http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số TP. HCM đến Ngày 23/02/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

72      ( 25 ngày )
01      ( 18 ngày )
80      ( 18 ngày )
13      ( 17 ngày )
22      ( 17 ngày )
17      ( 16 ngày )
26      ( 15 ngày )
05      ( 12 ngày )
50      ( 12 ngày )
51      ( 12 ngày )
89      ( 12 ngày )
21      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

96 ( 728 Lần ) Tăng 363
34 ( 671 Lần ) Tăng 307
08 ( 663 Lần ) Tăng 299
06 ( 546 Lần ) Không tăng
09 ( 546 Lần ) Giảm 183
31 ( 546 Lần ) Không tăng
42 ( 546 Lần ) Không tăng
94 ( 482 Lần ) Tăng 117
76 ( 432 Lần ) Tăng 250

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

41 ( 1177 Lần ) Tăng 266
96 ( 1093 Lần ) Tăng 546
06 ( 1092 Lần ) Không tăng
23 ( 943 Lần ) Tăng 215
10 ( 910 Lần ) Không tăng
34 ( 853 Lần ) Tăng 307
94 ( 847 Lần ) Tăng 118
08 ( 845 Lần ) Tăng 299
81 ( 782 Lần ) Tăng 236

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

96 ( 2369 Lần ) Tăng 546
59 ( 2188 Lần ) Không tăng
58 ( 2185 Lần ) Không tăng
41 ( 1905 Lần ) Tăng 266
81 ( 1874 Lần ) Tăng 236
06 ( 1820 Lần ) Không tăng
12 ( 1687 Lần ) Tăng 230
35 ( 1639 Lần ) Giảm 182
44 ( 1639 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số TP. HCM trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2847 Lần 116
0 1274 Lần 183
1140 Lần 685
1 1523 Lần 246
397 Lần 32
2 1868 Lần 230
2915 Lần 549
3 2401 Lần 1126
2390 Lần 20
4 1881 Lần 241
1403 Lần 127
5 1456 Lần 366
1758 Lần 64
6 2291 Lần 834
1160 Lần 67
7 1274 Lần 366
1401 Lần 491
8 2401 Lần 214
2413 Lần 773
9 1456 Lần 549

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )