http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 18/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

93      ( 30 ngày )
74      ( 28 ngày )
66      ( 25 ngày )
51      ( 22 ngày )
58      ( 17 ngày )
69      ( 16 ngày )
75      ( 15 ngày )
41      ( 14 ngày )
64      ( 14 ngày )
94      ( 14 ngày )
65      ( 13 ngày )
71      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

23 ( 1452 Lần ) Không tăng
62 ( 997 Lần ) Không tăng
17 ( 844 Lần ) Tăng 112
38 ( 747 Lần ) Tăng 112
07 ( 742 Lần ) Không tăng
08 ( 742 Lần ) Giảm 322
02 ( 740 Lần ) Tăng 69
88 ( 725 Lần ) Không tăng
36 ( 719 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

08 ( 1780 Lần ) Giảm 364
23 ( 1452 Lần ) Giảm 728
19 ( 1366 Lần ) Giảm 364
11 ( 1364 Lần ) Không tăng
42 ( 1357 Lần ) Không tăng
90 ( 1325 Lần ) Không tăng
17 ( 1206 Lần ) Tăng 112
02 ( 1100 Lần ) Giảm 295
38 ( 1082 Lần ) Tăng 112

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 ( 4158 Lần ) Giảm 218
62 ( 2942 Lần ) Không tăng
23 ( 2790 Lần ) Không tăng
19 ( 2538 Lần ) Giảm 218
38 ( 2495 Lần ) Tăng 112
42 ( 2401 Lần ) Không tăng
99 ( 2385 Lần ) Không tăng
11 ( 2317 Lần ) Không tăng
82 ( 2315 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4911 Lần 304
0 2596 Lần 542
3396 Lần 1764
1 2291 Lần 897
3284 Lần 274
2 3692 Lần 1048
3058 Lần 137
3 3728 Lần 181
1389 Lần 694
4 396 Lần 585
1102 Lần 248
5 2064 Lần 704
2818 Lần 361
6 3217 Lần 431
1488 Lần 405
7 3044 Lần 221
2545 Lần 620
8 3981 Lần 876
2931 Lần 476
9 1913 Lần 211

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )