http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Định đến Ngày 18/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

71      ( 27 ngày )
19      ( 22 ngày )
47      ( 21 ngày )
74      ( 20 ngày )
85      ( 20 ngày )
02      ( 19 ngày )
20      ( 19 ngày )
51      ( 19 ngày )
94      ( 18 ngày )
98      ( 16 ngày )
09      ( 15 ngày )
82      ( 15 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

57 ( 450 Lần ) Không tăng
76 ( 444 Lần ) Không tăng
72 ( 441 Lần ) Giảm 151
65 ( 404 Lần ) Không tăng
78 ( 359 Lần ) Không tăng
81 ( 346 Lần ) Không tăng
90 ( 345 Lần ) Không tăng
53 ( 341 Lần ) Không tăng
18 ( 337 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

81 ( 712 Lần ) Không tăng
04 ( 654 Lần ) Giảm 183
67 ( 647 Lần ) Không tăng
72 ( 592 Lần ) Không tăng
96 ( 493 Lần ) Giảm 183
86 ( 466 Lần ) Không tăng
48 ( 460 Lần ) Giảm 183
57 ( 450 Lần ) Không tăng
76 ( 444 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 ( 1466 Lần ) Không tăng
04 ( 1181 Lần ) Không tăng
11 ( 993 Lần ) Giảm 39
81 ( 934 Lần ) Không tăng
50 ( 878 Lần ) Giảm 39
27 ( 837 Lần ) Không tăng
39 ( 832 Lần ) Không tăng
86 ( 827 Lần ) Không tăng
96 ( 804 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
622 Lần 121
0 873 Lần 121
1229 Lần 95
1 1043 Lần 287
1118 Lần 243
2 1183 Lần 151
822 Lần 115
3 1174 Lần 455
993 Lần 309
4 576 Lần 0
1274 Lần 103
5 986 Lần 146
925 Lần 327
6 1333 Lần 376
1641 Lần 559
7 1443 Lần 611
774 Lần 244
8 1246 Lần 115
1155 Lần 321
9 695 Lần 175

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )