http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, Theo Lô)"
00
1.85% (4 lượt)
02
1.85% (4 lượt)
05
0.93% (2 lượt)
06
5.56% (12 lượt)
07
2.78% (6 lượt)
08
0.93% (2 lượt)
09
0.93% (2 lượt)
11
1.85% (4 lượt)
12
0.93% (2 lượt)
13
0.93% (2 lượt)
14
1.85% (4 lượt)
15
1.85% (4 lượt)
16
0.93% (2 lượt)
17
0.93% (2 lượt)
18
0.93% (2 lượt)
20
1.85% (4 lượt)
22
0.93% (2 lượt)
23
0.93% (2 lượt)
24
0.93% (2 lượt)
25
2.78% (6 lượt)
26
0.93% (2 lượt)
27
2.78% (6 lượt)
29
0.93% (2 lượt)
31
0.93% (2 lượt)
33
0.93% (2 lượt)
35
1.85% (4 lượt)
36
1.85% (4 lượt)
37
0.93% (2 lượt)
38
1.85% (4 lượt)
39
1.85% (4 lượt)
40
1.85% (4 lượt)
42
2.78% (6 lượt)
43
1.85% (4 lượt)
45
0.93% (2 lượt)
47
0.93% (2 lượt)
48
0.93% (2 lượt)
49
1.85% (4 lượt)
51
0.93% (2 lượt)
52
1.85% (4 lượt)
54
2.78% (6 lượt)
56
0.93% (2 lượt)
59
0.93% (2 lượt)
62
1.85% (4 lượt)
63
0.93% (2 lượt)
65
0.93% (2 lượt)
66
1.85% (4 lượt)
67
1.85% (4 lượt)
68
0.93% (2 lượt)
70
1.85% (4 lượt)
71
2.78% (6 lượt)
75
1.85% (4 lượt)
77
0.93% (2 lượt)
78
0.93% (2 lượt)
80
1.85% (4 lượt)
81
1.85% (4 lượt)
83
1.85% (4 lượt)
85
0.93% (2 lượt)
86
1.85% (4 lượt)
87
1.85% (4 lượt)
88
0.93% (2 lượt)
90
0.93% (2 lượt)
91
0.93% (2 lượt)
92
0.93% (2 lượt)
93
0.93% (2 lượt)
97
0.93% (2 lượt)
98
1.85% (4 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 18/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

03      ( 19 ngày )
84      ( 14 ngày )
01      ( 13 ngày )
55      ( 12 ngày )
79      ( 12 ngày )
82      ( 11 ngày )
19      ( 10 ngày )
21      ( 9 ngày )
53      ( 9 ngày )
64      ( 8 ngày )
72      ( 8 ngày )
74      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

00 ( 4 Lần ) Không tăng
02 ( 4 Lần ) Không tăng
06 ( 4 Lần ) Giảm 6
15 ( 4 Lần ) Không tăng
25 ( 4 Lần ) Không tăng
36 ( 4 Lần ) Không tăng
38 ( 4 Lần ) Không tăng
42 ( 4 Lần ) Giảm 2
66 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

06 ( 12 Lần ) Không tăng
07 ( 8 Lần ) Không tăng
25 ( 8 Lần ) Không tăng
27 ( 8 Lần ) Không tăng
67 ( 8 Lần ) Không tăng
75 ( 8 Lần ) Không tăng
98 ( 8 Lần ) Không tăng
14 ( 6 Lần ) Không tăng
26 ( 6 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 Lần 12
0 10 Lần 4
14 Lần 6
1 6 Lần 6
14 Lần 4
2 14 Lần 6
12 Lần 6
3 10 Lần 2
10 Lần 6
4 6 Lần 2
4 Lần 4
5 16 Lần 4
14 Lần 2
6 14 Lần 14
10 Lần 2
7 14 Lần 10
12 Lần 8
8 14 Lần 4
2 Lần 4
9 4 Lần 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )