http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 18/08/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

17      ( 53 ngày )
49      ( 22 ngày )
78      ( 21 ngày )
06      ( 18 ngày )
47      ( 18 ngày )
88      ( 18 ngày )
41      ( 17 ngày )
48      ( 16 ngày )
98      ( 16 ngày )
22      ( 15 ngày )
11      ( 14 ngày )
60      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

07 ( 497 Lần ) Tăng 316
12 ( 428 Lần ) Không tăng
00 ( 365 Lần ) Không tăng
10 ( 352 Lần ) Không tăng
43 ( 348 Lần ) Tăng 174
50 ( 334 Lần ) Tăng 168
38 ( 302 Lần ) Không tăng
74 ( 298 Lần ) Tăng 165
37 ( 290 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

16 ( 579 Lần ) Tăng 130
07 ( 497 Lần ) Tăng 258
21 ( 463 Lần ) Không tăng
12 ( 428 Lần ) Không tăng
43 ( 428 Lần ) Tăng 174
56 ( 424 Lần ) Không tăng
93 ( 417 Lần ) Tăng 136
55 ( 404 Lần ) Giảm 55
91 ( 389 Lần ) Tăng 258

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

00 ( 1272 Lần ) Không tăng
37 ( 1255 Lần ) Không tăng
65 ( 1085 Lần ) Tăng 106
07 ( 1029 Lần ) Tăng 316
91 ( 927 Lần ) Tăng 258
12 ( 926 Lần ) Không tăng
80 ( 899 Lần ) Tăng 89
40 ( 847 Lần ) Không tăng
55 ( 830 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Ngãi trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
972 Lần 316
0 1610 Lần 5
1357 Lần 118
1 626 Lần 2
766 Lần 242
2 783 Lần 1
1089 Lần 270
3 1555 Lần 462
729 Lần 174
4 769 Lần 274
1262 Lần 209
5 702 Lần 389
684 Lần 106
6 738 Lần 150
926 Lần 165
7 1000 Lần 69
764 Lần 80
8 576 Lần 12
764 Lần 11
9 949 Lần 130

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )