http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Tây Ninh đến Ngày 22/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

61      ( 25 ngày )
27      ( 20 ngày )
80      ( 16 ngày )
43      ( 15 ngày )
58      ( 15 ngày )
00      ( 13 ngày )
72      ( 13 ngày )
67      ( 12 ngày )
69      ( 12 ngày )
38      ( 11 ngày )
76      ( 10 ngày )
86      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

99 ( 1295 Lần ) Tăng 363
65 ( 1256 Lần ) Không tăng
60 ( 1088 Lần ) Tăng 363
13 ( 1019 Lần ) Tăng 684
34 ( 993 Lần ) Tăng 310
81 ( 945 Lần ) Tăng 349
02 ( 939 Lần ) Tăng 301
51 ( 917 Lần ) Không tăng
59 ( 697 Lần ) Tăng 21

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

81 ( 1474 Lần ) Tăng 349
99 ( 1399 Lần ) Tăng 363
60 ( 1362 Lần ) Tăng 363
46 ( 1289 Lần ) Không tăng
65 ( 1265 Lần ) Giảm 253
13 ( 1236 Lần ) Tăng 684
51 ( 1225 Lần ) Không tăng
34 ( 1044 Lần ) Tăng 310
02 ( 1041 Lần ) Tăng 19

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

03 ( 2654 Lần ) Không tăng
46 ( 2362 Lần ) Không tăng
32 ( 2290 Lần ) Không tăng
59 ( 2261 Lần ) Tăng 336
44 ( 2230 Lần ) Không tăng
13 ( 2142 Lần ) Giảm 21
06 ( 2115 Lần ) Tăng 313
83 ( 2058 Lần ) Không tăng
34 ( 1972 Lần ) Tăng 310

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tây Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2894 Lần 474
0 3670 Lần 363
3503 Lần 127
1 3789 Lần 348
2179 Lần 373
2 3410 Lần 357
2995 Lần 54
3 3153 Lần 663
3532 Lần 630
4 3393 Lần 68
3128 Lần 675
5 2527 Lần 279
3602 Lần 647
6 2186 Lần 1372
1916 Lần 660
7 2175 Lần 318
1815 Lần 569
8 1743 Lần 892
3098 Lần 707
9 2607 Lần 10

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 14 ngày )
19  ( 13 ngày )
58  ( 11 ngày )
84  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
01  ( 7 ngày )
18  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 21 ngày )
14  ( 13 ngày )
86  ( 12 ngày )
11  ( 10 ngày )
24  ( 9 ngày )
35  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )
16  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 12 ngày )
57  ( 11 ngày )
63  ( 8 ngày )
03  ( 7 ngày )
22  ( 7 ngày )
08  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
83  ( 6 ngày )