http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, Theo Lô)"
01
0.71% (333 lượt)
02
0.71% (334 lượt)
03
1.93% (910 lượt)
04
1.44% (679 lượt)
05
0.81% (380 lượt)
06
1.32% (623 lượt)
07
1.27% (600 lượt)
08
1.36% (642 lượt)
09
0.77% (363 lượt)
10
0.04% (17 lượt)
11
1.97% (928 lượt)
12
0.56% (266 lượt)
13
1.54% (727 lượt)
14
0.73% (343 lượt)
15
0.65% (305 lượt)
16
2.10% (990 lượt)
17
0.58% (275 lượt)
18
1.96% (924 lượt)
19
1.36% (642 lượt)
20
1.54% (726 lượt)
21
0.81% (380 lượt)
22
2.22% (1049 lượt)
23
1.97% (929 lượt)
24
2.57% (1212 lượt)
26
0.68% (319 lượt)
27
0.67% (314 lượt)
28
1.50% (706 lượt)
31
0.77% (363 lượt)
33
0.61% (287 lượt)
34
1.99% (938 lượt)
35
0.76% (360 lượt)
36
0.72% (339 lượt)
37
2.04% (962 lượt)
38
2.25% (1063 lượt)
40
2.26% (1066 lượt)
41
2.09% (987 lượt)
42
0.78% (368 lượt)
43
0.04% (17 lượt)
44
0.77% (363 lượt)
45
1.33% (628 lượt)
46
0.77% (363 lượt)
47
3.52% (1662 lượt)
48
0.53% (250 lượt)
49
1.38% (651 lượt)
50
2.13% (1006 lượt)
53
1.17% (551 lượt)
54
0.77% (363 lượt)
55
1.39% (656 lượt)
56
2.28% (1074 lượt)
57
1.42% (671 lượt)
58
0.04% (17 lượt)
59
0.77% (363 lượt)
60
0.04% (17 lượt)
62
0.54% (255 lượt)
63
1.31% (616 lượt)
64
1.40% (660 lượt)
65
0.54% (257 lượt)
66
0.55% (261 lượt)
67
2.10% (989 lượt)
68
1.90% (896 lượt)
69
0.61% (289 lượt)
70
1.12% (527 lượt)
71
0.66% (313 lượt)
73
1.28% (603 lượt)
74
0.67% (318 lượt)
75
0.81% (380 lượt)
76
1.45% (684 lượt)
78
0.73% (343 lượt)
79
0.04% (17 lượt)
80
0.78% (370 lượt)
81
0.78% (369 lượt)
82
0.56% (266 lượt)
85
1.39% (655 lượt)
86
2.92% (1376 lượt)
87
0.77% (363 lượt)
88
1.46% (687 lượt)
89
0.77% (363 lượt)
90
1.46% (689 lượt)
91
1.54% (726 lượt)
92
0.78% (367 lượt)
93
1.25% (590 lượt)
94
1.33% (629 lượt)
95
1.38% (650 lượt)
97
0.04% (18 lượt)
98
0.76% (359 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 18/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32      ( 16 ngày )
00      ( 11 ngày )
51      ( 11 ngày )
84      ( 10 ngày )
77      ( 9 ngày )
30      ( 8 ngày )
52      ( 8 ngày )
72      ( 8 ngày )
96      ( 8 ngày )
99      ( 8 ngày )
25      ( 5 ngày )
29      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

32      ( 16 ngày )
00      ( 11 ngày )
51      ( 11 ngày )
84      ( 10 ngày )
77      ( 9 ngày )
30      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

24 ( 1212 Lần ) Tăng 325
56 ( 1074 Lần ) Không tăng
67 ( 989 Lần ) Tăng 336
41 ( 987 Lần ) Không tăng
47 ( 936 Lần ) Không tăng
23 ( 912 Lần ) Giảm 17
11 ( 911 Lần ) Tăng 279
03 ( 910 Lần ) Tăng 576
68 ( 896 Lần ) Tăng 310

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

47 ( 2027 Lần ) Không tăng
13 ( 1457 Lần ) Không tăng
86 ( 1376 Lần ) Tăng 616
16 ( 1355 Lần ) Không tăng
63 ( 1346 Lần ) Tăng 343
34 ( 1303 Lần ) Không tăng
23 ( 1294 Lần ) Không tăng
24 ( 1212 Lần ) Tăng 325
20 ( 1091 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3690 Lần 807
0 1809 Lần 454
3846 Lần 1057
1 3208 Lần 510
3769 Lần 1622
2 2491 Lần 1150
2826 Lần 1264
3 4765 Lần 1968
3780 Lần 297
4 3673 Lần 992
3232 Lần 1239
5 3114 Lần 1818
3860 Lần 1518
6 4180 Lần 1244
2754 Lần 517
7 4351 Lần 953
2566 Lần 1469
8 4350 Lần 911
3183 Lần 796
9 1565 Lần 586

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )