http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 25/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

87      ( 24 ngày )
73      ( 18 ngày )
82      ( 17 ngày )
63      ( 15 ngày )
90      ( 15 ngày )
43      ( 14 ngày )
03      ( 13 ngày )
10      ( 13 ngày )
29      ( 12 ngày )
75      ( 12 ngày )
88      ( 11 ngày )
89      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

24 ( 1346 Lần ) Tăng 309
99 ( 1029 Lần ) Tăng 363
42 ( 979 Lần ) Không tăng
45 ( 914 Lần ) Giảm 9
22 ( 699 Lần ) Tăng 359
65 ( 695 Lần ) Tăng 340
76 ( 694 Lần ) Không tăng
41 ( 692 Lần ) Tăng 349
32 ( 680 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

36 ( 1560 Lần ) Không tăng
24 ( 1441 Lần ) Giảm 255
45 ( 1275 Lần ) Tăng 352
46 ( 1255 Lần ) Không tăng
49 ( 1206 Lần ) Không tăng
47 ( 1170 Lần ) Không tăng
99 ( 1127 Lần ) Tăng 363
21 ( 1010 Lần ) Không tăng
42 ( 979 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

01 ( 2480 Lần ) Không tăng
36 ( 2366 Lần ) Giảm 345
24 ( 2348 Lần ) Tăng 309
18 ( 2341 Lần ) Không tăng
62 ( 2190 Lần ) Không tăng
81 ( 2171 Lần ) Không tăng
30 ( 2151 Lần ) Không tăng
41 ( 2141 Lần ) Tăng 349
17 ( 2089 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2917 Lần 344
0 2186 Lần 311
2578 Lần 40
1 2396 Lần 284
4540 Lần 645
2 4893 Lần 335
3274 Lần 602
3 2538 Lần 639
4371 Lần 738
4 3139 Lần 391
1857 Lần 285
5 3767 Lần 1237
3091 Lần 353
6 2239 Lần 665
1577 Lần 25
7 2488 Lần 1282
1302 Lần 297
8 2560 Lần 966
3306 Lần 650
9 2602 Lần 370

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )