http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, Theo Lô)"
00
1.20% (546 lượt)
02
1.73% (786 lượt)
03
3.06% (1391 lượt)
04
0.93% (423 lượt)
05
1.05% (478 lượt)
07
1.85% (842 lượt)
08
1.45% (659 lượt)
09
0.92% (419 lượt)
10
1.60% (728 lượt)
11
1.33% (604 lượt)
12
0.40% (182 lượt)
13
0.80% (364 lượt)
14
0.53% (240 lượt)
16
0.40% (182 lượt)
17
1.60% (728 lượt)
19
0.52% (237 lượt)
20
0.40% (182 lượt)
21
2.38% (1082 lượt)
22
2.90% (1319 lượt)
25
1.33% (605 lượt)
26
0.80% (364 lượt)
27
0.40% (182 lượt)
28
0.53% (241 lượt)
29
1.45% (660 lượt)
30
2.93% (1333 lượt)
31
1.85% (841 lượt)
32
0.80% (364 lượt)
33
1.33% (605 lượt)
34
2.11% (960 lượt)
35
2.11% (959 lượt)
36
2.52% (1147 lượt)
37
1.06% (481 lượt)
39
0.80% (364 lượt)
40
1.05% (477 lượt)
41
0.80% (364 lượt)
42
0.93% (423 lượt)
43
0.93% (422 lượt)
44
0.52% (237 lượt)
45
1.33% (604 lượt)
46
1.05% (478 lượt)
48
1.04% (474 lượt)
49
1.33% (604 lượt)
50
0.52% (237 lượt)
52
0.53% (241 lượt)
53
3.06% (1391 lượt)
54
1.33% (604 lượt)
55
1.32% (601 lượt)
56
1.98% (900 lượt)
57
1.06% (481 lượt)
58
0.52% (237 lượt)
59
1.33% (604 lượt)
60
0.53% (240 lượt)
61
0.53% (240 lượt)
63
1.06% (482 lượt)
64
0.52% (237 lượt)
66
1.32% (601 lượt)
68
0.52% (237 lượt)
69
0.53% (241 lượt)
71
2.11% (959 lượt)
72
0.40% (182 lượt)
73
0.52% (237 lượt)
74
1.72% (783 lượt)
75
1.57% (715 lượt)
76
1.85% (842 lượt)
78
1.46% (663 lượt)
79
0.53% (240 lượt)
80
0.52% (237 lượt)
82
1.58% (717 lượt)
83
2.38% (1085 lượt)
84
0.53% (240 lượt)
86
0.93% (422 lượt)
87
0.53% (240 lượt)
88
0.92% (419 lượt)
89
0.53% (241 lượt)
90
1.33% (604 lượt)
91
2.00% (910 lượt)
92
1.72% (783 lượt)
93
2.38% (1085 lượt)
95
0.52% (237 lượt)
96
0.53% (240 lượt)
97
1.86% (846 lượt)
98
0.40% (182 lượt)
99
0.53% (240 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Nam đài (1-2) đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

65      ( 21 ngày )
77      ( 10 ngày )
15      ( 9 ngày )
94      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
70      ( 8 ngày )
62      ( 7 ngày )
67      ( 7 ngày )
01      ( 6 ngày )
06      ( 5 ngày )
18      ( 5 ngày )
24      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

65      ( 21 ngày )
77      ( 10 ngày )
15      ( 9 ngày )
94      ( 9 ngày )
23      ( 8 ngày )
70      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

93 ( 1085 Lần ) Tăng 364
22 ( 845 Lần ) Giảm 110
34 ( 723 Lần ) Giảm 237
35 ( 722 Lần ) Giảm 237
71 ( 722 Lần ) Giảm 237
83 ( 721 Lần ) Không tăng
03 ( 663 Lần ) Tăng 182
53 ( 663 Lần ) Tăng 182
56 ( 663 Lần ) Giảm 55

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

03 ( 1867 Lần ) Tăng 182
36 ( 1623 Lần ) Giảm 59
53 ( 1391 Lần ) Tăng 182
30 ( 1333 Lần ) Tăng 364
83 ( 1323 Lần ) Giảm 241
22 ( 1319 Lần ) Tăng 364
93 ( 1271 Lần ) Tăng 364
17 ( 1204 Lần ) Không tăng
34 ( 1198 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2776 Lần 144
0 1689 Lần 17
844 Lần 127
1 2469 Lần 165
2595 Lần 38
2 3321 Lần 690
3922 Lần 326
3 4641 Lần 1037
2170 Lần 457
4 2048 Lần 584
2528 Lần 584
5 1685 Lần 1422
1203 Lần 711
6 2171 Lần 457
2471 Lần 876
7 2107 Lần 55
2526 Lần 347
8 1690 Lần 694
2833 Lần 436
9 2047 Lần 347

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )