http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Bình đến Ngày 16/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

38      ( 23 ngày )
93      ( 19 ngày )
57      ( 18 ngày )
64      ( 17 ngày )
59      ( 16 ngày )
85      ( 15 ngày )
58      ( 14 ngày )
74      ( 14 ngày )
92      ( 14 ngày )
61      ( 13 ngày )
29      ( 12 ngày )
44      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

17 ( 544 Lần ) Không tăng
88 ( 544 Lần ) Không tăng
73 ( 539 Lần ) Không tăng
27 ( 426 Lần ) Không tăng
14 ( 366 Lần ) Không tăng
43 ( 366 Lần ) Không tăng
45 ( 361 Lần ) Không tăng
60 ( 361 Lần ) Không tăng
62 ( 361 Lần ) Giảm 64

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

17 ( 544 Lần ) Không tăng
88 ( 544 Lần ) Không tăng
73 ( 539 Lần ) Không tăng
14 ( 488 Lần ) Không tăng
62 ( 488 Lần ) Giảm 55
43 ( 482 Lần ) Giảm 55
35 ( 478 Lần ) Không tăng
99 ( 431 Lần ) Không tăng
27 ( 426 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

73 ( 642 Lần ) Không tăng
62 ( 639 Lần ) Không tăng
17 ( 611 Lần ) Không tăng
88 ( 546 Lần ) Không tăng
43 ( 537 Lần ) Giảm 8
80 ( 522 Lần ) Giảm 8
35 ( 512 Lần ) Không tăng
45 ( 500 Lần ) Không tăng
14 ( 492 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Bình trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1218 Lần 256
0 1574 Lần 320
1158 Lần 192
1 797 Lần 128
1158 Lần 0
2 857 Lần 128
539 Lần 128
3 1449 Lần 128
1158 Lần 0
4 679 Lần 0
438 Lần 192
5 960 Lần 192
1326 Lần 64
6 727 Lần 0
1514 Lần 64
7 1897 Lần 0
1223 Lần 192
8 1461 Lần 128
1230 Lần 64
9 561 Lần 128

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )