http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.74% (2 lượt)
01
2.22% (6 lượt)
02
0.74% (2 lượt)
03
2.22% (6 lượt)
04
1.48% (4 lượt)
06
0.74% (2 lượt)
07
0.74% (2 lượt)
08
1.48% (4 lượt)
10
2.22% (6 lượt)
11
0.74% (2 lượt)
12
2.22% (6 lượt)
13
1.48% (4 lượt)
15
0.74% (2 lượt)
16
0.74% (2 lượt)
17
2.96% (8 lượt)
18
0.74% (2 lượt)
19
0.74% (2 lượt)
20
0.74% (2 lượt)
21
1.48% (4 lượt)
23
2.22% (6 lượt)
25
1.48% (4 lượt)
27
0.74% (2 lượt)
28
0.74% (2 lượt)
29
0.74% (2 lượt)
31
0.74% (2 lượt)
32
0.74% (2 lượt)
34
0.74% (2 lượt)
35
0.74% (2 lượt)
36
0.74% (2 lượt)
37
0.74% (2 lượt)
38
0.74% (2 lượt)
41
0.74% (2 lượt)
42
0.74% (2 lượt)
43
0.74% (2 lượt)
44
1.48% (4 lượt)
45
0.74% (2 lượt)
46
0.74% (2 lượt)
47
0.74% (2 lượt)
48
2.22% (6 lượt)
49
4.44% (12 lượt)
50
1.48% (4 lượt)
51
2.22% (6 lượt)
52
0.74% (2 lượt)
54
2.96% (8 lượt)
55
1.48% (4 lượt)
56
1.48% (4 lượt)
57
0.74% (2 lượt)
59
0.74% (2 lượt)
61
1.48% (4 lượt)
62
0.74% (2 lượt)
63
0.74% (2 lượt)
65
2.22% (6 lượt)
67
1.48% (4 lượt)
69
5.19% (14 lượt)
70
1.48% (4 lượt)
71
1.48% (4 lượt)
72
0.74% (2 lượt)
74
1.48% (4 lượt)
75
2.22% (6 lượt)
76
1.48% (4 lượt)
77
0.74% (2 lượt)
78
0.74% (2 lượt)
79
1.48% (4 lượt)
81
1.48% (4 lượt)
83
1.48% (4 lượt)
84
0.74% (2 lượt)
86
1.48% (4 lượt)
87
2.96% (8 lượt)
90
1.48% (4 lượt)
91
1.48% (4 lượt)
92
0.74% (2 lượt)
96
0.74% (2 lượt)
97
2.22% (6 lượt)
99
0.74% (2 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 25/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

66      ( 24 ngày )
14      ( 16 ngày )
24      ( 12 ngày )
85      ( 12 ngày )
98      ( 12 ngày )
64      ( 11 ngày )
73      ( 11 ngày )
95      ( 11 ngày )
60      ( 10 ngày )
80      ( 10 ngày )
93      ( 10 ngày )
22      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

49 ( 10 Lần ) Tăng 4
69 ( 8 Lần ) Không tăng
01 ( 6 Lần ) Tăng 2
87 ( 6 Lần ) Không tăng
03 ( 4 Lần ) Không tăng
08 ( 4 Lần ) Tăng 4
17 ( 4 Lần ) Giảm 2
23 ( 4 Lần ) Tăng 2
25 ( 4 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

69 ( 16 Lần ) Tăng 2
49 ( 14 Lần ) Tăng 4
17 ( 12 Lần ) Giảm 2
51 ( 10 Lần ) Tăng 2
81 ( 10 Lần ) Tăng 2
87 ( 10 Lần ) Tăng 2
08 ( 8 Lần ) Tăng 4
36 ( 8 Lần ) Không tăng
54 ( 8 Lần ) Tăng 4

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 Lần 4
0 8 Lần 4
16 Lần 2
1 30 Lần 6
14 Lần 2
2 10 Lần 0
12 Lần 2
3 12 Lần 0
26 Lần 6
4 16 Lần 8
14 Lần 2
5 20 Lần 4
22 Lần 2
6 16 Lần 4
20 Lần 2
7 16 Lần 12
14 Lần 0
8 10 Lần 2
8 Lần 10
9 24 Lần 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )