http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.60% (182 lượt)
01
1.19% (364 lượt)
02
4.49% (1372 lượt)
03
0.55% (168 lượt)
04
1.08% (331 lượt)
05
2.07% (634 lượt)
06
1.10% (336 lượt)
07
1.15% (350 lượt)
08
0.49% (149 lượt)
09
1.68% (513 lượt)
10
0.55% (168 lượt)
11
0.98% (298 lượt)
12
1.04% (317 lượt)
13
0.60% (182 lượt)
14
1.08% (331 lượt)
15
1.10% (336 lượt)
16
2.12% (648 lượt)
17
0.55% (168 lượt)
18
0.60% (182 lượt)
19
0.60% (182 lượt)
21
1.74% (532 lượt)
22
1.08% (331 lượt)
23
1.19% (364 lượt)
24
1.59% (485 lượt)
25
0.55% (168 lượt)
26
0.55% (168 lượt)
27
0.60% (182 lượt)
28
2.18% (667 lượt)
29
0.55% (168 lượt)
30
1.63% (499 lượt)
31
0.49% (149 lượt)
32
1.79% (546 lượt)
33
0.60% (182 lượt)
34
1.15% (350 lượt)
35
1.15% (350 lượt)
37
1.10% (336 lượt)
38
1.15% (350 lượt)
40
0.60% (182 lượt)
41
1.79% (546 lượt)
42
1.15% (350 lượt)
43
2.01% (615 lượt)
44
1.63% (499 lượt)
45
0.49% (149 lượt)
46
2.89% (882 lượt)
48
1.10% (336 lượt)
49
1.79% (546 lượt)
50
1.74% (532 lượt)
51
1.04% (317 lượt)
56
1.69% (518 lượt)
57
1.68% (512 lượt)
58
1.59% (485 lượt)
59
1.10% (336 lượt)
60
0.55% (168 lượt)
61
0.60% (182 lượt)
62
0.55% (168 lượt)
63
0.60% (182 lượt)
64
1.10% (336 lượt)
65
0.55% (168 lượt)
66
1.04% (317 lượt)
67
1.15% (350 lượt)
68
0.55% (168 lượt)
69
1.08% (331 lượt)
70
0.55% (168 lượt)
71
0.60% (182 lượt)
72
1.10% (336 lượt)
73
2.27% (695 lượt)
75
1.08% (331 lượt)
76
0.55% (168 lượt)
77
3.37% (1031 lượt)
78
0.49% (149 lượt)
81
1.69% (518 lượt)
82
0.49% (149 lượt)
83
1.08% (331 lượt)
85
1.04% (317 lượt)
88
1.74% (532 lượt)
91
1.68% (513 lượt)
92
1.15% (350 lượt)
93
0.49% (149 lượt)
94
0.49% (149 lượt)
95
1.19% (364 lượt)
96
0.60% (182 lượt)
97
1.69% (518 lượt)
98
0.55% (168 lượt)
99
3.44% (1050 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 20/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

79      ( 14 ngày )
55      ( 12 ngày )
89      ( 10 ngày )
36      ( 9 ngày )
47      ( 9 ngày )
90      ( 8 ngày )
20      ( 7 ngày )
74      ( 7 ngày )
87      ( 7 ngày )
39      ( 6 ngày )
52      ( 6 ngày )
80      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

79      ( 14 ngày )
55      ( 12 ngày )
89      ( 10 ngày )
36      ( 9 ngày )
47      ( 9 ngày )
90      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

99 ( 1050 Lần ) Không tăng
77 ( 849 Lần ) Giảm 33
16 ( 648 Lần ) Tăng 298
43 ( 615 Lần ) Tăng 447
50 ( 532 Lần ) Không tăng
02 ( 504 Lần ) Giảm 364
05 ( 466 Lần ) Tăng 298
21 ( 364 Lần ) Không tăng
32 ( 364 Lần ) Giảm 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

02 ( 1501 Lần ) Không tăng
99 ( 1050 Lần ) Giảm 384
77 ( 1031 Lần ) Tăng 149
16 ( 979 Lần ) Tăng 298
73 ( 953 Lần ) Tăng 149
53 ( 937 Lần ) Giảm 192
46 ( 882 Lần ) Không tăng
32 ( 877 Lần ) Không tăng
49 ( 877 Lần ) Giảm 384

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1949 Lần 529
0 1367 Lần 215
2112 Lần 530
1 2355 Lần 165
1329 Lần 281
2 1483 Lần 645
1726 Lần 66
3 2140 Lần 166
2327 Lần 529
4 1613 Lần 381
1819 Lần 98
5 1585 Lần 17
1180 Lần 116
6 1833 Lần 99
1828 Lần 132
7 1516 Lần 793
1329 Lần 265
8 1660 Lần 414
2365 Lần 463
9 2412 Lần 248

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )