http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Ninh Thuận đến Ngày 21/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

91      ( 27 ngày )
87      ( 24 ngày )
28      ( 23 ngày )
08      ( 19 ngày )
62      ( 17 ngày )
72      ( 17 ngày )
88      ( 17 ngày )
84      ( 16 ngày )
75      ( 15 ngày )
83      ( 15 ngày )
13      ( 14 ngày )
70      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

82 ( 680 Lần ) Tăng 281
20 ( 497 Lần ) Giảm 76
53 ( 452 Lần ) Giảm 104
99 ( 393 Lần ) Tăng 307
06 ( 377 Lần ) Không tăng
27 ( 350 Lần ) Giảm 132
76 ( 331 Lần ) Không tăng
80 ( 313 Lần ) Không tăng
46 ( 311 Lần ) Giảm 331

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

53 ( 1121 Lần ) Giảm 82
82 ( 820 Lần ) Tăng 200
20 ( 753 Lần ) Tăng 180
46 ( 642 Lần ) Giảm 59
40 ( 611 Lần ) Tăng 162
11 ( 501 Lần ) Không tăng
21 ( 495 Lần ) Không tăng
27 ( 482 Lần ) Không tăng
15 ( 478 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

82 ( 1400 Lần ) Tăng 281
53 ( 1360 Lần ) Không tăng
40 ( 1151 Lần ) Giảm 24
43 ( 1121 Lần ) Không tăng
55 ( 1032 Lần ) Tăng 157
20 ( 1022 Lần ) Tăng 180
94 ( 987 Lần ) Không tăng
10 ( 952 Lần ) Không tăng
46 ( 952 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Ninh Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1136 Lần 160
0 1828 Lần 86
1214 Lần 83
1 643 Lần 471
1242 Lần 464
2 1077 Lần 117
727 Lần 119
3 1620 Lần 35
1582 Lần 5
4 682 Lần 204
1290 Lần 52
5 1138 Lần 168
818 Lần 92
6 1926 Lần 387
1190 Lần 57
7 992 Lần 76
1284 Lần 123
8 488 Lần 150
1493 Lần 467
9 1580 Lần 452

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )