http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số An Giang đến Ngày 20/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

45      ( 34 ngày )
67      ( 26 ngày )
33      ( 25 ngày )
42      ( 25 ngày )
25      ( 23 ngày )
04      ( 22 ngày )
88      ( 17 ngày )
30      ( 15 ngày )
22      ( 14 ngày )
62      ( 14 ngày )
71      ( 13 ngày )
48      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

59 ( 1083 Lần ) Không tăng
89 ( 994 Lần ) Không tăng
16 ( 962 Lần ) Giảm 361
41 ( 736 Lần ) Không tăng
10 ( 721 Lần ) Tăng 62
79 ( 719 Lần ) Không tăng
08 ( 713 Lần ) Giảm 295
58 ( 711 Lần ) Không tăng
00 ( 691 Lần ) Tăng 111

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

93 ( 1438 Lần ) Không tăng
69 ( 1352 Lần ) Giảm 364
16 ( 1323 Lần ) Không tăng
28 ( 1283 Lần ) Không tăng
85 ( 1258 Lần ) Không tăng
74 ( 1251 Lần ) Không tăng
59 ( 1083 Lần ) Không tăng
81 ( 1014 Lần ) Không tăng
08 ( 1008 Lần ) Giảm 364

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

93 ( 3568 Lần ) Không tăng
53 ( 3049 Lần ) Giảm 218
69 ( 2872 Lần ) Không tăng
08 ( 2829 Lần ) Không tăng
74 ( 2793 Lần ) Giảm 218
92 ( 2296 Lần ) Không tăng
76 ( 2251 Lần ) Giảm 218
15 ( 2138 Lần ) Không tăng
28 ( 2127 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số An Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2589 Lần 274
0 3463 Lần 229
3712 Lần 240
1 1787 Lần 648
2282 Lần 107
2 1690 Lần 304
790 Lần 174
3 2361 Lần 120
1960 Lần 0
4 1584 Lần 319
3852 Lần 614
5 1668 Lần 204
849 Lần 1265
6 3258 Lần 914
3034 Lần 773
7 2046 Lần 136
2866 Lần 126
8 3649 Lần 737
3099 Lần 555
9 3493 Lần 1220

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )