http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Hà Nội đến Ngày 18/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

63      ( 19 ngày )
49      ( 17 ngày )
22      ( 14 ngày )
46      ( 14 ngày )
03      ( 12 ngày )
74      ( 12 ngày )
64      ( 11 ngày )
69      ( 11 ngày )
78      ( 11 ngày )
84      ( 11 ngày )
21      ( 10 ngày )
53      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

14 ( 10 Lần ) Không tăng
06 ( 8 Lần ) Không tăng
52 ( 8 Lần ) Không tăng
75 ( 8 Lần ) Không tăng
26 ( 6 Lần ) Giảm 2
34 ( 6 Lần ) Không tăng
47 ( 6 Lần ) Không tăng
56 ( 6 Lần ) Không tăng
58 ( 6 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

24 ( 12 Lần ) Không tăng
29 ( 12 Lần ) Giảm 2
14 ( 10 Lần ) Không tăng
34 ( 10 Lần ) Không tăng
47 ( 10 Lần ) Không tăng
52 ( 10 Lần ) Không tăng
75 ( 10 Lần ) Không tăng
91 ( 10 Lần ) Giảm 2
98 ( 10 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

14 ( 28 Lần ) Giảm 1
91 ( 27 Lần ) Không tăng
75 ( 26 Lần ) Không tăng
50 ( 24 Lần ) Giảm 1
29 ( 23 Lần ) Không tăng
52 ( 23 Lần ) Không tăng
04 ( 21 Lần ) Không tăng
44 ( 21 Lần ) Không tăng
24 ( 20 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hà Nội trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
20 Lần 6
0 22 Lần 4
28 Lần 8
1 20 Lần 2
20 Lần 10
2 14 Lần 6
20 Lần 2
3 8 Lần 6
18 Lần 4
4 20 Lần 12
28 Lần 6
5 20 Lần 6
16 Lần 4
6 38 Lần 2
24 Lần 2
7 32 Lần 2
24 Lần 4
8 22 Lần 4
18 Lần 8
9 20 Lần 10

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )