http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, Theo Lô)"
03
2.78% (1457 lượt)
04
2.78% (1457 lượt)
05
2.78% (1457 lượt)
06
2.78% (1457 lượt)
07
2.78% (1457 lượt)
11
2.78% (1457 lượt)
13
2.78% (1457 lượt)
15
5.56% (2914 lượt)
17
2.78% (1457 lượt)
24
2.78% (1457 lượt)
31
5.56% (2914 lượt)
40
5.56% (2914 lượt)
45
2.78% (1457 lượt)
47
2.78% (1457 lượt)
48
8.33% (4371 lượt)
53
2.78% (1457 lượt)
56
2.78% (1457 lượt)
61
2.78% (1457 lượt)
62
2.78% (1457 lượt)
63
2.78% (1457 lượt)
72
2.78% (1457 lượt)
73
2.78% (1457 lượt)
75
2.78% (1457 lượt)
76
2.78% (1457 lượt)
78
2.78% (1457 lượt)
81
5.56% (2914 lượt)
82
2.78% (1457 lượt)
83
2.78% (1457 lượt)
85
2.78% (1457 lượt)
88
2.78% (1457 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 30/04/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

93      ( 16 ngày )
30      ( 14 ngày )
49      ( 13 ngày )
51      ( 13 ngày )
12      ( 12 ngày )
29      ( 11 ngày )
42      ( 11 ngày )
59      ( 11 ngày )
60      ( 11 ngày )
68      ( 11 ngày )
09      ( 10 ngày )
25      ( 10 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

93      ( 16 ngày )
30      ( 14 ngày )
49      ( 13 ngày )
51      ( 13 ngày )
12      ( 12 ngày )
29      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

48 ( 4553 Lần ) Không tăng
81 ( 3278 Lần ) Không tăng
15 ( 2914 Lần ) Không tăng
31 ( 2914 Lần ) Không tăng
40 ( 2914 Lần ) Giảm 182
03 ( 2003 Lần ) Không tăng
61 ( 2003 Lần ) Không tăng
04 ( 1821 Lần ) Giảm 182
56 ( 1821 Lần ) Giảm 182

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
0 Lần 0
0 0 Lần 0
0 Lần 0
1 0 Lần 0
0 Lần 0
2 0 Lần 0
0 Lần 0
3 0 Lần 0
0 Lần 0
4 0 Lần 0
0 Lần 0
5 0 Lần 0
0 Lần 0
6 0 Lần 0
0 Lần 0
7 0 Lần 0
0 Lần 0
8 0 Lần 0
0 Lần 0
9 0 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )