http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 21/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

26      ( 21 ngày )
44      ( 21 ngày )
56      ( 21 ngày )
38      ( 16 ngày )
98      ( 16 ngày )
12      ( 15 ngày )
18      ( 15 ngày )
86      ( 14 ngày )
14      ( 13 ngày )
97      ( 13 ngày )
47      ( 12 ngày )
64      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

43 ( 839 Lần ) Không tăng
89 ( 835 Lần ) Không tăng
42 ( 734 Lần ) Không tăng
30 ( 708 Lần ) Không tăng
11 ( 678 Lần ) Tăng 433
99 ( 678 Lần ) Tăng 318
92 ( 657 Lần ) Không tăng
60 ( 614 Lần ) Tăng 614
31 ( 612 Lần ) Tăng 355

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

89 ( 1451 Lần ) Giảm 291
53 ( 1342 Lần ) Tăng 265
27 ( 1186 Lần ) Không tăng
76 ( 1147 Lần ) Tăng 306
35 ( 1112 Lần ) Không tăng
43 ( 1103 Lần ) Không tăng
62 ( 1094 Lần ) Tăng 243
06 ( 1091 Lần ) Tăng 210
51 ( 1076 Lần ) Giảm 212

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

40 ( 2734 Lần ) Không tăng
76 ( 2110 Lần ) Tăng 306
89 ( 2078 Lần ) Không tăng
51 ( 1982 Lần ) Không tăng
91 ( 1936 Lần ) Không tăng
90 ( 1916 Lần ) Giảm 290
33 ( 1760 Lần ) Không tăng
63 ( 1741 Lần ) Không tăng
42 ( 1687 Lần ) Giảm 356

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Vĩnh Long trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2755 Lần 15
0 3359 Lần 587
2064 Lần 593
1 2408 Lần 479
1633 Lần 49
2 3439 Lần 663
3419 Lần 81
3 3229 Lần 507
2749 Lần 330
4 382 Lần 0
2780 Lần 571
5 1884 Lần 613
2207 Lần 353
6 2020 Lần 190
1807 Lần 649
7 2106 Lần 381
1977 Lần 337
8 1662 Lần 41
3103 Lần 279
9 4002 Lần 613

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )