http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Cà Mau đến Ngày 23/02/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

98      ( 20 ngày )
36      ( 18 ngày )
63      ( 18 ngày )
35      ( 17 ngày )
42      ( 16 ngày )
40      ( 15 ngày )
22      ( 14 ngày )
59      ( 14 ngày )
80      ( 14 ngày )
96      ( 14 ngày )
74      ( 13 ngày )
02      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

93 ( 1095 Lần ) Không tăng
51 ( 911 Lần ) Tăng 182
34 ( 729 Lần ) Giảm 182
43 ( 547 Lần ) Tăng 364
86 ( 547 Lần ) Không tăng
08 ( 546 Lần ) Không tăng
11 ( 546 Lần ) Tăng 364
20 ( 546 Lần ) Không tăng
00 ( 365 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

93 ( 1095 Lần ) Không tăng
34 ( 1093 Lần ) Không tăng
51 ( 1093 Lần ) Tăng 364
88 ( 1092 Lần ) Không tăng
25 ( 911 Lần ) Không tăng
43 ( 911 Lần ) Tăng 364
39 ( 910 Lần ) Tăng 364
28 ( 729 Lần ) Không tăng
49 ( 729 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

11 ( 2742 Lần ) Tăng 364
27 ( 2611 Lần ) Không tăng
67 ( 2421 Lần ) Không tăng
39 ( 2378 Lần ) Tăng 364
51 ( 2320 Lần ) Tăng 128
34 ( 2213 Lần ) Không tăng
25 ( 2033 Lần ) Không tăng
18 ( 1992 Lần ) Không tăng
50 ( 1970 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Cà Mau trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1823 Lần 0
0 1639 Lần 182
1640 Lần 182
1 2367 Lần 364
1823 Lần 728
2 1274 Lần 182
1275 Lần 364
3 2554 Lần 182
1640 Lần 364
4 1640 Lần 182
2004 Lần 182
5 547 Lần 364
729 Lần 0
6 1458 Lần 0
1638 Lần 182
7 1093 Lần 0
1821 Lần 0
8 2368 Lần 364
2005 Lần 182
9 1458 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )