http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Kiên Giang đến Ngày 22/03/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

13      ( 29 ngày )
30      ( 26 ngày )
62      ( 22 ngày )
79      ( 18 ngày )
08      ( 17 ngày )
12      ( 17 ngày )
03      ( 16 ngày )
23      ( 16 ngày )
56      ( 16 ngày )
86      ( 16 ngày )
98      ( 16 ngày )
48      ( 15 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

95 ( 728 Lần ) Tăng 364
07 ( 546 Lần ) Không tăng
11 ( 546 Lần ) Không tăng
35 ( 546 Lần ) Tăng 182
36 ( 546 Lần ) Tăng 182
42 ( 546 Lần ) Không tăng
46 ( 546 Lần ) Tăng 182
90 ( 546 Lần ) Không tăng
99 ( 546 Lần ) Tăng 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

17 ( 1092 Lần ) Tăng 182
42 ( 910 Lần ) Giảm 182
58 ( 910 Lần ) Tăng 182
95 ( 910 Lần ) Tăng 364
29 ( 728 Lần ) Không tăng
35 ( 728 Lần ) Không tăng
46 ( 728 Lần ) Không tăng
71 ( 728 Lần ) Không tăng
99 ( 728 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

46 ( 2405 Lần ) Giảm 113
51 ( 2043 Lần ) Không tăng
35 ( 2015 Lần ) Tăng 182
11 ( 1944 Lần ) Không tăng
68 ( 1864 Lần ) Không tăng
95 ( 1860 Lần ) Tăng 144
61 ( 1805 Lần ) Giảm 271
29 ( 1788 Lần ) Không tăng
71 ( 1753 Lần ) Giảm 706

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Kiên Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1638 Lần 546
0 1456 Lần 182
1638 Lần 364
1 2184 Lần 182
728 Lần 182
2 1820 Lần 546
1456 Lần 182
3 728 Lần 182
2730 Lần 364
4 728 Lần 0
1820 Lần 0
5 3094 Lần 0
910 Lần 182
6 2002 Lần 0
1638 Lần 182
7 1638 Lần 364
1274 Lần 0
8 1274 Lần 182
2548 Lần 546
9 1456 Lần 182

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 11 ngày )
11  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
02  ( 9 ngày )
33  ( 7 ngày )
76  ( 7 ngày )

Miền Bắc

76  ( 18 ngày )
30  ( 15 ngày )
10  ( 12 ngày )
11  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )
07  ( 10 ngày )
12  ( 9 ngày )
37  ( 9 ngày )
14  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 14 ngày )
87  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
42  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
12  ( 6 ngày )
14  ( 6 ngày )
35  ( 6 ngày )