http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.94% (365 lượt)
02
1.55% (605 lượt)
03
3.10% (1210 lượt)
04
0.62% (242 lượt)
05
1.23% (478 lượt)
07
2.16% (842 lượt)
08
1.23% (478 lượt)
09
0.61% (238 lượt)
10
1.87% (728 lượt)
11
1.55% (604 lượt)
12
0.00% (1 lượt)
13
0.93% (364 lượt)
14
0.62% (240 lượt)
16
0.00% (1 lượt)
17
1.87% (728 lượt)
19
0.61% (237 lượt)
20
0.00% (1 lượt)
21
2.78% (1082 lượt)
22
2.45% (957 lượt)
25
1.55% (605 lượt)
26
0.93% (364 lượt)
27
0.00% (1 lượt)
28
0.62% (241 lượt)
29
1.23% (479 lượt)
30
2.49% (971 lượt)
31
2.16% (841 lượt)
32
0.01% (2 lượt)
33
0.62% (243 lượt)
34
2.46% (960 lượt)
35
2.46% (959 lượt)
36
2.48% (966 lượt)
37
1.23% (481 lượt)
39
0.93% (364 lượt)
40
1.22% (477 lượt)
41
0.01% (2 lượt)
42
0.62% (242 lượt)
43
0.62% (241 lượt)
44
0.61% (237 lượt)
45
1.55% (604 lượt)
46
1.23% (478 lượt)
48
1.22% (474 lượt)
49
1.55% (604 lượt)
50
0.61% (237 lượt)
52
0.62% (241 lượt)
53
3.10% (1210 lượt)
54
1.55% (604 lượt)
55
1.54% (601 lượt)
56
1.84% (719 lượt)
57
1.23% (481 lượt)
58
0.61% (237 lượt)
59
1.55% (604 lượt)
60
0.62% (240 lượt)
61
0.62% (240 lượt)
63
1.24% (482 lượt)
64
0.61% (237 lượt)
66
1.54% (601 lượt)
68
0.61% (237 lượt)
69
0.62% (241 lượt)
71
2.46% (959 lượt)
72
0.00% (1 lượt)
73
0.61% (237 lượt)
74
1.54% (602 lượt)
75
1.83% (715 lượt)
76
2.16% (842 lượt)
78
1.24% (482 lượt)
79
0.62% (240 lượt)
80
0.61% (237 lượt)
82
1.84% (717 lượt)
83
2.78% (1085 lượt)
84
0.62% (240 lượt)
86
0.62% (241 lượt)
87
0.62% (240 lượt)
88
0.61% (238 lượt)
89
0.62% (241 lượt)
90
1.55% (604 lượt)
91
1.87% (729 lượt)
92
1.54% (602 lượt)
93
1.85% (723 lượt)
95
0.61% (237 lượt)
96
0.62% (240 lượt)
97
2.17% (846 lượt)
98
0.00% (1 lượt)
99
0.62% (240 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

65      ( 21 ngày )
77      ( 10 ngày )
15      ( 9 ngày )
94      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
70      ( 8 ngày )
62      ( 7 ngày )
67      ( 7 ngày )
01      ( 6 ngày )
06      ( 5 ngày )
18      ( 5 ngày )
24      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

65      ( 21 ngày )
77      ( 10 ngày )
15      ( 9 ngày )
94      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
70      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

34 ( 723 Lần ) Giảm 237
93 ( 723 Lần ) Tăng 2
35 ( 722 Lần ) Giảm 237
71 ( 722 Lần ) Giảm 237
83 ( 721 Lần ) Không tăng
22 ( 483 Lần ) Giảm 472
03 ( 482 Lần ) Tăng 1
53 ( 482 Lần ) Tăng 1
56 ( 482 Lần ) Giảm 236

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

03 ( 1686 Lần ) Tăng 1
36 ( 1442 Lần ) Giảm 240
83 ( 1323 Lần ) Giảm 241
53 ( 1210 Lần ) Tăng 1
17 ( 1204 Lần ) Không tăng
34 ( 1198 Lần ) Không tăng
71 ( 1197 Lần ) Không tăng
35 ( 1145 Lần ) Không tăng
21 ( 1082 Lần ) Giảm 241

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1690 Lần 942
0 965 Lần 707
482 Lần 235
1 1926 Lần 708
1690 Lần 943
2 1692 Lần 939
2655 Lần 941
3 3374 Lần 230
1446 Lần 1181
4 1686 Lần 946
2166 Lần 946
5 1685 Lần 1422
1203 Lần 711
6 1447 Lần 1181
1928 Lần 1419
7 1926 Lần 236
2164 Lần 709
8 966 Lần 1418
1928 Lần 469
9 1685 Lần 709

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )