http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số (đài , Theo Lô)"
00
0.64% (191 lượt)
01
0.63% (189 lượt)
02
0.62% (186 lượt)
03
1.84% (551 lượt)
04
0.02% (7 lượt)
05
0.62% (186 lượt)
06
1.86% (559 lượt)
07
0.62% (186 lượt)
08
0.64% (192 lượt)
09
0.01% (3 lượt)
10
3.65% (1095 lượt)
11
0.62% (187 lượt)
12
0.65% (195 lượt)
13
0.63% (190 lượt)
14
1.24% (373 lượt)
15
0.63% (188 lượt)
16
0.65% (195 lượt)
17
1.22% (366 lượt)
18
1.22% (365 lượt)
19
0.03% (10 lượt)
20
0.03% (10 lượt)
21
1.83% (550 lượt)
22
0.61% (184 lượt)
23
1.87% (562 lượt)
24
0.64% (191 lượt)
25
1.22% (366 lượt)
26
1.22% (366 lượt)
27
0.02% (7 lượt)
28
1.22% (367 lượt)
29
1.23% (369 lượt)
30
0.62% (186 lượt)
31
0.61% (183 lượt)
32
0.02% (6 lượt)
33
0.63% (190 lượt)
34
0.61% (184 lượt)
35
0.62% (186 lượt)
36
0.63% (188 lượt)
37
0.64% (192 lượt)
38
2.43% (731 lượt)
39
1.83% (549 lượt)
40
1.83% (549 lượt)
41
0.01% (3 lượt)
42
1.25% (374 lượt)
43
0.61% (183 lượt)
44
1.25% (375 lượt)
45
0.01% (2 lượt)
46
0.61% (183 lượt)
47
1.82% (547 lượt)
48
0.63% (189 lượt)
49
0.03% (8 lượt)
50
1.23% (369 lượt)
51
0.68% (203 lượt)
53
0.63% (188 lượt)
54
1.21% (364 lượt)
55
1.23% (369 lượt)
56
1.24% (371 lượt)
57
0.62% (186 lượt)
58
1.85% (554 lượt)
59
1.82% (547 lượt)
60
1.22% (367 lượt)
61
1.25% (375 lượt)
62
1.23% (368 lượt)
63
0.62% (186 lượt)
64
0.61% (184 lượt)
65
1.22% (365 lượt)
66
0.01% (4 lượt)
67
0.62% (187 lượt)
68
0.62% (186 lượt)
69
0.01% (4 lượt)
70
0.64% (191 lượt)
71
0.01% (3 lượt)
72
0.61% (183 lượt)
73
1.23% (369 lượt)
74
1.84% (552 lượt)
75
2.44% (734 lượt)
76
1.82% (547 lượt)
77
1.84% (551 lượt)
78
1.23% (368 lượt)
79
0.63% (190 lượt)
80
1.82% (547 lượt)
81
1.21% (364 lượt)
82
1.84% (552 lượt)
83
1.83% (549 lượt)
84
3.65% (1096 lượt)
85
1.24% (372 lượt)
86
1.26% (378 lượt)
87
0.61% (184 lượt)
88
0.63% (190 lượt)
89
0.61% (183 lượt)
90
1.23% (369 lượt)
91
1.22% (365 lượt)
92
0.03% (8 lượt)
93
0.63% (189 lượt)
94
1.23% (370 lượt)
95
0.02% (6 lượt)
96
1.85% (554 lượt)
97
1.21% (364 lượt)
98
0.63% (188 lượt)
99
2.45% (737 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài () đến Ngày 19/04/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32      ( 6 ngày )
41      ( 6 ngày )
52      ( 6 ngày )
09      ( 5 ngày )
49      ( 5 ngày )
69      ( 5 ngày )
95      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

12      ( 14 ngày )
95      ( 11 ngày )
67      ( 10 ngày )
07      ( 7 ngày )
08      ( 7 ngày )
52      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

10 ( 1094 Lần ) Tăng 364
84 ( 1092 Lần ) Tăng 364
99 ( 730 Lần ) Tăng 364
38 ( 729 Lần ) Giảm 182
75 ( 729 Lần ) Tăng 364
21 ( 549 Lần ) Không tăng
83 ( 549 Lần ) Giảm 182
39 ( 548 Lần ) Không tăng
74 ( 548 Lần ) Tăng 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

84 ( 1820 Lần ) Tăng 546
20 ( 1638 Lần ) Không tăng
03 ( 1456 Lần ) Tăng 182
59 ( 1275 Lần ) Tăng 364
78 ( 1275 Lần ) Không tăng
86 ( 1274 Lần ) Tăng 182
96 ( 1274 Lần ) Tăng 182
10 ( 1094 Lần ) Tăng 364
74 ( 1094 Lần ) Giảm 182

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2187 Lần 546
0 3830 Lần 182
3101 Lần 182
1 2373 Lần 182
2919 Lần 910
2 2005 Lần 0
2554 Lần 546
3 3101 Lần 0
2371 Lần 364
4 3646 Lần 364
3098 Lần 0
5 2734 Lần 728
2188 Lần 364
6 3280 Lần 364
3648 Lần 364
7 2733 Lần 0
4374 Lần 546
8 3283 Lần 1092
3098 Lần 182
9 2553 Lần 364

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )