http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 18/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

24      ( 27 ngày )
43      ( 27 ngày )
88      ( 27 ngày )
93      ( 22 ngày )
74      ( 20 ngày )
48      ( 19 ngày )
55      ( 19 ngày )
66      ( 17 ngày )
52      ( 16 ngày )
09      ( 14 ngày )
51      ( 14 ngày )
07      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

08 ( 1424 Lần ) Giảm 38
99 ( 1070 Lần ) Tăng 343
00 ( 1029 Lần ) Tăng 302
02 ( 728 Lần ) Không tăng
23 ( 728 Lần ) Giảm 370
63 ( 728 Lần ) Không tăng
80 ( 728 Lần ) Không tăng
89 ( 726 Lần ) Không tăng
97 ( 726 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

08 ( 2329 Lần ) Tăng 93
62 ( 1696 Lần ) Giảm 239
99 ( 1253 Lần ) Tăng 104
42 ( 1234 Lần ) Tăng 624
00 ( 1212 Lần ) Tăng 302
10 ( 1168 Lần ) Tăng 327
32 ( 1129 Lần ) Tăng 288
23 ( 1098 Lần ) Giảm 239
63 ( 1080 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 ( 3422 Lần ) Tăng 332
15 ( 2783 Lần ) Không tăng
13 ( 2389 Lần ) Tăng 230
73 ( 2195 Lần ) Không tăng
62 ( 2141 Lần ) Không tăng
27 ( 2098 Lần ) Không tăng
99 ( 2062 Lần ) Tăng 343
19 ( 1987 Lần ) Không tăng
56 ( 1903 Lần ) Tăng 294

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4999 Lần 264
0 3539 Lần 629
3130 Lần 168
1 1746 Lần 455
2132 Lần 428
2 3459 Lần 938
3030 Lần 473
3 3470 Lần 183
1687 Lần 150
4 1091 Lần 1110
1748 Lần 294
5 2114 Lần 81
1092 Lần 1110
6 2110 Lần 76
728 Lần 370
7 2479 Lần 662
3251 Lần 399
8 2495 Lần 305
3593 Lần 686
9 2887 Lần 27

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )