http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Tây Ninh đến Ngày 16/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

81      ( 28 ngày )
73      ( 25 ngày )
93      ( 23 ngày )
45      ( 16 ngày )
51      ( 15 ngày )
87      ( 15 ngày )
33      ( 14 ngày )
72      ( 14 ngày )
14      ( 13 ngày )
74      ( 13 ngày )
80      ( 13 ngày )
15      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

82 ( 1455 Lần ) Không tăng
53 ( 1097 Lần ) Không tăng
86 ( 1097 Lần ) Không tăng
03 ( 1090 Lần ) Giảm 352
24 ( 738 Lần ) Giảm 352
08 ( 733 Lần ) Không tăng
19 ( 733 Lần ) Không tăng
58 ( 733 Lần ) Không tăng
61 ( 733 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

24 ( 1512 Lần ) Không tăng
82 ( 1455 Lần ) Không tăng
03 ( 1442 Lần ) Không tăng
19 ( 1392 Lần ) Không tăng
29 ( 1387 Lần ) Không tăng
08 ( 1153 Lần ) Không tăng
95 ( 1135 Lần ) Không tăng
53 ( 1097 Lần ) Không tăng
86 ( 1097 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

79 ( 2061 Lần ) Không tăng
24 ( 2057 Lần ) Không tăng
75 ( 1983 Lần ) Không tăng
98 ( 1955 Lần ) Không tăng
19 ( 1927 Lần ) Không tăng
08 ( 1907 Lần ) Không tăng
03 ( 1854 Lần ) Không tăng
82 ( 1829 Lần ) Giảm 1
31 ( 1823 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tây Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2555 Lần 352
0 2186 Lần 0
1096 Lần 352
1 3657 Lần 704
2193 Lần 704
2 2182 Lần 0
4001 Lần 0
3 3279 Lần 1056
1824 Lần 704
4 3288 Lần 1056
3295 Lần 1056
5 1465 Lần 704
3289 Lần 352
6 1466 Lần 704
2192 Lần 352
7 1455 Lần 0
3279 Lần 352
8 3290 Lần 1056
2556 Lần 2112
9 4012 Lần 1056

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )