http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
00
1.88% (432 lượt)
01
1.06% (244 lượt)
03
0.58% (134 lượt)
04
3.22% (740 lượt)
06
1.14% (262 lượt)
07
0.73% (167 lượt)
09
1.49% (341 lượt)
10
2.14% (492 lượt)
11
1.63% (375 lượt)
12
0.67% (154 lượt)
13
2.88% (662 lượt)
14
1.56% (358 lượt)
15
1.92% (440 lượt)
16
1.05% (242 lượt)
20
1.52% (350 lượt)
21
1.00% (230 lượt)
22
1.01% (231 lượt)
23
0.74% (171 lượt)
24
0.69% (158 lượt)
25
0.68% (157 lượt)
26
1.08% (247 lượt)
27
0.29% (66 lượt)
28
0.64% (147 lượt)
29
0.99% (227 lượt)
30
0.58% (134 lượt)
31
1.18% (270 lượt)
32
1.67% (384 lượt)
33
2.10% (483 lượt)
34
2.28% (523 lượt)
35
1.55% (355 lượt)
37
0.58% (134 lượt)
38
0.44% (100 lượt)
40
2.14% (492 lượt)
41
0.81% (187 lượt)
42
2.93% (673 lượt)
43
1.10% (252 lượt)
44
1.60% (367 lượt)
46
0.88% (202 lượt)
47
2.80% (643 lượt)
48
0.77% (177 lượt)
52
0.57% (131 lượt)
53
0.54% (124 lượt)
54
1.20% (276 lượt)
55
0.68% (157 lượt)
56
1.93% (442 lượt)
58
0.45% (103 lượt)
59
0.44% (100 lượt)
60
0.48% (111 lượt)
61
1.08% (248 lượt)
62
1.65% (379 lượt)
63
0.54% (123 lượt)
64
0.54% (123 lượt)
65
0.00% (1 lượt)
66
1.07% (246 lượt)
67
1.25% (287 lượt)
68
1.58% (363 lượt)
69
1.28% (294 lượt)
70
1.19% (273 lượt)
71
1.57% (360 lượt)
73
1.24% (284 lượt)
74
3.07% (705 lượt)
75
0.33% (76 lượt)
76
0.87% (200 lượt)
77
0.40% (92 lượt)
78
0.64% (146 lượt)
79
1.03% (237 lượt)
81
1.66% (381 lượt)
82
1.69% (389 lượt)
84
1.15% (264 lượt)
85
1.12% (258 lượt)
86
1.22% (281 lượt)
89
0.75% (173 lượt)
90
0.57% (130 lượt)
91
1.24% (285 lượt)
92
1.21% (278 lượt)
94
0.59% (135 lượt)
95
0.44% (100 lượt)
96
0.91% (208 lượt)
97
1.47% (337 lượt)
98
2.11% (484 lượt)
99
4.22% (968 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 25/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

57      ( 14 ngày )
08      ( 9 ngày )
83      ( 9 ngày )
19      ( 8 ngày )
39      ( 8 ngày )
49      ( 8 ngày )
50      ( 8 ngày )
87      ( 8 ngày )
88      ( 8 ngày )
02      ( 7 ngày )
36      ( 7 ngày )
45      ( 7 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

57      ( 14 ngày )
08      ( 9 ngày )
83      ( 9 ngày )
19      ( 8 ngày )
39      ( 8 ngày )
49      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

99 ( 661 Lần ) Tăng 289
74 ( 597 Lần ) Tăng 304
13 ( 521 Lần ) Tăng 366
42 ( 430 Lần ) Tăng 163
33 ( 377 Lần ) Giảm 5
11 ( 375 Lần ) Tăng 128
15 ( 342 Lần ) Giảm 7
56 ( 330 Lần ) Không tăng
00 ( 312 Lần ) Tăng 20

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

99 ( 1000 Lần ) Tăng 289
13 ( 823 Lần ) Tăng 286
04 ( 740 Lần ) Không tăng
74 ( 705 Lần ) Tăng 304
42 ( 673 Lần ) Tăng 163
47 ( 643 Lần ) Tăng 103
85 ( 621 Lần ) Giảm 117
44 ( 619 Lần ) Không tăng
10 ( 607 Lần ) Tăng 126

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1353 Lần 542
0 1129 Lần 248
2054 Lần 420
1 1693 Lần 407
1165 Lần 206
2 1529 Lần 273
1259 Lần 711
3 1664 Lần 323
1683 Lần 82
4 1955 Lần 742
684 Lần 100
5 762 Lần 77
1321 Lần 560
6 1831 Lần 330
1335 Lần 559
7 821 Lần 203
707 Lần 160
8 395 Lần 801
1554 Lần 211
9 1334 Lần 113

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )