http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 16/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

26      ( 14 ngày )
40      ( 14 ngày )
50      ( 10 ngày )
07      ( 9 ngày )
48      ( 8 ngày )
64      ( 7 ngày )
11      ( 6 ngày )
18      ( 6 ngày )
36      ( 6 ngày )
45      ( 6 ngày )
88      ( 6 ngày )
09      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

26      ( 14 ngày )
40      ( 14 ngày )
50      ( 10 ngày )
07      ( 9 ngày )
48      ( 8 ngày )
64      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

56 ( 472 Lần ) Giảm 75
16 ( 342 Lần ) Không tăng
79 ( 341 Lần ) Tăng 83
72 ( 288 Lần ) Không tăng
37 ( 279 Lần ) Tăng 152
97 ( 265 Lần ) Tăng 135
30 ( 257 Lần ) Tăng 66
91 ( 257 Lần ) Không tăng
71 ( 256 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

56 ( 842 Lần ) Tăng 94
35 ( 649 Lần ) Giảm 40
79 ( 580 Lần ) Tăng 46
91 ( 565 Lần ) Giảm 53
97 ( 488 Lần ) Tăng 135
53 ( 449 Lần ) Không tăng
82 ( 440 Lần ) Giảm 139
71 ( 439 Lần ) Giảm 88
16 ( 429 Lần ) Giảm 92

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
480 Lần 327
0 730 Lần 28
1206 Lần 87
1 1154 Lần 18
523 Lần 166
2 1189 Lần 212
1278 Lần 184
3 841 Lần 354
721 Lần 215
4 593 Lần 45
1351 Lần 372
5 761 Lần 544
670 Lần 251
6 1010 Lần 318
1329 Lần 79
7 1501 Lần 662
769 Lần 10
8 397 Lần 79
874 Lần 20
9 1024 Lần 184

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
07  ( 7 ngày )
19  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )
69  ( 6 ngày )
80  ( 6 ngày )

Miền Bắc

37  ( 22 ngày )
32  ( 20 ngày )
11  ( 18 ngày )
70  ( 18 ngày )
79  ( 17 ngày )
25  ( 16 ngày )
52  ( 16 ngày )
64  ( 15 ngày )
96  ( 15 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

26  ( 14 ngày )
40  ( 14 ngày )
50  ( 10 ngày )
07  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )
64  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
18  ( 6 ngày )
36  ( 6 ngày )