http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, Theo Lô)"
00
1.85% (2 lượt)
01
1.85% (2 lượt)
04
0.93% (1 lượt)
05
0.93% (1 lượt)
06
2.78% (3 lượt)
07
0.93% (1 lượt)
08
1.85% (2 lượt)
09
0.93% (1 lượt)
10
1.85% (2 lượt)
11
2.78% (3 lượt)
12
2.78% (3 lượt)
13
0.93% (1 lượt)
14
1.85% (2 lượt)
15
2.78% (3 lượt)
17
0.93% (1 lượt)
18
0.93% (1 lượt)
21
0.93% (1 lượt)
22
0.93% (1 lượt)
23
0.93% (1 lượt)
24
0.93% (1 lượt)
25
0.93% (1 lượt)
26
1.85% (2 lượt)
27
0.93% (1 lượt)
29
0.93% (1 lượt)
30
4.63% (5 lượt)
31
0.93% (1 lượt)
32
1.85% (2 lượt)
33
0.93% (1 lượt)
34
0.93% (1 lượt)
36
0.93% (1 lượt)
37
1.85% (2 lượt)
39
1.85% (2 lượt)
40
0.93% (1 lượt)
43
2.78% (3 lượt)
44
2.78% (3 lượt)
45
1.85% (2 lượt)
46
0.93% (1 lượt)
47
0.93% (1 lượt)
49
0.93% (1 lượt)
51
1.85% (2 lượt)
54
1.85% (2 lượt)
55
0.93% (1 lượt)
56
0.93% (1 lượt)
61
0.93% (1 lượt)
63
0.93% (1 lượt)
65
0.93% (1 lượt)
66
0.93% (1 lượt)
67
0.93% (1 lượt)
68
0.93% (1 lượt)
69
2.78% (3 lượt)
71
0.93% (1 lượt)
72
1.85% (2 lượt)
74
1.85% (2 lượt)
75
1.85% (2 lượt)
76
0.93% (1 lượt)
81
2.78% (3 lượt)
83
0.93% (1 lượt)
85
0.93% (1 lượt)
86
0.93% (1 lượt)
88
0.93% (1 lượt)
89
0.93% (1 lượt)
90
2.78% (3 lượt)
91
1.85% (2 lượt)
92
2.78% (3 lượt)
95
0.93% (1 lượt)
96
0.93% (1 lượt)
97
0.93% (1 lượt)
98
0.93% (1 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 20/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

42      ( 27 ngày )
52      ( 24 ngày )
50      ( 18 ngày )
78      ( 18 ngày )
16      ( 13 ngày )
64      ( 12 ngày )
80      ( 12 ngày )
41      ( 11 ngày )
87      ( 10 ngày )
93      ( 10 ngày )
38      ( 7 ngày )
57      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

06 ( 3 Lần ) Không tăng
69 ( 3 Lần ) Không tăng
08 ( 2 Lần ) Không tăng
12 ( 2 Lần ) Giảm 1
15 ( 2 Lần ) Giảm 1
54 ( 2 Lần ) Không tăng
72 ( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

01 ( 6 Lần ) Không tăng
30 ( 6 Lần ) Không tăng
15 ( 5 Lần ) Không tăng
92 ( 5 Lần ) Không tăng
54 ( 4 Lần ) Không tăng
55 ( 4 Lần ) Không tăng
90 ( 4 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 Lần 2
0 4 Lần 5
10 Lần 3
1 7 Lần 3
4 Lần 3
2 5 Lần 3
5 Lần 4
3 3 Lần 3
2 Lần 6
4 5 Lần 3
4 Lần 1
5 6 Lần 4
7 Lần 1
6 8 Lần 1
5 Lần 2
7 4 Lần 3
4 Lần 2
8 5 Lần 1
4 Lần 3
9 7 Lần 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )