http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
01
0.57% (124 lượt)
02
0.45% (99 lượt)
04
2.02% (443 lượt)
05
1.85% (405 lượt)
06
0.11% (25 lượt)
07
0.11% (25 lượt)
08
0.45% (99 lượt)
09
0.84% (183 lượt)
10
2.62% (575 lượt)
12
0.58% (128 lượt)
13
0.47% (103 lượt)
14
0.84% (183 lượt)
15
2.13% (467 lượt)
16
0.60% (132 lượt)
17
1.40% (306 lượt)
18
0.58% (126 lượt)
19
0.95% (208 lượt)
20
0.11% (25 lượt)
21
0.99% (218 lượt)
22
0.57% (125 lượt)
23
2.20% (483 lượt)
26
1.51% (331 lượt)
27
1.76% (386 lượt)
28
2.22% (486 lượt)
29
0.84% (183 lượt)
30
1.62% (355 lượt)
31
0.82% (180 lượt)
32
1.21% (266 lượt)
33
0.11% (25 lượt)
34
0.84% (183 lượt)
35
0.84% (183 lượt)
36
1.43% (314 lượt)
37
2.89% (633 lượt)
38
1.55% (340 lượt)
39
0.79% (174 lượt)
40
3.34% (732 lượt)
42
1.68% (368 lượt)
45
0.79% (174 lượt)
46
2.03% (444 lượt)
47
0.95% (208 lượt)
48
0.84% (183 lượt)
49
0.53% (116 lượt)
50
0.95% (208 lượt)
51
1.52% (332 lượt)
52
0.34% (74 lượt)
53
1.75% (383 lượt)
54
1.54% (337 lượt)
55
2.80% (613 lượt)
56
1.45% (317 lượt)
57
1.44% (316 lượt)
58
1.41% (310 lượt)
59
0.84% (183 lượt)
60
1.32% (290 lượt)
62
1.31% (288 lượt)
63
1.90% (416 lượt)
64
1.08% (236 lượt)
65
0.12% (26 lượt)
66
0.93% (203 lượt)
67
0.64% (140 lượt)
68
2.17% (475 lượt)
69
0.42% (92 lượt)
70
1.89% (414 lượt)
71
0.46% (100 lượt)
75
0.62% (135 lượt)
77
1.58% (347 lượt)
78
1.12% (246 lượt)
79
1.32% (290 lượt)
80
0.11% (25 lượt)
81
1.30% (285 lượt)
82
0.11% (25 lượt)
83
2.33% (511 lượt)
84
1.51% (331 lượt)
85
0.63% (137 lượt)
86
1.45% (318 lượt)
88
1.17% (257 lượt)
89
1.62% (355 lượt)
91
1.29% (283 lượt)
92
0.82% (179 lượt)
93
0.83% (181 lượt)
94
1.41% (309 lượt)
95
0.23% (50 lượt)
96
0.95% (208 lượt)
97
1.93% (423 lượt)
99
2.36% (517 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 18/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

87      ( 13 ngày )
11      ( 11 ngày )
76      ( 11 ngày )
74      ( 10 ngày )
41      ( 9 ngày )
43      ( 9 ngày )
61      ( 9 ngày )
72      ( 9 ngày )
98      ( 9 ngày )
73      ( 8 ngày )
00      ( 5 ngày )
03      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

87      ( 13 ngày )
11      ( 11 ngày )
76      ( 11 ngày )
74      ( 10 ngày )
41      ( 9 ngày )
43      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

10 ( 575 Lần ) Tăng 156
68 ( 475 Lần ) Tăng 148
37 ( 450 Lần ) Không tăng
46 ( 444 Lần ) Không tăng
04 ( 443 Lần ) Tăng 286
97 ( 423 Lần ) Tăng 252
27 ( 386 Lần ) Tăng 386
53 ( 383 Lần ) Không tăng
89 ( 355 Lần ) Tăng 104

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

37 ( 815 Lần ) Không tăng
97 ( 787 Lần ) Tăng 252
40 ( 732 Lần ) Không tăng
99 ( 699 Lần ) Tăng 151
83 ( 693 Lần ) Không tăng
57 ( 680 Lần ) Tăng 153
68 ( 657 Lần ) Tăng 148
60 ( 654 Lần ) Tăng 110
46 ( 626 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
962 Lần 426
0 1401 Lần 406
1580 Lần 396
1 1264 Lần 179
1380 Lần 607
2 1269 Lần 179
1821 Lần 149
3 1062 Lần 109
919 Lần 91
4 1606 Lần 639
1772 Lần 580
5 1125 Lần 83
1675 Lần 330
6 1460 Lần 256
1116 Lần 201
7 2185 Lần 741
1753 Lần 291
8 1898 Lần 482
1451 Lần 526
9 1153 Lần 518

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )