http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Hà Nội đến Ngày 20/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

63      ( 20 ngày )
49      ( 18 ngày )
22      ( 15 ngày )
46      ( 15 ngày )
03      ( 13 ngày )
74      ( 13 ngày )
64      ( 12 ngày )
69      ( 12 ngày )
21      ( 11 ngày )
53      ( 11 ngày )
38      ( 8 ngày )
45      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

14 ( 10 Lần ) Không tăng
06 ( 8 Lần ) Không tăng
18 ( 8 Lần ) Tăng 4
47 ( 8 Lần ) Tăng 2
52 ( 8 Lần ) Không tăng
75 ( 8 Lần ) Không tăng
96 ( 8 Lần ) Tăng 2
19 ( 6 Lần ) Tăng 2
26 ( 6 Lần ) Giảm 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

24 ( 14 Lần ) Tăng 2
18 ( 12 Lần ) Tăng 4
29 ( 12 Lần ) Giảm 2
47 ( 12 Lần ) Tăng 2
14 ( 10 Lần ) Không tăng
34 ( 10 Lần ) Không tăng
52 ( 10 Lần ) Không tăng
75 ( 10 Lần ) Không tăng
83 ( 10 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

14 ( 28 Lần ) Giảm 1
91 ( 27 Lần ) Không tăng
75 ( 26 Lần ) Không tăng
50 ( 24 Lần ) Giảm 1
29 ( 23 Lần ) Không tăng
52 ( 23 Lần ) Không tăng
24 ( 22 Lần ) Tăng 2
04 ( 21 Lần ) Không tăng
44 ( 21 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hà Nội trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
20 Lần 6
0 26 Lần 0
40 Lần 4
1 22 Lần 0
26 Lần 4
2 20 Lần 0
24 Lần 2
3 18 Lần 4
26 Lần 4
4 26 Lần 6
28 Lần 6
5 26 Lần 0
18 Lần 2
6 42 Lần 2
28 Lần 2
7 38 Lần 4
34 Lần 6
8 28 Lần 2
26 Lần 0
9 24 Lần 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )