http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Hà Nội đến Ngày 25/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

21      ( 21 ngày )
50      ( 18 ngày )
06      ( 12 ngày )
84      ( 12 ngày )
48      ( 11 ngày )
66      ( 11 ngày )
14      ( 9 ngày )
15      ( 9 ngày )
30      ( 9 ngày )
37      ( 9 ngày )
56      ( 9 ngày )
70      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

36 ( 10 Lần ) Không tăng
43 ( 8 Lần ) Tăng 2
69 ( 8 Lần ) Tăng 4
01 ( 6 Lần ) Tăng 4
20 ( 6 Lần ) Không tăng
24 ( 6 Lần ) Không tăng
28 ( 6 Lần ) Không tăng
42 ( 6 Lần ) Tăng 2
62 ( 6 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

09 ( 14 Lần ) Không tăng
35 ( 14 Lần ) Không tăng
87 ( 14 Lần ) Giảm 2
24 ( 12 Lần ) Không tăng
36 ( 12 Lần ) Không tăng
05 ( 10 Lần ) Không tăng
07 ( 10 Lần ) Không tăng
31 ( 10 Lần ) Không tăng
43 ( 10 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

86 ( 23 Lần ) Tăng 4
87 ( 23 Lần ) Tăng 2
24 ( 21 Lần ) Không tăng
27 ( 21 Lần ) Không tăng
07 ( 20 Lần ) Không tăng
69 ( 20 Lần ) Tăng 4
01 ( 19 Lần ) Tăng 4
09 ( 18 Lần ) Không tăng
29 ( 18 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hà Nội trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
18 Lần 10
0 20 Lần 2
16 Lần 2
1 26 Lần 10
34 Lần 2
2 30 Lần 2
26 Lần 4
3 28 Lần 0
30 Lần 8
4 26 Lần 10
16 Lần 10
5 26 Lần 4
30 Lần 4
6 30 Lần 6
28 Lần 2
7 20 Lần 2
32 Lần 2
8 24 Lần 2
40 Lần 4
9 40 Lần 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )