http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Nam đến Ngày 30/04/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

54      ( 29 ngày )
28      ( 20 ngày )
82      ( 20 ngày )
16      ( 18 ngày )
76      ( 18 ngày )
19      ( 17 ngày )
07      ( 15 ngày )
05      ( 14 ngày )
96      ( 13 ngày )
93      ( 12 ngày )
03      ( 11 ngày )
36      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

70 ( 5 Lần ) Không tăng
04 ( 4 Lần ) Tăng 2
84 ( 4 Lần ) Tăng 1
06 ( 3 Lần ) Tăng 1
53 ( 3 Lần ) Tăng 1
71 ( 3 Lần ) Giảm 1
00 ( 2 Lần ) Không tăng
01 ( 2 Lần ) Tăng 2
15 ( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

04 ( 6 Lần ) Tăng 2
44 ( 6 Lần ) Tăng 1
45 ( 5 Lần ) Không tăng
70 ( 5 Lần ) Không tăng
84 ( 5 Lần ) Tăng 1
06 ( 4 Lần ) Tăng 1
18 ( 4 Lần ) Không tăng
53 ( 4 Lần ) Tăng 1
58 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

20 ( 47 Lần ) Không tăng
48 ( 39 Lần ) Giảm 139
98 ( 37 Lần ) Không tăng
04 ( 28 Lần ) Giảm 62
09 ( 27 Lần ) Giảm 126
18 ( 25 Lần ) Không tăng
56 ( 25 Lần ) Không tăng
00 ( 23 Lần ) Không tăng
57 ( 23 Lần ) Giảm 133

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Nam trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 5
0 12 Lần 0
9 Lần 0
1 12 Lần 1
7 Lần 1
2 5 Lần 3
1 Lần 2
3 10 Lần 0
9 Lần 3
4 14 Lần 4
7 Lần 3
5 9 Lần 2
4 Lần 1
6 7 Lần 0
17 Lần 1
7 5 Lần 2
14 Lần 2
8 9 Lần 1
9 Lần 0
9 7 Lần 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )