http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Long An đến Ngày 17/10/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

02      ( 37 ngày )
29      ( 32 ngày )
49      ( 26 ngày )
72      ( 21 ngày )
05      ( 19 ngày )
19      ( 18 ngày )
60      ( 18 ngày )
48      ( 16 ngày )
82      ( 16 ngày )
95      ( 14 ngày )
11      ( 12 ngày )
15      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

77 ( 1105 Lần ) Tăng 282
52 ( 837 Lần ) Không tăng
78 ( 829 Lần ) Không tăng
54 ( 790 Lần ) Không tăng
94 ( 778 Lần ) Tăng 262
75 ( 772 Lần ) Tăng 258
14 ( 593 Lần ) Tăng 314
79 ( 570 Lần ) Tăng 307
27 ( 559 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

77 ( 1626 Lần ) Tăng 570
76 ( 1537 Lần ) Giảm 208
69 ( 1242 Lần ) Không tăng
52 ( 1143 Lần ) Không tăng
68 ( 1133 Lần ) Không tăng
04 ( 1098 Lần ) Tăng 280
54 ( 1056 Lần ) Không tăng
79 ( 1049 Lần ) Tăng 307
55 ( 971 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

77 ( 2670 Lần ) Tăng 541
76 ( 2479 Lần ) Không tăng
68 ( 2398 Lần ) Không tăng
55 ( 2183 Lần ) Không tăng
94 ( 1990 Lần ) Tăng 262
04 ( 1910 Lần ) Tăng 280
54 ( 1901 Lần ) Không tăng
78 ( 1870 Lần ) Không tăng
70 ( 1858 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Long An trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2187 Lần 81
0 1316 Lần 957
1657 Lần 41
1 1281 Lần 284
1804 Lần 261
2 1598 Lần 398
1866 Lần 178
3 2770 Lần 38
1577 Lần 77
4 3214 Lần 908
3622 Lần 208
5 2259 Lần 820
2742 Lần 119
6 2340 Lần 40
4103 Lần 309
7 3476 Lần 148
1745 Lần 407
8 2520 Lần 256
2242 Lần 592
9 2767 Lần 139

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )