http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 21/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

95      ( 28 ngày )
01      ( 27 ngày )
71      ( 24 ngày )
18      ( 22 ngày )
61      ( 16 ngày )
50      ( 13 ngày )
59      ( 13 ngày )
91      ( 13 ngày )
03      ( 12 ngày )
49      ( 11 ngày )
54      ( 11 ngày )
83      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

44 ( 414 Lần ) Không tăng
66 ( 326 Lần ) Giảm 105
84 ( 325 Lần ) Tăng 113
15 ( 315 Lần ) Tăng 113
60 ( 315 Lần ) Tăng 113
99 ( 315 Lần ) Tăng 113
78 ( 228 Lần ) Tăng 226
69 ( 223 Lần ) Không tăng
19 ( 213 Lần ) Giảm 218

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

15 ( 1212 Lần ) Tăng 113
73 ( 1135 Lần ) Không tăng
19 ( 1028 Lần ) Không tăng
13 ( 1005 Lần ) Tăng 113
08 ( 825 Lần ) Tăng 113
74 ( 770 Lần ) Không tăng
11 ( 706 Lần ) Không tăng
22 ( 674 Lần ) Không tăng
27 ( 648 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

19 ( 2539 Lần ) Không tăng
15 ( 1972 Lần ) Tăng 113
23 ( 1749 Lần ) Không tăng
13 ( 1654 Lần ) Tăng 113
90 ( 1623 Lần ) Không tăng
88 ( 1599 Lần ) Không tăng
08 ( 1563 Lần ) Tăng 113
48 ( 1526 Lần ) Không tăng
02 ( 1401 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
459 Lần 428
0 781 Lần 105
1702 Lần 428
1 538 Lần 105
642 Lần 428
2 1163 Lần 541
752 Lần 323
3 741 Lần 541
943 Lần 113
4 1500 Lần 210
244 Lần 436
5 775 Lần 339
1534 Lần 16
6 1047 Lần 428
1402 Lần 339
7 1498 Lần 210
1356 Lần 113
8 554 Lần 97
650 Lần 428
9 1087 Lần 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )