http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Thái Bình đến Ngày 20/01/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34      ( 21 ngày )
33      ( 17 ngày )
16      ( 16 ngày )
67      ( 15 ngày )
80      ( 15 ngày )
39      ( 14 ngày )
42      ( 12 ngày )
43      ( 11 ngày )
78      ( 11 ngày )
36      ( 10 ngày )
20      ( 9 ngày )
02      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

79 ( 24 Lần ) Tăng 4
14 ( 20 Lần ) Tăng 4
03 ( 16 Lần ) Không tăng
22 ( 16 Lần ) Tăng 4
72 ( 16 Lần ) Tăng 4
11 ( 12 Lần ) Tăng 8
15 ( 12 Lần ) Không tăng
32 ( 12 Lần ) Không tăng
40 ( 12 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

22 ( 32 Lần ) Tăng 4
03 ( 28 Lần ) Không tăng
14 ( 28 Lần ) Không tăng
79 ( 28 Lần ) Tăng 8
18 ( 24 Lần ) Không tăng
27 ( 24 Lần ) Không tăng
47 ( 24 Lần ) Tăng 4
53 ( 24 Lần ) Không tăng
10 ( 20 Lần ) Tăng 4

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

14 ( 41 Lần ) Tăng 4
03 ( 40 Lần ) Không tăng
22 ( 39 Lần ) Tăng 4
53 ( 35 Lần ) Không tăng
79 ( 34 Lần ) Tăng 8
47 ( 32 Lần ) Tăng 4
87 ( 32 Lần ) Tăng 8
18 ( 31 Lần ) Không tăng
27 ( 31 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Thái Bình trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
40 Lần 0
0 52 Lần 12
72 Lần 4
1 56 Lần 4
40 Lần 4
2 68 Lần 8
40 Lần 0
3 64 Lần 16
68 Lần 4
4 60 Lần 12
60 Lần 4
5 36 Lần 4
52 Lần 4
6 36 Lần 0
64 Lần 8
7 32 Lần 8
52 Lần 16
8 64 Lần 4
52 Lần 20
9 72 Lần 12

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )