http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê dãy số 07 đài () từ ngày: 21-03-2019 - 20-04-2019
Trà Vinh
G.Tư: 08857 - 50380 - 04905 - 67393 - 38158 - 89003 - 21907
Hải Phòng
G.Năm: 6970 - 0407 - 8114 - 8784 - 3329 - 3069
Hà Nội
G.Năm: 2403 - 7902 - 4291 - 5065 - 4652 - 7607
Đà Lạt
G.Nhì: 77707
Vĩnh Long
G.Tám: 07
Gia Lai
G.Tư: 71420 - 16221 - 53714 - 45507 - 67173 - 34930 - 25025
Hải Phòng
G.Tư: 6370 - 7531 - 4911 - 0207
Tây Ninh
G.Tư: 46907 - 38472 - 68891 - 90862 - 03389 - 62655 - 27181
Bình Thuận
G.Nhất: 75607
Hà Nội
G.Năm: 0307 - 5105 - 9710 - 8808 - 5659 - 1934
Đồng Nai
G.Sáu: 8507 - 5580 - 2342
Cần Thơ
G.Tư: 13883 - 91239 - 14032 - 44059 - 72207 - 61524 - 32633
Bến Tre
G.Tư: 58077 - 01384 - 69911 - 44516 - 91607 - 56091 - 08041
Vũng Tàu
G.Năm: 9407
Quảng Ninh
G.Năm: 3907 - 1721 - 3823 - 2826 - 2952 - 2339
Cà Mau
G.Tư: 25007 - 15566 - 13024 - 95412 - 43629 - 69445 - 11763
Hà Nội
G.Ba: 85265 - 98046 - 02097 - 74307 - 17403 - 66045
G.Bảy: 40 - 07 - 52 - 95
Kiên Giang
G.Nhất: 07907
Nam Định
G.Ba: 08441 - 18807 - 15190 - 15158 - 77086 - 42796
G.Bảy: 66 - 07 - 34 - 67
Bình Thuận
G.Tư: 14615 - 77311 - 38001 - 73507 - 89042 - 43293 - 42411
Đồng Nai
G.Nhất: 76307
Sóc Trăng
G.Tư: 99007 - 13955 - 66958 - 26128 - 00543 - 71249 - 93010
Vũng Tàu
G.Nhất: 84307
TP. HCM
G.Ba: 40807 - 16909
Kiên Giang
G.Tư: 78478 - 09518 - 80554 - 61687 - 41805 - 14007 - 26137
Bình Phước
G.Tư: 85107 - 53283 - 53955 - 30946 - 90934 - 18968 - 93613
Quảng Ngãi
G.Tư: 35829 - 50310 - 51707 - 33300 - 58778 - 62607 - 81077
G.Sáu: 3007 - 3435 - 5705
Ninh Thuận
G.Nhất: 73107
Quảng Trị
G.Tư: 17707 - 04313 - 67823 - 41349 - 29022 - 04103 - 69708
Đồng Nai
G.Nhất: 41207
Quảng Ninh
G.Nhất: 86607
TP. HCM
ĐB: 341107
G.Tư: 68893 - 64214 - 03631 - 45340 - 51924 - 39598 - 92107
Vĩnh Long
G.Sáu: 2337 - 7707 - 9372
Bình Định
G.Tư: 97229 - 86520 - 79107 - 25033 - 10419 - 49671 - 81601

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài () đến Ngày 25/06/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

46      ( 10 ngày )
04      ( 8 ngày )
30      ( 8 ngày )
32      ( 6 ngày )
41      ( 6 ngày )
02      ( 5 ngày )
70      ( 5 ngày )
84      ( 5 ngày )
94      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

46      ( 11 ngày )
58      ( 10 ngày )
04      ( 8 ngày )
84      ( 8 ngày )
25      ( 7 ngày )
30      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

40 ( 912 Lần ) Không tăng
31 ( 911 Lần ) Tăng 546
01 ( 729 Lần ) Tăng 182
06 ( 729 Lần ) Giảm 182
85 ( 729 Lần ) Tăng 182
47 ( 728 Lần ) Tăng 546
74 ( 728 Lần ) Tăng 182
52 ( 549 Lần ) Giảm 182
05 ( 548 Lần ) Tăng 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

06 ( 1275 Lần ) Tăng 182
05 ( 1094 Lần ) Tăng 182
40 ( 1094 Lần ) Tăng 182
15 ( 912 Lần ) Tăng 182
44 ( 912 Lần ) Tăng 182
16 ( 911 Lần ) Không tăng
23 ( 911 Lần ) Tăng 182
31 ( 911 Lần ) Tăng 546
65 ( 911 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3284 Lần 182
0 2553 Lần 0
3463 Lần 182
1 3463 Lần 364
2006 Lần 910
2 2370 Lần 182
2554 Lần 182
3 3829 Lần 182
4010 Lần 728
4 2735 Lần 182
2189 Lần 364
5 3831 Lần 910
2737 Lần 546
6 2737 Lần 1456
2913 Lần 728
7 2549 Lần 182
3282 Lần 546
8 2370 Lần 546
3100 Lần 728
9 3101 Lần 364

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

46  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
04  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
25  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
32  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

75  ( 23 ngày )
76  ( 18 ngày )
80  ( 13 ngày )
43  ( 12 ngày )
81  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 11 ngày )
49  ( 10 ngày )
61  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

12  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
20  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
50  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )