http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số (đài , Theo Lô)"
00
1.22% (1037 lượt)
01
0.64% (546 lượt)
02
0.71% (601 lượt)
03
0.44% (375 lượt)
04
0.87% (738 lượt)
05
1.09% (926 lượt)
06
0.87% (743 lượt)
07
2.43% (2069 lượt)
08
1.31% (1117 lượt)
09
1.09% (930 lượt)
10
0.60% (507 lượt)
11
1.24% (1056 lượt)
12
1.22% (1042 lượt)
13
0.95% (808 lượt)
14
0.86% (735 lượt)
15
0.91% (771 lượt)
16
0.49% (414 lượt)
17
1.08% (920 lượt)
18
1.08% (915 lượt)
19
0.82% (697 lượt)
20
1.12% (957 lượt)
21
1.12% (957 lượt)
22
0.22% (187 lượt)
23
0.90% (765 lượt)
24
1.04% (881 lượt)
25
0.65% (550 lượt)
26
0.53% (455 lượt)
27
0.44% (372 lượt)
28
1.46% (1242 lượt)
29
0.56% (474 lượt)
30
0.87% (738 lượt)
31
1.01% (859 lượt)
32
0.40% (343 lượt)
33
0.95% (808 lượt)
34
1.22% (1042 lượt)
35
0.21% (177 lượt)
36
1.21% (1033 lượt)
37
0.65% (552 lượt)
38
2.10% (1784 lượt)
39
1.22% (1035 lượt)
40
2.21% (1880 lượt)
41
1.47% (1247 lượt)
42
1.04% (885 lượt)
43
1.42% (1210 lượt)
44
1.08% (918 lượt)
45
0.73% (621 lượt)
46
0.62% (528 lượt)
47
0.58% (493 lượt)
48
1.33% (1129 lượt)
49
0.01% (9 lượt)
50
0.44% (373 lượt)
51
1.91% (1629 lượt)
52
1.60% (1360 lượt)
53
1.54% (1312 lượt)
54
1.14% (967 lượt)
55
1.65% (1402 lượt)
56
1.33% (1132 lượt)
57
1.04% (888 lượt)
58
0.81% (688 lượt)
59
0.82% (694 lượt)
60
1.36% (1155 lượt)
61
1.33% (1132 lượt)
62
0.88% (747 lượt)
63
1.39% (1179 lượt)
64
0.82% (697 lượt)
65
0.77% (658 lượt)
66
0.09% (79 lượt)
67
2.22% (1893 lượt)
68
1.09% (928 lượt)
69
0.44% (371 lượt)
70
0.01% (10 lượt)
71
2.30% (1955 lượt)
72
0.65% (550 lượt)
73
1.08% (917 lượt)
74
0.65% (553 lượt)
75
0.86% (734 lượt)
76
1.26% (1073 lượt)
77
0.86% (735 lượt)
78
0.64% (548 lượt)
79
0.25% (212 lượt)
80
0.97% (828 lượt)
81
1.35% (1153 lượt)
82
0.77% (656 lượt)
83
0.22% (188 lượt)
84
0.66% (560 lượt)
85
1.65% (1403 lượt)
86
1.10% (940 lượt)
87
1.09% (927 lượt)
88
2.37% (2016 lượt)
89
0.02% (19 lượt)
90
1.02% (867 lượt)
91
1.27% (1077 lượt)
92
0.22% (188 lượt)
93
0.95% (808 lượt)
94
1.43% (1220 lượt)
95
0.99% (842 lượt)
96
1.08% (915 lượt)
97
1.02% (872 lượt)
98
1.40% (1190 lượt)
99
0.91% (778 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài () đến Ngày 23/02/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

70      ( 14 ngày )
89      ( 12 ngày )
49      ( 9 ngày )
66      ( 9 ngày )
35      ( 7 ngày )
75      ( 6 ngày )
10      ( 5 ngày )
30      ( 5 ngày )
32      ( 5 ngày )
42      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

49      ( 15 ngày )
70      ( 13 ngày )
27      ( 12 ngày )
92      ( 12 ngày )
29      ( 11 ngày )
89      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

56 ( 1131 Lần ) Tăng 221
88 ( 1124 Lần ) Tăng 396
67 ( 1087 Lần ) Tăng 177
40 ( 1045 Lần ) Tăng 499
71 ( 956 Lần ) Tăng 410
61 ( 937 Lần ) Tăng 391
51 ( 930 Lần ) Tăng 202
96 ( 910 Lần ) Tăng 546
85 ( 856 Lần ) Tăng 492

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

88 ( 1852 Lần ) Tăng 396
07 ( 1825 Lần ) Tăng 551
40 ( 1773 Lần ) Tăng 499
38 ( 1691 Lần ) Tăng 599
71 ( 1684 Lần ) Tăng 592
67 ( 1633 Lần ) Tăng 359
51 ( 1476 Lần ) Tăng 202
85 ( 1402 Lần ) Tăng 310
55 ( 1239 Lần ) Tăng 147

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3541 Lần 993
0 3967 Lần 1237
3473 Lần 379
1 5453 Lần 1813
3738 Lần 644
2 2385 Lần 565
3042 Lần 1040
3 3885 Lần 609
3682 Lần 1316
4 3667 Lần 937
4372 Lần 186
5 3456 Lần 726
4826 Lần 1914
6 4526 Lần 1432
2899 Lần 351
7 3707 Lần 431
4593 Lần 953
8 5647 Lần 1461
4747 Lần 1653
9 2218 Lần 216

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )