http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Hà Nội đến Ngày 21/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

64      ( 16 ngày )
75      ( 15 ngày )
50      ( 13 ngày )
17      ( 12 ngày )
77      ( 12 ngày )
53      ( 11 ngày )
32      ( 9 ngày )
38      ( 8 ngày )
42      ( 8 ngày )
45      ( 8 ngày )
93      ( 8 ngày )
04      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

15 ( 4 Lần ) Tăng 1
01 ( 3 Lần ) Không tăng
05 ( 3 Lần ) Giảm 2
16 ( 3 Lần ) Không tăng
22 ( 3 Lần ) Không tăng
28 ( 3 Lần ) Tăng 2
55 ( 3 Lần ) Giảm 1
61 ( 3 Lần ) Không tăng
03 ( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

15 ( 7 Lần ) Tăng 1
01 ( 6 Lần ) Không tăng
05 ( 6 Lần ) Không tăng
83 ( 6 Lần ) Không tăng
16 ( 5 Lần ) Không tăng
30 ( 5 Lần ) Không tăng
49 ( 5 Lần ) Tăng 1
54 ( 5 Lần ) Tăng 1
55 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

15 ( 16 Lần ) Tăng 1
95 ( 13 Lần ) Không tăng
54 ( 11 Lần ) Tăng 1
83 ( 11 Lần ) Không tăng
31 ( 10 Lần ) Không tăng
36 ( 10 Lần ) Không tăng
51 ( 10 Lần ) Không tăng
59 ( 10 Lần ) Không tăng
70 ( 10 Lần ) Tăng 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hà Nội trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 Lần 2
0 10 Lần 1
12 Lần 2
1 14 Lần 1
11 Lần 2
2 11 Lần 3
9 Lần 0
3 10 Lần 0
9 Lần 0
4 8 Lần 1
12 Lần 1
5 16 Lần 5
9 Lần 2
6 14 Lần 5
12 Lần 0
7 3 Lần 3
7 Lần 1
8 9 Lần 4
12 Lần 0
9 13 Lần 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )