http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 18/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

87      ( 13 ngày )
11      ( 11 ngày )
76      ( 11 ngày )
74      ( 10 ngày )
41      ( 9 ngày )
43      ( 9 ngày )
61      ( 9 ngày )
72      ( 9 ngày )
98      ( 9 ngày )
73      ( 8 ngày )
00      ( 5 ngày )
03      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

87      ( 13 ngày )
11      ( 11 ngày )
76      ( 11 ngày )
74      ( 10 ngày )
41      ( 9 ngày )
43      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

10 ( 575 Lần ) Tăng 156
68 ( 475 Lần ) Tăng 148
37 ( 450 Lần ) Không tăng
46 ( 444 Lần ) Không tăng
04 ( 443 Lần ) Tăng 286
97 ( 423 Lần ) Tăng 252
27 ( 386 Lần ) Tăng 386
53 ( 383 Lần ) Không tăng
89 ( 355 Lần ) Tăng 104

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

37 ( 815 Lần ) Không tăng
97 ( 787 Lần ) Tăng 252
40 ( 732 Lần ) Không tăng
99 ( 699 Lần ) Tăng 151
83 ( 693 Lần ) Không tăng
57 ( 680 Lần ) Tăng 153
68 ( 657 Lần ) Tăng 148
60 ( 654 Lần ) Tăng 110
46 ( 626 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
962 Lần 426
0 1401 Lần 406
1580 Lần 396
1 1264 Lần 179
1380 Lần 607
2 1269 Lần 179
1821 Lần 149
3 1062 Lần 109
919 Lần 91
4 1606 Lần 639
1772 Lần 580
5 1125 Lần 83
1675 Lần 330
6 1460 Lần 256
1116 Lần 201
7 2185 Lần 741
1753 Lần 291
8 1898 Lần 482
1451 Lần 526
9 1153 Lần 518

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )