http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Nam Định đến Ngày 17/10/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34      ( 25 ngày )
16      ( 14 ngày )
13      ( 12 ngày )
26      ( 12 ngày )
28      ( 9 ngày )
96      ( 9 ngày )
35      ( 8 ngày )
46      ( 8 ngày )
79      ( 8 ngày )
89      ( 8 ngày )
92      ( 8 ngày )
55      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

88 ( 10 Lần ) Tăng 6
07 ( 8 Lần ) Tăng 2
10 ( 8 Lần ) Không tăng
78 ( 8 Lần ) Tăng 2
90 ( 8 Lần ) Tăng 2
97 ( 8 Lần ) Tăng 2
36 ( 6 Lần ) Không tăng
37 ( 6 Lần ) Tăng 2
43 ( 6 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

48 ( 12 Lần ) Không tăng
52 ( 12 Lần ) Không tăng
60 ( 12 Lần ) Không tăng
66 ( 12 Lần ) Tăng 2
88 ( 12 Lần ) Tăng 4
93 ( 12 Lần ) Giảm 2
07 ( 10 Lần ) Tăng 2
19 ( 10 Lần ) Không tăng
32 ( 10 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

88 ( 23 Lần ) Tăng 6
93 ( 19 Lần ) Không tăng
19 ( 18 Lần ) Không tăng
30 ( 18 Lần ) Không tăng
36 ( 18 Lần ) Giảm 4
60 ( 18 Lần ) Không tăng
75 ( 18 Lần ) Không tăng
48 ( 17 Lần ) Không tăng
62 ( 17 Lần ) Giảm 2

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Nam Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
30 Lần 8
0 44 Lần 0
26 Lần 2
1 18 Lần 2
16 Lần 2
2 24 Lần 4
24 Lần 2
3 32 Lần 4
22 Lần 4
4 14 Lần 2
28 Lần 2
5 22 Lần 0
26 Lần 2
6 22 Lần 0
30 Lần 6
7 42 Lần 2
38 Lần 4
8 32 Lần 0
30 Lần 0
9 20 Lần 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )