http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Trị đến Ngày 21/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

89      ( 16 ngày )
84      ( 15 ngày )
90      ( 13 ngày )
39      ( 12 ngày )
80      ( 11 ngày )
98      ( 11 ngày )
14      ( 10 ngày )
12      ( 9 ngày )
20      ( 9 ngày )
24      ( 9 ngày )
30      ( 9 ngày )
49      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

10 ( 68 Lần ) Không tăng
95 ( 55 Lần ) Không tăng
79 ( 43 Lần ) Không tăng
05 ( 35 Lần ) Giảm 38
28 ( 35 Lần ) Không tăng
34 ( 35 Lần ) Không tăng
59 ( 35 Lần ) Tăng 1
67 ( 35 Lần ) Không tăng
68 ( 35 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

64 ( 109 Lần ) Không tăng
42 ( 89 Lần ) Không tăng
19 ( 88 Lần ) Không tăng
29 ( 83 Lần ) Không tăng
82 ( 78 Lần ) Không tăng
05 ( 74 Lần ) Không tăng
36 ( 74 Lần ) Không tăng
37 ( 71 Lần ) Không tăng
10 ( 69 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

22 ( 360 Lần ) Tăng 1
45 ( 336 Lần ) Giảm 1
74 ( 308 Lần ) Không tăng
24 ( 261 Lần ) Không tăng
90 ( 261 Lần ) Không tăng
64 ( 248 Lần ) Không tăng
89 ( 246 Lần ) Không tăng
01 ( 222 Lần ) Không tăng
38 ( 221 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Trị trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
79 Lần 114
0 106 Lần 39
154 Lần 77
1 84 Lần 113
75 Lần 76
2 59 Lần 114
135 Lần 117
3 93 Lần 1
45 Lần 76
4 81 Lần 38
130 Lần 35
5 138 Lần 76
157 Lần 77
6 116 Lần 38
118 Lần 2
7 94 Lần 154
2 Lần 116
8 138 Lần 75
149 Lần 2
9 135 Lần 38

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )