http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Trị đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

89      ( 24 ngày )
84      ( 23 ngày )
90      ( 21 ngày )
39      ( 20 ngày )
12      ( 17 ngày )
20      ( 17 ngày )
45      ( 16 ngày )
74      ( 16 ngày )
78      ( 16 ngày )
03      ( 15 ngày )
35      ( 15 ngày )
76      ( 15 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

15 ( 219 Lần ) Tăng 61
53 ( 211 Lần ) Giảm 48
68 ( 165 Lần ) Tăng 122
33 ( 159 Lần ) Tăng 61
99 ( 156 Lần ) Không tăng
13 ( 155 Lần ) Không tăng
24 ( 155 Lần ) Không tăng
69 ( 122 Lần ) Tăng 122
00 ( 119 Lần ) Tăng 61

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

15 ( 264 Lần ) Tăng 61
53 ( 259 Lần ) Giảm 34
27 ( 193 Lần ) Không tăng
68 ( 166 Lần ) Tăng 88
73 ( 162 Lần ) Không tăng
06 ( 160 Lần ) Giảm 34
33 ( 160 Lần ) Tăng 61
99 ( 156 Lần ) Không tăng
13 ( 155 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

15 ( 420 Lần ) Tăng 61
24 ( 415 Lần ) Không tăng
22 ( 413 Lần ) Không tăng
64 ( 361 Lần ) Không tăng
53 ( 342 Lần ) Không tăng
45 ( 335 Lần ) Giảm 1
74 ( 307 Lần ) Không tăng
58 ( 294 Lần ) Tăng 61
48 ( 291 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Trị trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
563 Lần 183
0 523 Lần 13
666 Lần 61
1 348 Lần 83
548 Lần 74
2 324 Lần 13
585 Lần 87
3 821 Lần 57
224 Lần 131
4 615 Lần 48
580 Lần 39
5 274 Lần 35
689 Lần 100
6 634 Lần 135
221 Lần 48
7 365 Lần 35
262 Lần 35
8 397 Lần 87
468 Lần 96
9 505 Lần 244

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )