http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Hà Nội đến Ngày 20/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

86      ( 16 ngày )
18      ( 15 ngày )
64      ( 15 ngày )
75      ( 14 ngày )
50      ( 12 ngày )
92      ( 12 ngày )
17      ( 11 ngày )
77      ( 11 ngày )
46      ( 10 ngày )
52      ( 10 ngày )
53      ( 10 ngày )
32      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

01 ( 3 Lần ) Không tăng
05 ( 3 Lần ) Giảm 2
15 ( 3 Lần ) Không tăng
16 ( 3 Lần ) Không tăng
55 ( 3 Lần ) Giảm 1
61 ( 3 Lần ) Không tăng
03 ( 2 Lần ) Không tăng
06 ( 2 Lần ) Không tăng
22 ( 2 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

01 ( 6 Lần ) Không tăng
05 ( 6 Lần ) Không tăng
15 ( 6 Lần ) Không tăng
83 ( 6 Lần ) Không tăng
16 ( 5 Lần ) Không tăng
30 ( 5 Lần ) Không tăng
55 ( 5 Lần ) Không tăng
03 ( 4 Lần ) Không tăng
06 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

15 ( 15 Lần ) Không tăng
95 ( 13 Lần ) Không tăng
83 ( 11 Lần ) Không tăng
31 ( 10 Lần ) Không tăng
36 ( 10 Lần ) Không tăng
51 ( 10 Lần ) Không tăng
54 ( 10 Lần ) Không tăng
59 ( 10 Lần ) Không tăng
01 ( 9 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hà Nội trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 3
0 8 Lần 3
9 Lần 1
1 12 Lần 3
7 Lần 2
2 6 Lần 2
9 Lần 0
3 8 Lần 2
5 Lần 4
4 7 Lần 2
9 Lần 2
5 14 Lần 7
7 Lần 4
6 9 Lần 0
9 Lần 3
7 2 Lần 4
4 Lần 4
8 5 Lần 0
8 Lần 4
9 10 Lần 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )