http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 30/04/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18      ( 14 ngày )
74      ( 12 ngày )
27      ( 10 ngày )
75      ( 10 ngày )
21      ( 9 ngày )
80      ( 9 ngày )
05      ( 7 ngày )
06      ( 7 ngày )
09      ( 7 ngày )
31      ( 7 ngày )
42      ( 7 ngày )
52      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

00 ( 5 Lần ) Không tăng
19 ( 4 Lần ) Không tăng
55 ( 4 Lần ) Tăng 1
63 ( 4 Lần ) Không tăng
10 ( 3 Lần ) Tăng 1
22 ( 3 Lần ) Không tăng
26 ( 3 Lần ) Không tăng
30 ( 3 Lần ) Tăng 1
45 ( 3 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

23 ( 8 Lần ) Giảm 1
55 ( 7 Lần ) Tăng 1
57 ( 6 Lần ) Tăng 1
00 ( 5 Lần ) Không tăng
19 ( 5 Lần ) Giảm 1
37 ( 5 Lần ) Giảm 1
38 ( 5 Lần ) Không tăng
44 ( 5 Lần ) Không tăng
66 ( 5 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

23 ( 16 Lần ) Giảm 1
40 ( 16 Lần ) Không tăng
10 ( 14 Lần ) Tăng 1
08 ( 13 Lần ) Tăng 1
32 ( 13 Lần ) Tăng 1
55 ( 13 Lần ) Tăng 1
57 ( 13 Lần ) Tăng 1
07 ( 12 Lần ) Tăng 1
14 ( 12 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 0
0 15 Lần 1
17 Lần 2
1 10 Lần 2
13 Lần 0
2 10 Lần 1
14 Lần 1
3 19 Lần 3
12 Lần 0
4 11 Lần 3
18 Lần 3
5 14 Lần 2
17 Lần 0
6 14 Lần 0
8 Lần 0
7 16 Lần 1
12 Lần 0
8 10 Lần 2
11 Lần 6
9 16 Lần 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )