http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

71      ( 32 ngày )
18      ( 30 ngày )
61      ( 24 ngày )
24      ( 18 ngày )
43      ( 18 ngày )
88      ( 18 ngày )
85      ( 14 ngày )
94      ( 14 ngày )
96      ( 14 ngày )
93      ( 13 ngày )
00      ( 12 ngày )
57      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

15 ( 938 Lần ) Không tăng
38 ( 708 Lần ) Tăng 12
20 ( 706 Lần ) Tăng 474
69 ( 706 Lần ) Tăng 237
49 ( 701 Lần ) Không tăng
53 ( 701 Lần ) Tăng 237
91 ( 701 Lần ) Không tăng
79 ( 699 Lần ) Tăng 474
28 ( 687 Lần ) Tăng 237

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

15 ( 1282 Lần ) Không tăng
38 ( 933 Lần ) Tăng 237
49 ( 927 Lần ) Không tăng
79 ( 926 Lần ) Tăng 474
27 ( 915 Lần ) Không tăng
28 ( 913 Lần ) Tăng 237
82 ( 890 Lần ) Tăng 237
47 ( 886 Lần ) Không tăng
99 ( 808 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

15 ( 2575 Lần ) Không tăng
13 ( 1965 Lần ) Giảm 182
19 ( 1854 Lần ) Giảm 364
73 ( 1832 Lần ) Không tăng
27 ( 1766 Lần ) Không tăng
90 ( 1667 Lần ) Không tăng
08 ( 1649 Lần ) Không tăng
49 ( 1530 Lần ) Không tăng
98 ( 1504 Lần ) Tăng 237

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
938 Lần 450
0 2355 Lần 498
2124 Lần 438
1 1627 Lần 225
2790 Lần 261
2 1182 Lần 24
3515 Lần 960
3 2119 Lần 663
2323 Lần 450
4 1646 Lần 237
2570 Lần 249
5 2096 Lần 12
1421 Lần 249
6 1371 Lần 0
1646 Lần 24
7 1870 Lần 450
1857 Lần 24
8 2807 Lần 273
1876 Lần 213
9 3987 Lần 510

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )