http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số (đài , Theo Lô)"
00
1.52% (1110 lượt)
01
1.51% (1103 lượt)
02
0.53% (386 lượt)
03
2.01% (1470 lượt)
04
0.51% (372 lượt)
05
1.00% (732 lượt)
06
1.52% (1110 lượt)
07
0.51% (372 lượt)
08
0.27% (195 lượt)
09
0.50% (369 lượt)
10
1.50% (1095 lượt)
11
0.51% (375 lượt)
12
0.52% (381 lượt)
13
1.28% (935 lượt)
14
0.53% (386 lượt)
15
1.00% (735 lượt)
16
0.77% (567 lượt)
17
0.75% (550 lượt)
18
1.01% (742 lượt)
19
0.27% (197 lượt)
20
2.26% (1655 lượt)
21
1.01% (742 lượt)
22
0.78% (569 lượt)
23
1.52% (1112 lượt)
24
0.52% (378 lượt)
25
1.25% (916 lượt)
26
1.26% (923 lượt)
27
0.76% (554 lượt)
28
1.25% (918 lượt)
29
1.00% (734 lượt)
30
1.25% (919 lượt)
31
0.50% (369 lượt)
32
0.52% (380 lượt)
33
0.51% (377 lượt)
34
1.25% (914 lượt)
35
0.51% (373 lượt)
36
1.01% (738 lượt)
37
1.01% (740 lượt)
38
1.26% (922 lượt)
39
1.26% (925 lượt)
40
1.25% (917 lượt)
41
0.26% (191 lượt)
42
0.77% (563 lượt)
43
1.25% (919 lượt)
44
0.76% (558 lượt)
45
1.27% (927 lượt)
46
0.76% (558 lượt)
47
1.26% (920 lượt)
48
1.51% (1108 lượt)
49
0.51% (375 lượt)
50
1.25% (917 lượt)
51
1.29% (945 lượt)
52
0.27% (195 lượt)
53
1.00% (736 lượt)
54
1.01% (743 lượt)
55
1.25% (917 lượt)
56
1.01% (737 lượt)
57
1.27% (932 lượt)
58
1.26% (923 lượt)
59
1.75% (1281 lượt)
60
0.75% (552 lượt)
61
0.53% (385 lượt)
62
0.76% (556 lượt)
63
0.75% (550 lượt)
64
1.26% (920 lượt)
65
1.50% (1101 lượt)
66
0.26% (188 lượt)
67
0.76% (555 lượt)
68
1.00% (733 lượt)
69
0.75% (550 lượt)
70
1.52% (1111 lượt)
71
1.01% (742 lượt)
72
0.50% (369 lượt)
73
0.51% (377 lượt)
74
1.50% (1099 lượt)
75
1.25% (917 lượt)
76
0.75% (550 lượt)
77
0.77% (565 lượt)
78
1.75% (1280 lượt)
79
1.26% (921 lượt)
80
1.00% (735 lượt)
81
0.77% (563 lượt)
82
1.27% (932 lượt)
83
1.25% (919 lượt)
84
2.50% (1831 lượt)
85
0.76% (558 lượt)
86
1.77% (1295 lượt)
87
1.00% (732 lượt)
88
0.52% (379 lượt)
89
0.75% (547 lượt)
90
0.51% (373 lượt)
91
1.50% (1100 lượt)
92
0.77% (563 lượt)
93
0.76% (553 lượt)
94
0.52% (380 lượt)
95
0.27% (197 lượt)
96
1.76% (1288 lượt)
97
1.25% (918 lượt)
98
1.00% (734 lượt)
99
1.26% (922 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài () đến Ngày 19/04/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32      ( 6 ngày )
41      ( 6 ngày )
52      ( 6 ngày )
09      ( 5 ngày )
49      ( 5 ngày )
69      ( 5 ngày )
95      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

12      ( 14 ngày )
95      ( 11 ngày )
67      ( 10 ngày )
07      ( 7 ngày )
08      ( 7 ngày )
52      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

10 ( 1094 Lần ) Tăng 364
84 ( 1092 Lần ) Tăng 364
99 ( 730 Lần ) Tăng 364
38 ( 729 Lần ) Giảm 182
75 ( 729 Lần ) Tăng 364
21 ( 549 Lần ) Không tăng
83 ( 549 Lần ) Giảm 182
39 ( 548 Lần ) Không tăng
74 ( 548 Lần ) Tăng 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

84 ( 1820 Lần ) Tăng 546
20 ( 1638 Lần ) Không tăng
03 ( 1456 Lần ) Tăng 182
59 ( 1275 Lần ) Tăng 364
78 ( 1275 Lần ) Không tăng
86 ( 1274 Lần ) Tăng 182
96 ( 1274 Lần ) Tăng 182
10 ( 1094 Lần ) Tăng 364
74 ( 1094 Lần ) Giảm 182

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2187 Lần 546
0 3830 Lần 182
3101 Lần 182
1 2373 Lần 182
2919 Lần 910
2 2005 Lần 0
2554 Lần 546
3 3101 Lần 0
2371 Lần 364
4 3646 Lần 364
3098 Lần 0
5 2734 Lần 728
2188 Lần 364
6 3280 Lần 364
3648 Lần 364
7 2733 Lần 0
4374 Lần 546
8 3283 Lần 1092
3098 Lần 182
9 2553 Lần 364

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )