http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.74% (1 lượt)
01
0.74% (1 lượt)
02
0.74% (1 lượt)
03
0.74% (1 lượt)
04
0.74% (1 lượt)
05
2.22% (3 lượt)
06
1.48% (2 lượt)
07
0.74% (1 lượt)
08
0.74% (1 lượt)
09
0.74% (1 lượt)
10
1.48% (2 lượt)
12
1.48% (2 lượt)
13
0.74% (1 lượt)
14
0.74% (1 lượt)
15
2.22% (3 lượt)
16
2.96% (4 lượt)
17
0.74% (1 lượt)
20
1.48% (2 lượt)
21
0.74% (1 lượt)
22
2.22% (3 lượt)
23
2.22% (3 lượt)
24
1.48% (2 lượt)
25
1.48% (2 lượt)
26
2.22% (3 lượt)
28
0.74% (1 lượt)
29
1.48% (2 lượt)
30
1.48% (2 lượt)
31
0.74% (1 lượt)
32
0.74% (1 lượt)
33
0.74% (1 lượt)
36
0.74% (1 lượt)
37
1.48% (2 lượt)
38
0.74% (1 lượt)
39
0.74% (1 lượt)
41
1.48% (2 lượt)
42
0.74% (1 lượt)
43
0.74% (1 lượt)
44
0.74% (1 lượt)
45
0.74% (1 lượt)
46
2.96% (4 lượt)
47
1.48% (2 lượt)
48
0.74% (1 lượt)
49
2.22% (3 lượt)
50
2.22% (3 lượt)
51
0.74% (1 lượt)
53
1.48% (2 lượt)
54
0.74% (1 lượt)
55
2.96% (4 lượt)
56
1.48% (2 lượt)
57
1.48% (2 lượt)
58
1.48% (2 lượt)
59
2.22% (3 lượt)
61
2.22% (3 lượt)
62
1.48% (2 lượt)
64
0.74% (1 lượt)
67
0.74% (1 lượt)
68
1.48% (2 lượt)
69
0.74% (1 lượt)
70
0.74% (1 lượt)
71
0.74% (1 lượt)
72
0.74% (1 lượt)
73
1.48% (2 lượt)
75
0.74% (1 lượt)
76
2.22% (3 lượt)
77
0.74% (1 lượt)
78
1.48% (2 lượt)
79
1.48% (2 lượt)
80
0.74% (1 lượt)
81
0.74% (1 lượt)
84
0.74% (1 lượt)
86
1.48% (2 lượt)
87
0.74% (1 lượt)
88
0.74% (1 lượt)
89
0.74% (1 lượt)
90
0.74% (1 lượt)
92
1.48% (2 lượt)
93
0.74% (1 lượt)
94
1.48% (2 lượt)
95
0.74% (1 lượt)
97
1.48% (2 lượt)
98
0.74% (1 lượt)
99
0.74% (1 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 18/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

96      ( 20 ngày )
91      ( 11 ngày )
83      ( 10 ngày )
52      ( 9 ngày )
60      ( 8 ngày )
63      ( 8 ngày )
82      ( 8 ngày )
18      ( 7 ngày )
74      ( 7 ngày )
27      ( 6 ngày )
40      ( 6 ngày )
65      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

16 ( 3 Lần ) Giảm 1
23 ( 3 Lần ) Không tăng
50 ( 3 Lần ) Không tăng
55 ( 3 Lần ) Tăng 3
06 ( 2 Lần ) Tăng 1
12 ( 2 Lần ) Tăng 1
20 ( 2 Lần ) Tăng 1
22 ( 2 Lần ) Tăng 2
26 ( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

46 ( 5 Lần ) Tăng 1
86 ( 5 Lần ) Không tăng
16 ( 4 Lần ) Không tăng
22 ( 4 Lần ) Tăng 2
23 ( 4 Lần ) Không tăng
50 ( 4 Lần ) Không tăng
55 ( 4 Lần ) Tăng 2
61 ( 4 Lần ) Tăng 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 Lần 0
0 9 Lần 0
7 Lần 3
1 6 Lần 0
13 Lần 4
2 9 Lần 4
7 Lần 3
3 8 Lần 0
10 Lần 1
4 5 Lần 1
14 Lần 1
5 7 Lần 1
6 Lần 2
6 12 Lần 3
4 Lần 6
7 7 Lần 2
7 Lần 1
8 9 Lần 2
5 Lần 3
9 9 Lần 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )