http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, Theo Lô)"
01
0.86% (231 lượt)
02
0.89% (240 lượt)
03
1.35% (364 lượt)
04
1.81% (488 lượt)
05
1.19% (321 lượt)
06
0.87% (236 lượt)
07
0.06% (16 lượt)
08
2.53% (682 lượt)
09
2.39% (644 lượt)
11
0.04% (11 lượt)
12
1.56% (422 lượt)
14
0.98% (264 lượt)
15
0.17% (47 lượt)
16
1.31% (353 lượt)
17
1.32% (356 lượt)
19
2.93% (790 lượt)
21
0.35% (94 lượt)
24
0.19% (52 lượt)
25
1.19% (322 lượt)
26
1.32% (356 lượt)
27
0.32% (87 lượt)
28
1.63% (439 lượt)
29
0.11% (29 lượt)
32
0.29% (77 lượt)
33
1.63% (439 lượt)
34
1.13% (304 lượt)
35
0.11% (31 lượt)
36
0.57% (155 lượt)
37
0.34% (92 lượt)
38
0.36% (96 lượt)
40
1.87% (505 lượt)
41
0.93% (252 lượt)
42
1.21% (327 lượt)
44
0.36% (96 lượt)
45
2.25% (608 lượt)
47
1.17% (315 lượt)
48
0.03% (7 lượt)
50
0.80% (216 lượt)
51
1.66% (447 lượt)
52
0.80% (215 lượt)
53
1.88% (507 lượt)
54
1.06% (286 lượt)
55
2.87% (774 lượt)
56
0.34% (93 lượt)
58
1.86% (502 lượt)
60
0.94% (253 lượt)
61
0.32% (86 lượt)
62
4.29% (1158 lượt)
63
1.64% (442 lượt)
64
0.36% (97 lượt)
65
0.75% (202 lượt)
66
0.20% (55 lượt)
68
1.85% (499 lượt)
69
0.39% (106 lượt)
71
2.91% (786 lượt)
72
2.43% (656 lượt)
73
0.31% (85 lượt)
74
1.81% (488 lượt)
76
2.61% (706 lượt)
77
1.31% (355 lượt)
78
2.64% (714 lượt)
79
2.93% (792 lượt)
80
2.94% (793 lượt)
81
0.38% (102 lượt)
83
0.04% (11 lượt)
84
0.11% (29 lượt)
85
1.36% (368 lượt)
88
0.34% (93 lượt)
89
1.07% (290 lượt)
90
0.40% (107 lượt)
91
1.32% (356 lượt)
92
3.41% (921 lượt)
93
1.67% (452 lượt)
94
1.91% (515 lượt)
95
2.63% (709 lượt)
96
2.35% (634 lượt)
97
0.33% (90 lượt)
98
1.24% (335 lượt)
99
1.96% (528 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 20/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18      ( 14 ngày )
59      ( 11 ngày )
10      ( 9 ngày )
23      ( 9 ngày )
67      ( 9 ngày )
87      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
75      ( 7 ngày )
82      ( 7 ngày )
20      ( 6 ngày )
31      ( 6 ngày )
39      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

18      ( 14 ngày )
59      ( 11 ngày )
10      ( 9 ngày )
23      ( 9 ngày )
67      ( 9 ngày )
87      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

89 ( 290 Lần ) Tăng 282
96 ( 279 Lần ) Giảm 270
65 ( 202 Lần ) Tăng 105
28 ( 182 Lần ) Tăng 76
55 ( 177 Lần ) Giảm 352
79 ( 177 Lần ) Giảm 192
99 ( 174 Lần ) Giảm 353
72 ( 168 Lần ) Tăng 77
36 ( 155 Lần ) Tăng 61

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

68 ( 1468 Lần ) Không tăng
71 ( 1219 Lần ) Tăng 76
62 ( 1158 Lần ) Tăng 82
55 ( 1052 Lần ) Không tăng
42 ( 1044 Lần ) Tăng 101
53 ( 1042 Lần ) Không tăng
95 ( 966 Lần ) Không tăng
08 ( 931 Lần ) Không tăng
33 ( 923 Lần ) Giảm 545

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
317 Lần 1305
0 364 Lần 1063
148 Lần 1292
1 501 Lần 1312
560 Lần 161
2 449 Lần 803
630 Lần 263
3 380 Lần 1334
495 Lần 486
4 769 Lần 496
598 Lần 1005
5 657 Lần 1462
750 Lần 283
6 658 Lần 1151
722 Lần 2411
7 393 Lần 620
620 Lần 650
8 675 Lần 1123
873 Lần 2634
9 867 Lần 1125

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )