http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Bình đến Ngày 16/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

66      ( 34 ngày )
83      ( 24 ngày )
65      ( 20 ngày )
48      ( 19 ngày )
11      ( 16 ngày )
28      ( 16 ngày )
69      ( 16 ngày )
20      ( 15 ngày )
24      ( 13 ngày )
93      ( 12 ngày )
27      ( 11 ngày )
39      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

95 ( 320 Lần ) Không tăng
29 ( 278 Lần ) Tăng 44
94 ( 240 Lần ) Không tăng
36 ( 237 Lần ) Không tăng
54 ( 234 Lần ) Tăng 74
10 ( 224 Lần ) Tăng 224
21 ( 219 Lần ) Tăng 131
72 ( 219 Lần ) Tăng 106
96 ( 217 Lần ) Tăng 101

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

29 ( 446 Lần ) Tăng 212
95 ( 402 Lần ) Không tăng
21 ( 345 Lần ) Tăng 131
67 ( 345 Lần ) Không tăng
72 ( 345 Lần ) Tăng 106
17 ( 333 Lần ) Tăng 135
36 ( 325 Lần ) Không tăng
35 ( 298 Lần ) Không tăng
54 ( 296 Lần ) Tăng 136

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

43 ( 2065 Lần ) Không tăng
45 ( 1178 Lần ) Không tăng
17 ( 1059 Lần ) Tăng 135
35 ( 1046 Lần ) Không tăng
61 ( 1043 Lần ) Không tăng
67 ( 1034 Lần ) Giảm 65
00 ( 1033 Lần ) Giảm 65
73 ( 1028 Lần ) Không tăng
10 ( 985 Lần ) Tăng 224

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Bình trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
819 Lần 162
0 718 Lần 390
762 Lần 226
1 1077 Lần 51
832 Lần 175
2 614 Lần 106
647 Lần 238
3 926 Lần 228
614 Lần 235
4 691 Lần 153
889 Lần 46
5 752 Lần 105
460 Lần 61
6 659 Lần 26
665 Lần 10
7 638 Lần 54
592 Lần 156
8 575 Lần 69
985 Lần 101
9 615 Lần 60

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
07  ( 7 ngày )
19  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )
69  ( 6 ngày )
80  ( 6 ngày )

Miền Bắc

37  ( 22 ngày )
32  ( 20 ngày )
11  ( 18 ngày )
70  ( 18 ngày )
79  ( 17 ngày )
25  ( 16 ngày )
52  ( 16 ngày )
64  ( 15 ngày )
96  ( 15 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

26  ( 14 ngày )
40  ( 14 ngày )
50  ( 10 ngày )
07  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )
64  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
18  ( 6 ngày )
36  ( 6 ngày )