http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Gia Lai đến Ngày 21/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

56      ( 27 ngày )
83      ( 23 ngày )
87      ( 23 ngày )
25      ( 22 ngày )
49      ( 21 ngày )
54      ( 21 ngày )
84      ( 19 ngày )
48      ( 15 ngày )
74      ( 15 ngày )
57      ( 14 ngày )
30      ( 12 ngày )
33      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

23 ( 651 Lần ) Không tăng
40 ( 530 Lần ) Tăng 111
86 ( 444 Lần ) Tăng 147
42 ( 313 Lần ) Tăng 243
43 ( 291 Lần ) Không tăng
63 ( 287 Lần ) Không tăng
68 ( 287 Lần ) Không tăng
61 ( 273 Lần ) Không tăng
47 ( 268 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

23 ( 783 Lần ) Giảm 36
51 ( 617 Lần ) Không tăng
40 ( 530 Lần ) Tăng 111
43 ( 514 Lần ) Giảm 60
86 ( 487 Lần ) Tăng 147
79 ( 477 Lần ) Không tăng
68 ( 457 Lần ) Không tăng
52 ( 455 Lần ) Tăng 131
97 ( 430 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

40 ( 1153 Lần ) Tăng 111
51 ( 943 Lần ) Không tăng
23 ( 899 Lần ) Không tăng
59 ( 868 Lần ) Không tăng
43 ( 856 Lần ) Không tăng
81 ( 808 Lần ) Tăng 118
42 ( 787 Lần ) Tăng 57
53 ( 787 Lần ) Không tăng
20 ( 779 Lần ) Giảm 270

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Gia Lai trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
731 Lần 258
0 1093 Lần 89
735 Lần 37
1 1368 Lần 306
1365 Lần 403
2 1195 Lần 291
414 Lần 139
3 1917 Lần 141
1654 Lần 211
4 815 Lần 215
865 Lần 43
5 492 Lần 156
1578 Lần 151
6 939 Lần 151
1153 Lần 176
7 1133 Lần 11
906 Lần 522
8 992 Lần 2
1402 Lần 31
9 856 Lần 320

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )