http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Hà Nội đến Ngày 18/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

39      ( 25 ngày )
64      ( 20 ngày )
34      ( 19 ngày )
86      ( 17 ngày )
00      ( 14 ngày )
69      ( 13 ngày )
31      ( 12 ngày )
57      ( 12 ngày )
99      ( 12 ngày )
11      ( 11 ngày )
38      ( 11 ngày )
66      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

53 ( 8 Lần ) Không tăng
28 ( 6 Lần ) Không tăng
01 ( 4 Lần ) Không tăng
08 ( 4 Lần ) Không tăng
13 ( 4 Lần ) Không tăng
14 ( 4 Lần ) Giảm 2
20 ( 4 Lần ) Không tăng
21 ( 4 Lần ) Không tăng
32 ( 4 Lần ) Giảm 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

14 ( 10 Lần ) Không tăng
32 ( 10 Lần ) Không tăng
58 ( 10 Lần ) Giảm 1
80 ( 10 Lần ) Giảm 1
81 ( 10 Lần ) Không tăng
75 ( 9 Lần ) Không tăng
93 ( 9 Lần ) Giảm 1
03 ( 8 Lần ) Không tăng
05 ( 8 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

80 ( 18 Lần ) Không tăng
81 ( 17 Lần ) Không tăng
97 ( 16 Lần ) Không tăng
49 ( 15 Lần ) Không tăng
52 ( 15 Lần ) Không tăng
58 ( 15 Lần ) Không tăng
87 ( 15 Lần ) Không tăng
27 ( 14 Lần ) Giảm 1
47 ( 14 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hà Nội trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 6
0 16 Lần 4
16 Lần 8
1 24 Lần 4
20 Lần 6
2 14 Lần 10
16 Lần 6
3 26 Lần 6
18 Lần 8
4 18 Lần 6
20 Lần 6
5 18 Lần 4
8 Lần 4
6 8 Lần 4
16 Lần 4
7 12 Lần 10
12 Lần 2
8 16 Lần 2
22 Lần 4
9 10 Lần 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )