http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Hà Nội đến Ngày 16/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

39      ( 24 ngày )
64      ( 19 ngày )
34      ( 18 ngày )
86      ( 16 ngày )
00      ( 13 ngày )
69      ( 12 ngày )
31      ( 11 ngày )
57      ( 11 ngày )
99      ( 11 ngày )
11      ( 10 ngày )
38      ( 10 ngày )
66      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

53 ( 8 Lần ) Tăng 2
14 ( 6 Lần ) Không tăng
28 ( 6 Lần ) Tăng 4
32 ( 6 Lần ) Không tăng
36 ( 6 Lần ) Không tăng
37 ( 6 Lần ) Không tăng
42 ( 6 Lần ) Tăng 2
50 ( 6 Lần ) Không tăng
71 ( 6 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

58 ( 11 Lần ) Không tăng
80 ( 11 Lần ) Tăng 1
14 ( 10 Lần ) Không tăng
32 ( 10 Lần ) Không tăng
81 ( 10 Lần ) Không tăng
93 ( 10 Lần ) Giảm 1
49 ( 9 Lần ) Tăng 2
75 ( 9 Lần ) Tăng 1
78 ( 9 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

80 ( 18 Lần ) Tăng 2
81 ( 17 Lần ) Không tăng
97 ( 16 Lần ) Tăng 2
01 ( 15 Lần ) Tăng 2
27 ( 15 Lần ) Không tăng
49 ( 15 Lần ) Tăng 2
52 ( 15 Lần ) Giảm 2
58 ( 15 Lần ) Không tăng
63 ( 15 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hà Nội trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
20 Lần 4
0 20 Lần 4
24 Lần 2
1 28 Lần 10
26 Lần 8
2 24 Lần 2
22 Lần 2
3 32 Lần 2
26 Lần 2
4 24 Lần 4
26 Lần 4
5 22 Lần 6
12 Lần 0
6 12 Lần 0
20 Lần 6
7 22 Lần 10
14 Lần 2
8 18 Lần 4
26 Lần 6
9 14 Lần 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )