http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 20/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18      ( 14 ngày )
59      ( 11 ngày )
10      ( 9 ngày )
23      ( 9 ngày )
67      ( 9 ngày )
87      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
75      ( 7 ngày )
82      ( 7 ngày )
20      ( 6 ngày )
31      ( 6 ngày )
39      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

18      ( 14 ngày )
59      ( 11 ngày )
10      ( 9 ngày )
23      ( 9 ngày )
67      ( 9 ngày )
87      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

89 ( 290 Lần ) Tăng 282
96 ( 279 Lần ) Giảm 270
65 ( 202 Lần ) Tăng 105
28 ( 182 Lần ) Tăng 76
55 ( 177 Lần ) Giảm 352
79 ( 177 Lần ) Giảm 192
99 ( 174 Lần ) Giảm 353
72 ( 168 Lần ) Tăng 77
36 ( 155 Lần ) Tăng 61

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

68 ( 1468 Lần ) Không tăng
71 ( 1219 Lần ) Tăng 76
62 ( 1158 Lần ) Tăng 82
55 ( 1052 Lần ) Không tăng
42 ( 1044 Lần ) Tăng 101
53 ( 1042 Lần ) Không tăng
95 ( 966 Lần ) Không tăng
08 ( 931 Lần ) Không tăng
33 ( 923 Lần ) Giảm 545

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
317 Lần 1305
0 364 Lần 1063
148 Lần 1292
1 501 Lần 1312
560 Lần 161
2 449 Lần 803
630 Lần 263
3 380 Lần 1334
495 Lần 486
4 769 Lần 496
598 Lần 1005
5 657 Lần 1462
750 Lần 283
6 658 Lần 1151
722 Lần 2411
7 393 Lần 620
620 Lần 650
8 675 Lần 1123
873 Lần 2634
9 867 Lần 1125

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )