http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.82% (2 lượt)
01
0.82% (2 lượt)
02
0.82% (2 lượt)
03
2.06% (5 lượt)
04
1.23% (3 lượt)
05
2.47% (6 lượt)
06
1.65% (4 lượt)
07
1.65% (4 lượt)
08
0.82% (2 lượt)
09
2.88% (7 lượt)
10
1.23% (3 lượt)
11
2.06% (5 lượt)
12
0.82% (2 lượt)
14
1.23% (3 lượt)
15
0.82% (2 lượt)
16
0.82% (2 lượt)
20
0.82% (2 lượt)
21
2.88% (7 lượt)
22
0.82% (2 lượt)
23
0.82% (2 lượt)
24
0.82% (2 lượt)
26
0.82% (2 lượt)
28
3.70% (9 lượt)
29
0.82% (2 lượt)
30
1.23% (3 lượt)
32
1.23% (3 lượt)
33
1.23% (3 lượt)
34
1.65% (4 lượt)
36
0.82% (2 lượt)
37
3.29% (8 lượt)
38
2.88% (7 lượt)
41
0.82% (2 lượt)
42
1.65% (4 lượt)
43
1.23% (3 lượt)
44
1.23% (3 lượt)
45
0.82% (2 lượt)
46
0.82% (2 lượt)
47
1.23% (3 lượt)
48
1.23% (3 lượt)
49
3.29% (8 lượt)
53
1.65% (4 lượt)
55
0.82% (2 lượt)
60
1.65% (4 lượt)
61
0.82% (2 lượt)
63
0.82% (2 lượt)
66
2.06% (5 lượt)
67
0.82% (2 lượt)
68
1.23% (3 lượt)
69
0.82% (2 lượt)
70
0.82% (2 lượt)
71
1.65% (4 lượt)
73
1.23% (3 lượt)
75
0.82% (2 lượt)
76
2.06% (5 lượt)
77
2.47% (6 lượt)
79
2.06% (5 lượt)
80
1.65% (4 lượt)
82
3.29% (8 lượt)
83
0.82% (2 lượt)
84
0.82% (2 lượt)
85
3.29% (8 lượt)
87
0.82% (2 lượt)
89
0.82% (2 lượt)
93
0.82% (2 lượt)
94
2.47% (6 lượt)
95
1.65% (4 lượt)
96
0.82% (2 lượt)
97
1.65% (4 lượt)
98
0.82% (2 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 18/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

25      ( 17 ngày )
58      ( 17 ngày )
31      ( 16 ngày )
35      ( 16 ngày )
86      ( 16 ngày )
18      ( 15 ngày )
65      ( 14 ngày )
57      ( 11 ngày )
78      ( 11 ngày )
91      ( 11 ngày )
92      ( 11 ngày )
54      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

77 ( 6 Lần ) Không tăng
82 ( 6 Lần ) Giảm 2
05 ( 4 Lần ) Giảm 2
06 ( 4 Lần ) Không tăng
07 ( 4 Lần ) Không tăng
09 ( 4 Lần ) Không tăng
34 ( 4 Lần ) Không tăng
38 ( 4 Lần ) Không tăng
60 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

37 ( 10 Lần ) Không tăng
28 ( 9 Lần ) Không tăng
38 ( 9 Lần ) Không tăng
49 ( 8 Lần ) Không tăng
82 ( 8 Lần ) Không tăng
85 ( 8 Lần ) Không tăng
94 ( 8 Lần ) Không tăng
09 ( 7 Lần ) Không tăng
11 ( 7 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
24 Lần 4
0 12 Lần 2
4 Lần 4
1 4 Lần 12
10 Lần 12
2 12 Lần 6
12 Lần 0
3 10 Lần 4
2 Lần 10
4 8 Lần 6
4 Lần 2
5 10 Lần 10
12 Lần 2
6 14 Lần 4
14 Lần 4
7 18 Lần 2
16 Lần 6
8 8 Lần 6
10 Lần 10
9 12 Lần 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )