http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Đà Lạt đến Ngày 20/01/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

43      ( 35 ngày )
69      ( 23 ngày )
95      ( 16 ngày )
37      ( 15 ngày )
59      ( 14 ngày )
70      ( 14 ngày )
16      ( 13 ngày )
30      ( 13 ngày )
84      ( 13 ngày )
67      ( 12 ngày )
05      ( 11 ngày )
26      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

34 ( 729 Lần ) Không tăng
01 ( 547 Lần ) Tăng 364
19 ( 547 Lần ) Không tăng
49 ( 547 Lần ) Tăng 182
53 ( 547 Lần ) Không tăng
91 ( 547 Lần ) Tăng 182
23 ( 546 Lần ) Không tăng
38 ( 546 Lần ) Tăng 182
57 ( 546 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

89 ( 1275 Lần ) Không tăng
34 ( 911 Lần ) Không tăng
49 ( 911 Lần ) Tăng 182
57 ( 911 Lần ) Không tăng
66 ( 911 Lần ) Không tăng
61 ( 730 Lần ) Không tăng
01 ( 729 Lần ) Tăng 364
10 ( 729 Lần ) Không tăng
19 ( 729 Lần ) Tăng 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

89 ( 3030 Lần ) Không tăng
16 ( 2798 Lần ) Không tăng
13 ( 2553 Lần ) Không tăng
93 ( 2437 Lần ) Không tăng
92 ( 2409 Lần ) Không tăng
50 ( 2372 Lần ) Giảm 262
40 ( 2313 Lần ) Không tăng
83 ( 2258 Lần ) Không tăng
17 ( 2254 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Đà Lạt trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1822 Lần 546
0 910 Lần 546
1276 Lần 182
1 2736 Lần 728
1275 Lần 182
2 1640 Lần 182
1640 Lần 0
3 2186 Lần 0
1094 Lần 0
4 912 Lần 0
3098 Lần 182
5 1092 Lần 0
1821 Lần 364
6 1276 Lần 546
1276 Lần 182
7 1639 Lần 182
1638 Lần 182
8 2003 Lần 546
1458 Lần 0
9 2004 Lần 182

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )