http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Định đến Ngày 18/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      ( 41 ngày )
71      ( 19 ngày )
95      ( 18 ngày )
77      ( 17 ngày )
03      ( 15 ngày )
72      ( 15 ngày )
19      ( 14 ngày )
47      ( 13 ngày )
83      ( 13 ngày )
24      ( 12 ngày )
74      ( 12 ngày )
85      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

48 ( 732 Lần ) Không tăng
11 ( 544 Lần ) Không tăng
04 ( 469 Lần ) Tăng 286
06 ( 366 Lần ) Không tăng
42 ( 366 Lần ) Giảm 65
68 ( 366 Lần ) Không tăng
05 ( 361 Lần ) Giảm 65
16 ( 361 Lần ) Không tăng
40 ( 361 Lần ) Giảm 65

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

48 ( 857 Lần ) Không tăng
04 ( 661 Lần ) Tăng 228
11 ( 544 Lần ) Không tăng
50 ( 542 Lần ) Không tăng
05 ( 489 Lần ) Không tăng
16 ( 486 Lần ) Không tăng
39 ( 486 Lần ) Không tăng
42 ( 431 Lần ) Không tăng
68 ( 429 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 ( 1008 Lần ) Không tăng
04 ( 813 Lần ) Tăng 286
50 ( 745 Lần ) Giảm 45
11 ( 681 Lần ) Không tăng
01 ( 536 Lần ) Tăng 98
39 ( 535 Lần ) Không tăng
16 ( 532 Lần ) Giảm 45
25 ( 518 Lần ) Giảm 45
49 ( 507 Lần ) Tăng 116

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1655 Lần 319
0 1382 Lần 139
1536 Lần 17
1 1703 Lần 189
1246 Lần 276
2 984 Lần 56
717 Lần 130
3 261 Lần 52
1936 Lần 209
4 835 Lần 286
1535 Lần 382
5 1026 Lần 79
1155 Lần 128
6 1861 Lần 159
617 Lần 186
7 817 Lần 95
977 Lần 130
8 1564 Lần 153
517 Lần 86
9 1458 Lần 373

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )