http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bến Tre đến Ngày 30/04/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

49      ( 27 ngày )
83      ( 21 ngày )
30      ( 19 ngày )
12      ( 17 ngày )
24      ( 15 ngày )
29      ( 14 ngày )
66      ( 14 ngày )
07      ( 13 ngày )
26      ( 13 ngày )
78      ( 13 ngày )
35      ( 12 ngày )
74      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

02 ( 546 Lần ) Tăng 364
32 ( 546 Lần ) Tăng 182
69 ( 546 Lần ) Không tăng
96 ( 546 Lần ) Không tăng
11 ( 364 Lần ) Giảm 182
14 ( 364 Lần ) Tăng 182
19 ( 364 Lần ) Tăng 182
23 ( 364 Lần ) Không tăng
41 ( 364 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

02 ( 910 Lần ) Tăng 364
18 ( 910 Lần ) Không tăng
17 ( 728 Lần ) Giảm 182
44 ( 728 Lần ) Không tăng
46 ( 728 Lần ) Tăng 182
52 ( 728 Lần ) Không tăng
53 ( 728 Lần ) Không tăng
75 ( 728 Lần ) Không tăng
85 ( 728 Lần ) Giảm 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

36 ( 2783 Lần ) Tăng 182
93 ( 2735 Lần ) Không tăng
17 ( 2384 Lần ) Không tăng
02 ( 2256 Lần ) Tăng 364
18 ( 2224 Lần ) Tăng 182
69 ( 2066 Lần ) Giảm 182
32 ( 2036 Lần ) Tăng 182
03 ( 1995 Lần ) Tăng 182
71 ( 1915 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bến Tre trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1456 Lần 364
0 1274 Lần 182
1638 Lần 364
1 1274 Lần 728
1092 Lần 364
2 2366 Lần 728
1456 Lần 182
3 2184 Lần 364
1456 Lần 0
4 2002 Lần 182
1638 Lần 364
5 1820 Lần 182
1820 Lần 182
6 1456 Lần 364
1274 Lần 364
7 1456 Lần 546
2002 Lần 182
8 546 Lần 182
2548 Lần 182
9 2002 Lần 182

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )