http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, Theo Lô)"
07
0.46% (1 lượt)
08
3.70% (8 lượt)
09
3.24% (7 lượt)
10
0.46% (1 lượt)
11
0.46% (1 lượt)
12
0.46% (1 lượt)
13
0.46% (1 lượt)
15
3.24% (7 lượt)
18
3.24% (7 lượt)
19
9.72% (21 lượt)
21
6.48% (14 lượt)
26
3.24% (7 lượt)
27
3.24% (7 lượt)
30
0.93% (2 lượt)
32
3.70% (8 lượt)
36
0.46% (1 lượt)
37
3.24% (7 lượt)
39
0.46% (1 lượt)
44
3.24% (7 lượt)
45
0.93% (2 lượt)
48
3.24% (7 lượt)
49
0.46% (1 lượt)
53
0.46% (1 lượt)
55
0.46% (1 lượt)
56
0.46% (1 lượt)
57
3.70% (8 lượt)
58
3.24% (7 lượt)
61
0.46% (1 lượt)
62
0.46% (1 lượt)
63
3.24% (7 lượt)
64
0.46% (1 lượt)
67
0.46% (1 lượt)
68
3.24% (7 lượt)
69
3.24% (7 lượt)
71
3.24% (7 lượt)
73
4.17% (9 lượt)
79
0.46% (1 lượt)
82
3.70% (8 lượt)
86
3.24% (7 lượt)
90
6.48% (14 lượt)
95
0.46% (1 lượt)
98
3.24% (7 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 29/04/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

92      ( 21 ngày )
46      ( 17 ngày )
78      ( 14 ngày )
06      ( 13 ngày )
54      ( 13 ngày )
66      ( 13 ngày )
77      ( 13 ngày )
04      ( 12 ngày )
16      ( 12 ngày )
28      ( 12 ngày )
80      ( 12 ngày )
24      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

19 ( 23 Lần ) Không tăng
21 ( 14 Lần ) Không tăng
90 ( 14 Lần ) Không tăng
32 ( 9 Lần ) Không tăng
73 ( 9 Lần ) Giảm 1
08 ( 8 Lần ) Không tăng
09 ( 8 Lần ) Không tăng
15 ( 8 Lần ) Không tăng
26 ( 8 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
0 Lần 14
0 0 Lần 14
0 Lần 35
1 0 Lần 21
0 Lần 28
2 0 Lần 14
0 Lần 14
3 0 Lần 14
0 Lần 14
4 0 Lần 7
0 Lần 14
5 0 Lần 7
0 Lần 21
6 0 Lần 14
0 Lần 14
7 0 Lần 21
0 Lần 14
8 0 Lần 42
0 Lần 21
9 0 Lần 35

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )