http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 16/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

44      ( 23 ngày )
56      ( 17 ngày )
91      ( 17 ngày )
74      ( 16 ngày )
87      ( 14 ngày )
14      ( 13 ngày )
04      ( 12 ngày )
06      ( 12 ngày )
94      ( 11 ngày )
76      ( 10 ngày )
45      ( 9 ngày )
51      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

01 ( 1067 Lần ) Tăng 542
24 ( 564 Lần ) Tăng 564
09 ( 535 Lần ) Tăng 258
41 ( 534 Lần ) Tăng 534
18 ( 517 Lần ) Không tăng
12 ( 513 Lần ) Không tăng
97 ( 502 Lần ) Không tăng
68 ( 501 Lần ) Không tăng
98 ( 489 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

01 ( 1600 Lần ) Tăng 542
18 ( 1445 Lần ) Không tăng
41 ( 1061 Lần ) Tăng 534
83 ( 859 Lần ) Không tăng
26 ( 856 Lần ) Tăng 279
29 ( 848 Lần ) Không tăng
62 ( 835 Lần ) Tăng 282
12 ( 834 Lần ) Không tăng
27 ( 816 Lần ) Giảm 88

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 ( 3448 Lần ) Giảm 370
01 ( 2891 Lần ) Tăng 542
63 ( 2501 Lần ) Không tăng
12 ( 2452 Lần ) Không tăng
33 ( 2448 Lần ) Giảm 370
23 ( 2404 Lần ) Giảm 370
05 ( 2400 Lần ) Không tăng
18 ( 2379 Lần ) Không tăng
62 ( 2242 Lần ) Giảm 458

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2612 Lần 1040
0 1133 Lần 86
1836 Lần 0
1 2696 Lần 1252
2648 Lần 751
2 2407 Lần 598
2331 Lần 638
3 1825 Lần 190
1394 Lần 363
4 1618 Lần 858
1031 Lần 94
5 1835 Lần 58
2172 Lần 281
6 1078 Lần 134
1821 Lần 35
7 1953 Lần 179
1448 Lần 279
8 2617 Lần 65
2210 Lần 32
9 2334 Lần 343

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
07  ( 7 ngày )
19  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )
69  ( 6 ngày )
80  ( 6 ngày )

Miền Bắc

37  ( 22 ngày )
32  ( 20 ngày )
11  ( 18 ngày )
70  ( 18 ngày )
79  ( 17 ngày )
25  ( 16 ngày )
52  ( 16 ngày )
64  ( 15 ngày )
96  ( 15 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

26  ( 14 ngày )
40  ( 14 ngày )
50  ( 10 ngày )
07  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )
64  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
18  ( 6 ngày )
36  ( 6 ngày )