http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, Theo Lô)"
00
1.48% (2 lượt)
01
0.74% (1 lượt)
02
1.48% (2 lượt)
03
1.48% (2 lượt)
05
1.48% (2 lượt)
06
1.48% (2 lượt)
07
0.74% (1 lượt)
08
1.48% (2 lượt)
09
1.48% (2 lượt)
10
0.74% (1 lượt)
12
1.48% (2 lượt)
13
0.74% (1 lượt)
14
1.48% (2 lượt)
15
2.22% (3 lượt)
16
2.96% (4 lượt)
17
0.74% (1 lượt)
20
2.22% (3 lượt)
21
1.48% (2 lượt)
22
1.48% (2 lượt)
23
2.96% (4 lượt)
24
1.48% (2 lượt)
25
0.74% (1 lượt)
26
2.22% (3 lượt)
27
0.74% (1 lượt)
28
0.74% (1 lượt)
29
0.74% (1 lượt)
30
1.48% (2 lượt)
31
0.74% (1 lượt)
32
0.74% (1 lượt)
33
0.74% (1 lượt)
36
0.74% (1 lượt)
37
1.48% (2 lượt)
38
0.74% (1 lượt)
39
1.48% (2 lượt)
41
1.48% (2 lượt)
42
0.74% (1 lượt)
43
1.48% (2 lượt)
44
0.74% (1 lượt)
45
0.74% (1 lượt)
46
2.22% (3 lượt)
47
1.48% (2 lượt)
49
2.22% (3 lượt)
50
2.22% (3 lượt)
51
0.74% (1 lượt)
53
0.74% (1 lượt)
54
0.74% (1 lượt)
55
2.22% (3 lượt)
56
1.48% (2 lượt)
57
1.48% (2 lượt)
58
1.48% (2 lượt)
59
2.22% (3 lượt)
61
1.48% (2 lượt)
62
1.48% (2 lượt)
64
0.74% (1 lượt)
67
1.48% (2 lượt)
68
1.48% (2 lượt)
69
0.74% (1 lượt)
70
0.74% (1 lượt)
71
0.74% (1 lượt)
72
0.74% (1 lượt)
73
0.74% (1 lượt)
75
0.74% (1 lượt)
76
1.48% (2 lượt)
77
0.74% (1 lượt)
78
0.74% (1 lượt)
79
1.48% (2 lượt)
80
0.74% (1 lượt)
81
0.74% (1 lượt)
86
1.48% (2 lượt)
87
0.74% (1 lượt)
88
0.74% (1 lượt)
89
1.48% (2 lượt)
90
0.74% (1 lượt)
91
0.74% (1 lượt)
92
1.48% (2 lượt)
93
0.74% (1 lượt)
94
0.74% (1 lượt)
95
1.48% (2 lượt)
97
1.48% (2 lượt)
98
0.74% (1 lượt)
99
0.74% (1 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

96      ( 21 ngày )
83      ( 11 ngày )
52      ( 10 ngày )
60      ( 9 ngày )
63      ( 9 ngày )
82      ( 9 ngày )
18      ( 8 ngày )
74      ( 8 ngày )
40      ( 7 ngày )
65      ( 7 ngày )
85      ( 7 ngày )
11      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

23 ( 4 Lần ) Tăng 1
20 ( 3 Lần ) Tăng 1
55 ( 3 Lần ) Không tăng
00 ( 2 Lần ) Tăng 1
02 ( 2 Lần ) Tăng 1
03 ( 2 Lần ) Tăng 1
05 ( 2 Lần ) Tăng 1
06 ( 2 Lần ) Không tăng
08 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

61 ( 5 Lần ) Tăng 1
05 ( 4 Lần ) Tăng 1
15 ( 4 Lần ) Tăng 1
16 ( 4 Lần ) Không tăng
22 ( 4 Lần ) Không tăng
23 ( 4 Lần ) Không tăng
26 ( 4 Lần ) Tăng 1
41 ( 4 Lần ) Tăng 1
46 ( 4 Lần ) Giảm 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 6
0 8 Lần 1
6 Lần 1
1 6 Lần 0
17 Lần 4
2 10 Lần 1
9 Lần 2
3 10 Lần 2
8 Lần 2
4 6 Lần 1
8 Lần 6
5 8 Lần 1
8 Lần 2
6 8 Lần 4
2 Lần 2
7 8 Lần 1
4 Lần 3
8 8 Lần 1
5 Lần 0
9 9 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )