http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Định đến Ngày 22/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      ( 29 ngày )
53      ( 26 ngày )
74      ( 23 ngày )
72      ( 22 ngày )
21      ( 21 ngày )
01      ( 19 ngày )
49      ( 19 ngày )
19      ( 18 ngày )
64      ( 17 ngày )
02      ( 16 ngày )
88      ( 16 ngày )
40      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

85 ( 677 Lần ) Tăng 245
54 ( 493 Lần ) Tăng 156
06 ( 430 Lần ) Tăng 106
55 ( 414 Lần ) Tăng 241
75 ( 389 Lần ) Tăng 147
05 ( 351 Lần ) Tăng 136
44 ( 333 Lần ) Tăng 89
82 ( 327 Lần ) Không tăng
08 ( 271 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

85 ( 677 Lần ) Tăng 245
06 ( 604 Lần ) Tăng 106
54 ( 564 Lần ) Tăng 156
75 ( 494 Lần ) Tăng 147
55 ( 457 Lần ) Tăng 241
27 ( 434 Lần ) Không tăng
80 ( 419 Lần ) Không tăng
05 ( 415 Lần ) Tăng 136
63 ( 415 Lần ) Giảm 102

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

90 ( 1003 Lần ) Không tăng
25 ( 952 Lần ) Giảm 108
54 ( 904 Lần ) Tăng 156
03 ( 837 Lần ) Giảm 119
80 ( 835 Lần ) Không tăng
63 ( 821 Lần ) Không tăng
39 ( 808 Lần ) Không tăng
60 ( 746 Lần ) Không tăng
84 ( 730 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1674 Lần 175
0 649 Lần 418
717 Lần 4
1 529 Lần 239
1399 Lần 136
2 1046 Lần 114
707 Lần 126
3 935 Lần 52
759 Lần 60
4 1144 Lần 66
1308 Lần 31
5 2620 Lần 769
895 Lần 387
6 991 Lần 32
1335 Lần 716
7 710 Lần 12
1446 Lần 137
8 1074 Lần 92
440 Lần 217
9 979 Lần 175

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 14 ngày )
19  ( 13 ngày )
58  ( 11 ngày )
84  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
01  ( 7 ngày )
18  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 21 ngày )
14  ( 13 ngày )
86  ( 12 ngày )
11  ( 10 ngày )
24  ( 9 ngày )
35  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )
16  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 12 ngày )
57  ( 11 ngày )
63  ( 8 ngày )
03  ( 7 ngày )
22  ( 7 ngày )
08  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
83  ( 6 ngày )