http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

03      ( 17 ngày )
36      ( 15 ngày )
39      ( 14 ngày )
63      ( 14 ngày )
20      ( 12 ngày )
83      ( 11 ngày )
00      ( 8 ngày )
08      ( 8 ngày )
17      ( 8 ngày )
07      ( 7 ngày )
14      ( 7 ngày )
74      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

13 ( 4 Lần ) Tăng 1
24 ( 4 Lần ) Giảm 1
55 ( 4 Lần ) Không tăng
64 ( 4 Lần ) Không tăng
90 ( 4 Lần ) Không tăng
02 ( 3 Lần ) Không tăng
04 ( 3 Lần ) Tăng 1
06 ( 3 Lần ) Không tăng
12 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

13 ( 7 Lần ) Tăng 1
24 ( 6 Lần ) Không tăng
55 ( 6 Lần ) Tăng 1
71 ( 6 Lần ) Không tăng
02 ( 5 Lần ) Không tăng
12 ( 5 Lần ) Không tăng
25 ( 5 Lần ) Tăng 1
30 ( 5 Lần ) Không tăng
54 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

90 ( 13 Lần ) Giảm 1
12 ( 12 Lần ) Không tăng
61 ( 12 Lần ) Tăng 2
02 ( 11 Lần ) Không tăng
06 ( 11 Lần ) Không tăng
43 ( 11 Lần ) Không tăng
64 ( 11 Lần ) Không tăng
71 ( 11 Lần ) Giảm 1
81 ( 11 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 Lần 2
0 11 Lần 1
16 Lần 1
1 15 Lần 1
18 Lần 2
2 17 Lần 0
13 Lần 1
3 13 Lần 2
11 Lần 0
4 17 Lần 0
13 Lần 3
5 23 Lần 4
17 Lần 0
6 11 Lần 1
13 Lần 2
7 9 Lần 2
9 Lần 3
8 13 Lần 0
13 Lần 2
9 6 Lần 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )