http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 27/05/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

09      ( 14 ngày )
14      ( 11 ngày )
73      ( 11 ngày )
20      ( 10 ngày )
37      ( 9 ngày )
30      ( 8 ngày )
66      ( 8 ngày )
99      ( 8 ngày )
06      ( 7 ngày )
43      ( 7 ngày )
61      ( 7 ngày )
12      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

09      ( 14 ngày )
14      ( 11 ngày )
73      ( 11 ngày )
20      ( 10 ngày )
37      ( 9 ngày )
30      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

60 ( 1079 Lần ) Tăng 41
47 ( 867 Lần ) Tăng 364
95 ( 858 Lần ) Tăng 614
77 ( 793 Lần ) Tăng 67
40 ( 755 Lần ) Giảm 284
57 ( 616 Lần ) Tăng 616
97 ( 616 Lần ) Tăng 616
42 ( 614 Lần ) Tăng 614
03 ( 605 Lần ) Tăng 605

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

49 ( 2435 Lần ) Tăng 297
60 ( 1652 Lần ) Tăng 355
65 ( 1468 Lần ) Giảm 212
69 ( 1414 Lần ) Tăng 305
54 ( 1411 Lần ) Giảm 195
04 ( 1384 Lần ) Không tăng
47 ( 1361 Lần ) Tăng 620
95 ( 1325 Lần ) Tăng 614
70 ( 1319 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2673 Lần 776
0 3951 Lần 445
2167 Lần 937
1 2379 Lần 83
1324 Lần 372
2 2748 Lần 203
2637 Lần 435
3 2688 Lần 700
4564 Lần 1084
4 2526 Lần 1832
4189 Lần 1044
5 3412 Lần 377
2915 Lần 183
6 2474 Lần 934
3115 Lần 660
7 3947 Lần 1750
1883 Lần 934
8 2319 Lần 228
3434 Lần 1040
9 2457 Lần 53

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )