http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.95% (477 lượt)
01
1.03% (520 lượt)
02
1.59% (802 lượt)
03
1.20% (605 lượt)
04
1.70% (857 lượt)
05
0.51% (255 lượt)
07
0.58% (291 lượt)
08
1.79% (901 lượt)
10
1.11% (559 lượt)
11
0.65% (326 lượt)
13
1.34% (675 lượt)
15
0.97% (490 lượt)
16
1.85% (931 lượt)
17
0.43% (216 lượt)
18
0.61% (307 lượt)
19
1.21% (607 lượt)
21
0.47% (235 lượt)
22
1.26% (635 lượt)
24
0.62% (310 lượt)
25
1.21% (611 lượt)
27
0.68% (340 lượt)
28
0.39% (196 lượt)
29
1.16% (584 lượt)
31
0.59% (299 lượt)
32
0.53% (268 lượt)
33
1.55% (780 lượt)
34
2.10% (1057 lượt)
35
0.99% (499 lượt)
38
0.46% (233 lượt)
39
1.07% (537 lượt)
40
2.06% (1039 lượt)
41
0.58% (292 lượt)
42
1.88% (947 lượt)
44
1.66% (835 lượt)
45
1.04% (524 lượt)
46
1.02% (514 lượt)
47
2.23% (1123 lượt)
48
0.50% (252 lượt)
49
2.80% (1411 lượt)
50
1.07% (539 lượt)
51
1.05% (530 lượt)
53
1.09% (549 lượt)
54
2.80% (1411 lượt)
55
0.54% (273 lượt)
56
1.70% (857 lượt)
57
1.89% (949 lượt)
58
1.15% (577 lượt)
59
1.29% (648 lượt)
60
3.28% (1652 lượt)
62
0.66% (334 lượt)
63
0.97% (490 lượt)
64
0.45% (227 lượt)
65
1.07% (540 lượt)
67
1.28% (642 lượt)
68
1.20% (602 lượt)
69
2.30% (1156 lượt)
70
2.22% (1117 lượt)
71
1.54% (776 lượt)
72
0.97% (488 lượt)
74
1.64% (825 lượt)
75
0.66% (330 lượt)
76
0.52% (263 lượt)
77
2.06% (1036 lượt)
78
1.29% (650 lượt)
79
1.77% (893 lượt)
80
0.56% (283 lượt)
82
2.30% (1156 lượt)
83
0.59% (296 lượt)
84
0.65% (327 lượt)
85
0.47% (237 lượt)
86
1.67% (839 lượt)
87
2.22% (1119 lượt)
88
0.52% (260 lượt)
89
0.44% (221 lượt)
90
0.00% (1 lượt)
91
0.47% (235 lượt)
92
1.58% (796 lượt)
93
0.97% (489 lượt)
94
1.58% (795 lượt)
95
1.70% (858 lượt)
96
0.62% (310 lượt)
97
1.22% (616 lượt)
98
1.57% (792 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 27/05/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

09      ( 14 ngày )
14      ( 11 ngày )
73      ( 11 ngày )
20      ( 10 ngày )
37      ( 9 ngày )
30      ( 8 ngày )
66      ( 8 ngày )
99      ( 8 ngày )
06      ( 7 ngày )
43      ( 7 ngày )
61      ( 7 ngày )
12      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

09      ( 14 ngày )
14      ( 11 ngày )
73      ( 11 ngày )
20      ( 10 ngày )
37      ( 9 ngày )
30      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

60 ( 1079 Lần ) Tăng 41
47 ( 867 Lần ) Tăng 364
95 ( 858 Lần ) Tăng 614
77 ( 793 Lần ) Tăng 67
40 ( 755 Lần ) Giảm 284
57 ( 616 Lần ) Tăng 616
97 ( 616 Lần ) Tăng 616
42 ( 614 Lần ) Tăng 614
03 ( 605 Lần ) Tăng 605

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

49 ( 2435 Lần ) Tăng 297
60 ( 1652 Lần ) Tăng 355
65 ( 1468 Lần ) Giảm 212
69 ( 1414 Lần ) Tăng 305
54 ( 1411 Lần ) Giảm 195
04 ( 1384 Lần ) Không tăng
47 ( 1361 Lần ) Tăng 620
95 ( 1325 Lần ) Tăng 614
70 ( 1319 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2673 Lần 776
0 3951 Lần 445
2167 Lần 937
1 2379 Lần 83
1324 Lần 372
2 2748 Lần 203
2637 Lần 435
3 2688 Lần 700
4564 Lần 1084
4 2526 Lần 1832
4189 Lần 1044
5 3412 Lần 377
2915 Lần 183
6 2474 Lần 934
3115 Lần 660
7 3947 Lần 1750
1883 Lần 934
8 2319 Lần 228
3434 Lần 1040
9 2457 Lần 53

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )