http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, Theo Lô)"
00
1.07% (205 lượt)
01
0.30% (58 lượt)
02
0.49% (94 lượt)
03
2.63% (502 lượt)
04
0.08% (16 lượt)
05
2.57% (492 lượt)
06
2.29% (438 lượt)
07
0.77% (147 lượt)
09
0.17% (32 lượt)
10
0.32% (62 lượt)
13
2.07% (396 lượt)
14
1.42% (271 lượt)
15
2.62% (501 lượt)
17
0.22% (42 lượt)
18
0.05% (10 lượt)
19
1.62% (310 lượt)
21
0.38% (72 lượt)
22
2.42% (462 lượt)
23
0.58% (111 lượt)
25
0.40% (76 lượt)
26
1.13% (217 lượt)
27
0.37% (71 lượt)
28
3.43% (656 lượt)
30
1.07% (204 lượt)
31
0.40% (77 lượt)
33
1.52% (290 lượt)
34
0.56% (107 lượt)
35
1.84% (352 lượt)
36
0.67% (128 lượt)
37
0.33% (63 lượt)
38
1.99% (381 lượt)
39
0.32% (62 lượt)
40
0.84% (160 lượt)
41
0.13% (25 lượt)
42
3.49% (667 lượt)
43
0.46% (87 lượt)
44
0.35% (67 lượt)
45
1.65% (315 lượt)
46
0.36% (68 lượt)
48
0.55% (105 lượt)
50
2.61% (499 lượt)
51
0.39% (75 lượt)
53
1.80% (345 lượt)
54
1.63% (311 lượt)
55
0.66% (127 lượt)
56
0.81% (155 lượt)
59
0.36% (68 lượt)
60
2.32% (444 lượt)
62
0.33% (63 lượt)
63
2.18% (417 lượt)
64
1.80% (345 lượt)
65
0.20% (39 lượt)
66
0.32% (62 lượt)
67
1.90% (363 lượt)
68
0.94% (179 lượt)
69
1.54% (294 lượt)
70
2.32% (443 lượt)
71
0.24% (45 lượt)
72
0.30% (57 lượt)
73
0.75% (144 lượt)
74
2.68% (512 lượt)
75
2.16% (413 lượt)
77
2.03% (388 lượt)
78
1.51% (288 lượt)
79
0.06% (11 lượt)
80
0.83% (158 lượt)
81
0.40% (76 lượt)
82
0.39% (75 lượt)
84
3.00% (574 lượt)
85
2.20% (421 lượt)
86
0.49% (93 lượt)
87
3.99% (762 lượt)
89
0.36% (68 lượt)
90
0.26% (50 lượt)
93
0.47% (89 lượt)
94
2.43% (464 lượt)
95
0.36% (68 lượt)
96
1.39% (266 lượt)
97
2.72% (520 lượt)
98
3.38% (646 lượt)
99
1.59% (304 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 18/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

11      ( 14 ngày )
76      ( 11 ngày )
20      ( 9 ngày )
83      ( 8 ngày )
12      ( 7 ngày )
29      ( 7 ngày )
32      ( 7 ngày )
47      ( 7 ngày )
91      ( 7 ngày )
08      ( 6 ngày )
24      ( 6 ngày )
49      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

11      ( 14 ngày )
76      ( 11 ngày )
20      ( 9 ngày )
83      ( 8 ngày )
12      ( 7 ngày )
29      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

78 ( 288 Lần ) Tăng 150
14 ( 203 Lần ) Giảm 68
40 ( 160 Lần ) Tăng 91
26 ( 149 Lần ) Giảm 68
07 ( 147 Lần ) Không tăng
73 ( 144 Lần ) Tăng 51
97 ( 140 Lần ) Giảm 111
30 ( 136 Lần ) Giảm 16
36 ( 128 Lần ) Tăng 97

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

64 ( 1304 Lần ) Không tăng
34 ( 1086 Lần ) Không tăng
82 ( 1055 Lần ) Không tăng
87 ( 1054 Lần ) Không tăng
42 ( 997 Lần ) Giảm 544
19 ( 905 Lần ) Không tăng
74 ( 873 Lần ) Giảm 191
14 ( 841 Lần ) Giảm 236
73 ( 825 Lần ) Tăng 51

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
658 Lần 181
0 701 Lần 301
381 Lần 301
1 360 Lần 7
379 Lần 283
2 351 Lần 10
574 Lần 14
3 605 Lần 155
599 Lần 107
4 551 Lần 148
444 Lần 183
5 697 Lần 419
307 Lần 184
6 657 Lần 216
769 Lần 246
7 492 Lần 176
504 Lần 182
8 545 Lần 34
407 Lần 418
9 62 Lần 185

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )