http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Nam Định đến Ngày 18/08/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

10      ( 28 ngày )
50      ( 25 ngày )
51      ( 23 ngày )
15      ( 22 ngày )
63      ( 18 ngày )
34      ( 17 ngày )
78      ( 17 ngày )
49      ( 15 ngày )
94      ( 15 ngày )
58      ( 11 ngày )
07      ( 10 ngày )
20      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

14 ( 6 Lần ) Tăng 2
23 ( 6 Lần ) Tăng 2
40 ( 6 Lần ) Tăng 2
60 ( 6 Lần ) Tăng 2
62 ( 6 Lần ) Không tăng
66 ( 6 Lần ) Tăng 2
71 ( 6 Lần ) Tăng 4
85 ( 6 Lần ) Không tăng
89 ( 6 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

89 ( 11 Lần ) Tăng 2
30 ( 9 Lần ) Không tăng
14 ( 8 Lần ) Tăng 2
40 ( 8 Lần ) Tăng 2
60 ( 8 Lần ) Tăng 2
66 ( 8 Lần ) Tăng 2
76 ( 8 Lần ) Tăng 2
92 ( 8 Lần ) Tăng 2
23 ( 7 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

30 ( 24 Lần ) Tăng 2
19 ( 22 Lần ) Tăng 2
82 ( 20 Lần ) Không tăng
85 ( 19 Lần ) Không tăng
14 ( 18 Lần ) Tăng 2
64 ( 18 Lần ) Không tăng
06 ( 17 Lần ) Không tăng
88 ( 17 Lần ) Tăng 2
02 ( 16 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Nam Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 2
0 22 Lần 8
22 Lần 4
1 20 Lần 4
20 Lần 4
2 22 Lần 2
22 Lần 10
3 22 Lần 4
22 Lần 6
4 20 Lần 6
12 Lần 4
5 22 Lần 6
32 Lần 6
6 24 Lần 8
26 Lần 10
7 16 Lần 4
28 Lần 4
8 20 Lần 2
18 Lần 4
9 28 Lần 10

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )