http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số (đài , Theo Lô)"
00
1.49% (672 lượt)
01
0.40% (182 lượt)
02
0.50% (228 lượt)
03
0.00% (2 lượt)
04
0.01% (3 lượt)
05
0.83% (376 lượt)
06
1.22% (553 lượt)
07
2.16% (976 lượt)
08
2.06% (932 lượt)
09
0.83% (374 lượt)
10
0.32% (143 lượt)
11
1.11% (504 lượt)
12
1.49% (674 lượt)
13
0.57% (256 lượt)
14
0.42% (189 lượt)
15
1.69% (765 lượt)
16
0.50% (224 lượt)
17
0.82% (370 lượt)
18
0.81% (366 lượt)
19
1.13% (513 lượt)
20
1.30% (586 lượt)
21
0.49% (220 lượt)
22
0.00% (1 lượt)
23
1.69% (762 lượt)
24
1.14% (516 lượt)
25
0.81% (368 lượt)
26
0.59% (267 lượt)
27
0.41% (186 lượt)
28
1.94% (877 lượt)
29
0.64% (288 lượt)
30
0.01% (6 lượt)
31
0.68% (308 lượt)
32
0.34% (152 lượt)
33
0.95% (430 lượt)
34
1.49% (672 lượt)
35
0.37% (169 lượt)
36
1.47% (663 lượt)
37
0.81% (367 lượt)
38
1.93% (874 lượt)
39
0.67% (301 lượt)
40
2.54% (1149 lượt)
41
1.93% (873 lượt)
42
0.33% (151 lượt)
43
1.04% (468 lượt)
44
1.22% (550 lượt)
45
0.56% (255 lượt)
46
0.76% (343 lượt)
47
0.68% (306 lượt)
48
0.47% (214 lượt)
51
2.38% (1074 lượt)
52
1.37% (618 lượt)
53
1.29% (581 lượt)
54
1.33% (602 lượt)
55
1.05% (475 lượt)
56
2.50% (1132 lượt)
57
0.75% (341 lượt)
58
0.71% (322 lượt)
59
0.71% (321 lượt)
60
1.75% (790 lượt)
61
2.07% (938 lượt)
62
0.03% (12 lượt)
63
1.39% (628 lượt)
64
0.71% (320 lượt)
65
0.63% (284 lượt)
66
0.15% (69 lượt)
67
2.97% (1343 lượt)
68
1.63% (737 lượt)
69
0.81% (368 lượt)
70
0.00% (2 lượt)
71
2.68% (1213 lượt)
72
0.81% (368 lượt)
73
1.61% (728 lượt)
74
0.41% (187 lượt)
76
0.76% (343 lượt)
77
0.41% (185 lượt)
78
0.40% (182 lượt)
79
0.46% (209 lượt)
80
1.43% (645 lượt)
81
0.53% (241 lượt)
82
1.04% (468 lượt)
83
0.42% (188 lượt)
84
0.81% (368 lượt)
85
1.90% (857 lượt)
86
1.25% (563 lượt)
87
0.81% (365 lượt)
88
2.83% (1279 lượt)
89
0.00% (1 lượt)
90
0.70% (316 lượt)
91
1.57% (708 lượt)
92
0.41% (185 lượt)
93
0.97% (440 lượt)
94
1.47% (666 lượt)
95
1.44% (653 lượt)
96
2.02% (914 lượt)
97
0.69% (310 lượt)
98
1.41% (639 lượt)
99
0.90% (406 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài () đến Ngày 22/02/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

70      ( 13 ngày )
89      ( 11 ngày )
79      ( 9 ngày )
49      ( 8 ngày )
66      ( 8 ngày )
35      ( 6 ngày )
46      ( 6 ngày )
37      ( 5 ngày )
41      ( 5 ngày )
75      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

49      ( 14 ngày )
70      ( 12 ngày )
27      ( 11 ngày )
92      ( 11 ngày )
29      ( 10 ngày )
89      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

67 ( 1451 Lần ) Tăng 723
88 ( 1306 Lần ) Tăng 942
40 ( 1227 Lần ) Tăng 499
71 ( 1138 Lần ) Tăng 410
56 ( 1131 Lần ) Tăng 585
61 ( 1119 Lần ) Tăng 755
38 ( 963 Lần ) Tăng 599
20 ( 943 Lần ) Tăng 579
51 ( 930 Lần ) Tăng 202

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

88 ( 2034 Lần ) Tăng 942
40 ( 1955 Lần ) Tăng 863
07 ( 1825 Lần ) Tăng 369
67 ( 1815 Lần ) Tăng 723
38 ( 1691 Lần ) Tăng 781
71 ( 1684 Lần ) Tăng 410
85 ( 1584 Lần ) Tăng 128
43 ( 1552 Lần ) Tăng 460
76 ( 1524 Lần ) Tăng 250

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4451 Lần 1903
0 5059 Lần 2147
4383 Lần 1471
1 6545 Lần 2905
4830 Lần 2100
2 3113 Lần 1111
3952 Lần 1586
3 4795 Lần 1883
4592 Lần 2226
4 5123 Lần 1847
6192 Lần 1278
5 4548 Lần 1454
5736 Lần 2824
6 4890 Lần 2524
3809 Lần 1443
7 4617 Lần 249
5503 Lần 2409
8 7285 Lần 3463
5293 Lần 2017
9 2764 Lần 1672

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 14 ngày )
70  ( 12 ngày )
27  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
29  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )