http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 25/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      ( 17 ngày )
58      ( 14 ngày )
42      ( 11 ngày )
01      ( 10 ngày )
96      ( 9 ngày )
20      ( 8 ngày )
47      ( 8 ngày )
32      ( 7 ngày )
36      ( 7 ngày )
70      ( 7 ngày )
83      ( 7 ngày )
35      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

50      ( 17 ngày )
58      ( 14 ngày )
42      ( 11 ngày )
01      ( 10 ngày )
96      ( 9 ngày )
20      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

34 ( 1205 Lần ) Tăng 673
54 ( 1147 Lần ) Giảm 224
18 ( 906 Lần ) Tăng 340
53 ( 905 Lần ) Giảm 46
00 ( 857 Lần ) Tăng 239
67 ( 854 Lần ) Không tăng
72 ( 849 Lần ) Tăng 341
29 ( 824 Lần ) Tăng 280
65 ( 771 Lần ) Tăng 267

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

34 ( 2009 Lần ) Tăng 313
60 ( 1857 Lần ) Tăng 280
53 ( 1754 Lần ) Tăng 255
29 ( 1731 Lần ) Tăng 280
92 ( 1727 Lần ) Tăng 314
59 ( 1538 Lần ) Tăng 297
31 ( 1526 Lần ) Tăng 308
17 ( 1433 Lần ) Không tăng
95 ( 1378 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2951 Lần 388
0 2359 Lần 519
4182 Lần 1112
1 2996 Lần 592
3339 Lần 1056
2 3762 Lần 167
1798 Lần 79
3 2916 Lần 45
2598 Lần 286
4 4868 Lần 935
3912 Lần 332
5 3165 Lần 62
3350 Lần 62
6 1401 Lần 653
2969 Lần 198
7 2882 Lần 729
3495 Lần 116
8 3475 Lần 119
2653 Lần 480
9 3419 Lần 354

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )