http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Cà Mau đến Ngày 19/04/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

98      ( 28 ngày )
36      ( 26 ngày )
42      ( 24 ngày )
31      ( 20 ngày )
54      ( 20 ngày )
84      ( 19 ngày )
15      ( 18 ngày )
47      ( 17 ngày )
61      ( 16 ngày )
55      ( 15 ngày )
85      ( 15 ngày )
33      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

45 ( 800 Lần ) Giảm 182
12 ( 582 Lần ) Không tăng
78 ( 582 Lần ) Tăng 182
95 ( 582 Lần ) Không tăng
24 ( 546 Lần ) Không tăng
74 ( 546 Lần ) Tăng 182
00 ( 400 Lần ) Giảm 182
02 ( 400 Lần ) Không tăng
06 ( 400 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

45 ( 1164 Lần ) Không tăng
51 ( 1092 Lần ) Giảm 1
00 ( 946 Lần ) Giảm 1
78 ( 764 Lần ) Tăng 182
86 ( 764 Lần ) Giảm 183
95 ( 764 Lần ) Tăng 182
07 ( 728 Lần ) Giảm 183
72 ( 728 Lần ) Không tăng
74 ( 728 Lần ) Tăng 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

51 ( 2866 Lần ) Tăng 182
11 ( 2421 Lần ) Không tăng
27 ( 2253 Lần ) Giảm 279
45 ( 2142 Lần ) Không tăng
95 ( 2130 Lần ) Tăng 182
67 ( 2094 Lần ) Giảm 321
88 ( 2028 Lần ) Không tăng
24 ( 1890 Lần ) Không tăng
00 ( 1857 Lần ) Tăng 182

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Cà Mau trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2328 Lần 364
0 1492 Lần 364
1892 Lần 0
1 1528 Lần 364
2038 Lần 182
2 2292 Lần 0
1164 Lần 182
3 1128 Lần 0
2110 Lần 0
4 2220 Lần 182
364 Lần 0
5 2364 Lần 0
1892 Lần 0
6 1892 Lần 0
2220 Lần 364
7 946 Lần 182
1528 Lần 182
8 1310 Lần 546
1492 Lần 182
9 1856 Lần 546

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )