http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, Theo Lô)"
00
1.69% (857 lượt)
02
1.81% (916 lượt)
03
1.84% (934 lượt)
05
0.67% (339 lượt)
06
1.45% (735 lượt)
07
1.06% (537 lượt)
08
1.73% (874 lượt)
09
0.98% (494 lượt)
10
1.13% (572 lượt)
11
1.38% (699 lượt)
12
1.07% (542 lượt)
13
0.94% (477 lượt)
14
1.01% (510 lượt)
15
1.07% (544 lượt)
16
0.68% (344 lượt)
17
2.19% (1111 lượt)
18
1.79% (906 lượt)
19
0.65% (329 lượt)
21
0.49% (250 lượt)
22
1.01% (511 lượt)
23
1.67% (844 lượt)
24
1.17% (593 lượt)
25
0.44% (222 lượt)
26
1.53% (773 lượt)
27
1.76% (893 lượt)
28
1.67% (848 lượt)
29
2.21% (1119 lượt)
31
1.31% (663 lượt)
33
0.51% (259 lượt)
34
2.86% (1447 lượt)
37
0.56% (286 lượt)
38
1.15% (582 lượt)
39
0.99% (503 lượt)
40
0.63% (318 lượt)
41
1.32% (668 lượt)
43
0.61% (310 lượt)
44
1.07% (544 lượt)
45
0.62% (312 lượt)
46
0.50% (251 lượt)
48
0.56% (286 lượt)
49
1.48% (749 lượt)
51
0.66% (334 lượt)
52
0.59% (299 lượt)
53
3.46% (1754 lượt)
54
2.71% (1371 lượt)
55
0.49% (248 lượt)
56
0.45% (229 lượt)
57
1.17% (594 lượt)
59
1.67% (846 lượt)
60
1.76% (894 lượt)
61
1.71% (864 lượt)
62
0.48% (243 lượt)
64
1.15% (580 lượt)
65
1.52% (771 lượt)
66
1.30% (657 lượt)
67
2.14% (1086 lượt)
68
0.47% (237 lượt)
69
1.00% (505 lượt)
72
2.11% (1068 lượt)
73
0.59% (298 lượt)
74
0.59% (299 lượt)
75
1.77% (896 lượt)
76
0.60% (306 lượt)
78
2.11% (1068 lượt)
79
0.66% (336 lượt)
80
0.67% (337 lượt)
81
1.74% (879 lượt)
82
1.73% (875 lượt)
84
1.04% (527 lượt)
85
1.22% (619 lượt)
86
0.54% (276 lượt)
87
1.12% (566 lượt)
88
0.56% (283 lượt)
89
0.94% (477 lượt)
90
1.29% (654 lượt)
91
0.64% (324 lượt)
92
2.78% (1410 lượt)
93
0.91% (463 lượt)
94
1.20% (609 lượt)
95
1.45% (734 lượt)
97
0.54% (274 lượt)
98
0.58% (294 lượt)
99
0.63% (318 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 25/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      ( 17 ngày )
58      ( 14 ngày )
42      ( 11 ngày )
01      ( 10 ngày )
96      ( 9 ngày )
20      ( 8 ngày )
47      ( 8 ngày )
32      ( 7 ngày )
36      ( 7 ngày )
70      ( 7 ngày )
83      ( 7 ngày )
35      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

50      ( 17 ngày )
58      ( 14 ngày )
42      ( 11 ngày )
01      ( 10 ngày )
96      ( 9 ngày )
20      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

34 ( 1205 Lần ) Tăng 673
54 ( 1147 Lần ) Giảm 224
18 ( 906 Lần ) Tăng 340
53 ( 905 Lần ) Giảm 46
00 ( 857 Lần ) Tăng 239
67 ( 854 Lần ) Không tăng
72 ( 849 Lần ) Tăng 341
29 ( 824 Lần ) Tăng 280
65 ( 771 Lần ) Tăng 267

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

34 ( 2009 Lần ) Tăng 313
60 ( 1857 Lần ) Tăng 280
53 ( 1754 Lần ) Tăng 255
29 ( 1731 Lần ) Tăng 280
92 ( 1727 Lần ) Tăng 314
59 ( 1538 Lần ) Tăng 297
31 ( 1526 Lần ) Tăng 308
17 ( 1433 Lần ) Không tăng
95 ( 1378 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2951 Lần 388
0 2359 Lần 519
4182 Lần 1112
1 2996 Lần 592
3339 Lần 1056
2 3762 Lần 167
1798 Lần 79
3 2916 Lần 45
2598 Lần 286
4 4868 Lần 935
3912 Lần 332
5 3165 Lần 62
3350 Lần 62
6 1401 Lần 653
2969 Lần 198
7 2882 Lần 729
3495 Lần 116
8 3475 Lần 119
2653 Lần 480
9 3419 Lần 354

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )