http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Dương đến Ngày 21/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      ( 42 ngày )
65      ( 32 ngày )
51      ( 27 ngày )
83      ( 20 ngày )
97      ( 19 ngày )
00      ( 16 ngày )
46      ( 15 ngày )
71      ( 15 ngày )
48      ( 14 ngày )
54      ( 14 ngày )
60      ( 14 ngày )
68      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

01 ( 1048 Lần ) Không tăng
24 ( 897 Lần ) Tăng 314
94 ( 889 Lần ) Tăng 333
13 ( 887 Lần ) Tăng 223
02 ( 858 Lần ) Tăng 304
95 ( 738 Lần ) Tăng 248
16 ( 673 Lần ) Tăng 344
52 ( 667 Lần ) Không tăng
27 ( 652 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

01 ( 1281 Lần ) Giảm 280
24 ( 1192 Lần ) Tăng 314
94 ( 1116 Lần ) Tăng 333
02 ( 1065 Lần ) Tăng 304
10 ( 1057 Lần ) Không tăng
63 ( 951 Lần ) Giảm 256
92 ( 941 Lần ) Tăng 297
89 ( 924 Lần ) Không tăng
41 ( 893 Lần ) Tăng 47

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

45 ( 2301 Lần ) Không tăng
01 ( 2062 Lần ) Không tăng
24 ( 2016 Lần ) Tăng 314
94 ( 2003 Lần ) Tăng 333
92 ( 1980 Lần ) Tăng 297
30 ( 1937 Lần ) Không tăng
86 ( 1846 Lần ) Không tăng
07 ( 1838 Lần ) Tăng 264
13 ( 1770 Lần ) Tăng 223

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Dương trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3728 Lần 875
0 1864 Lần 507
3267 Lần 252
1 2470 Lần 1
3226 Lần 585
2 3844 Lần 334
1503 Lần 573
3 3234 Lần 534
2500 Lần 253
4 3325 Lần 402
1870 Lần 284
5 3213 Lần 74
1872 Lần 216
6 2037 Lần 267
1814 Lần 708
7 2744 Lần 174
2501 Lần 245
8 559 Lần 336
3400 Lần 864
9 2389 Lần 280

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )