http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
00
1.06% (139 lượt)
01
1.21% (160 lượt)
03
3.23% (425 lượt)
04
1.73% (228 lượt)
05
0.55% (72 lượt)
07
1.20% (158 lượt)
09
0.68% (89 lượt)
10
1.48% (195 lượt)
11
1.94% (255 lượt)
12
0.88% (116 lượt)
13
2.21% (291 lượt)
14
1.12% (147 lượt)
15
2.10% (276 lượt)
16
0.70% (92 lượt)
17
1.42% (187 lượt)
18
0.46% (60 lượt)
19
0.91% (120 lượt)
20
0.30% (39 lượt)
21
0.98% (129 lượt)
22
1.08% (142 lượt)
23
0.60% (79 lượt)
24
2.06% (271 lượt)
25
0.92% (121 lượt)
26
0.36% (47 lượt)
27
0.52% (69 lượt)
28
0.98% (129 lượt)
29
0.43% (57 lượt)
30
1.69% (223 lượt)
31
2.01% (265 lượt)
32
0.50% (66 lượt)
33
1.18% (155 lượt)
34
2.54% (334 lượt)
37
3.29% (433 lượt)
38
0.36% (47 lượt)
39
0.52% (68 lượt)
41
1.80% (237 lượt)
42
0.93% (122 lượt)
43
1.56% (206 lượt)
44
0.45% (59 lượt)
45
0.66% (87 lượt)
47
0.72% (95 lượt)
48
1.81% (239 lượt)
49
0.62% (82 lượt)
50
0.48% (63 lượt)
51
2.57% (339 lượt)
52
1.00% (132 lượt)
56
2.96% (390 lượt)
58
1.38% (182 lượt)
59
1.09% (143 lượt)
60
0.68% (90 lượt)
61
0.77% (101 lượt)
62
2.63% (346 lượt)
63
0.50% (66 lượt)
64
2.48% (327 lượt)
65
0.52% (69 lượt)
66
1.73% (228 lượt)
67
1.94% (256 lượt)
68
0.96% (127 lượt)
69
1.18% (156 lượt)
71
1.47% (193 lượt)
75
2.04% (269 lượt)
76
0.79% (104 lượt)
77
1.23% (162 lượt)
78
0.86% (113 lượt)
79
0.63% (83 lượt)
80
1.42% (187 lượt)
82
1.53% (202 lượt)
84
2.04% (269 lượt)
85
0.59% (78 lượt)
86
0.94% (124 lượt)
87
2.03% (268 lượt)
89
1.09% (143 lượt)
90
0.58% (76 lượt)
91
1.39% (183 lượt)
92
0.65% (86 lượt)
93
0.84% (111 lượt)
94
0.79% (104 lượt)
95
0.45% (59 lượt)
96
1.47% (193 lượt)
97
1.03% (136 lượt)
98
1.06% (139 lượt)
99
0.49% (65 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 20/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

40      ( 18 ngày )
36      ( 10 ngày )
88      ( 10 ngày )
70      ( 9 ngày )
08      ( 8 ngày )
46      ( 7 ngày )
73      ( 7 ngày )
35      ( 6 ngày )
53      ( 6 ngày )
54      ( 6 ngày )
55      ( 6 ngày )
57      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

40      ( 18 ngày )
36      ( 10 ngày )
88      ( 10 ngày )
70      ( 9 ngày )
08      ( 8 ngày )
46      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

62 ( 281 Lần ) Tăng 21
24 ( 271 Lần ) Tăng 94
75 ( 269 Lần ) Không tăng
84 ( 269 Lần ) Không tăng
31 ( 265 Lần ) Không tăng
64 ( 260 Lần ) Tăng 22
11 ( 255 Lần ) Tăng 52
56 ( 240 Lần ) Giảm 56
48 ( 239 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

56 ( 768 Lần ) Giảm 169
37 ( 560 Lần ) Tăng 86
13 ( 496 Lần ) Không tăng
62 ( 488 Lần ) Tăng 86
71 ( 449 Lần ) Không tăng
91 ( 440 Lần ) Tăng 47
16 ( 434 Lần ) Tăng 36
03 ( 425 Lần ) Giảm 207
30 ( 414 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
843 Lần 153
0 690 Lần 88
1031 Lần 507
1 1441 Lần 76
815 Lần 7
2 572 Lần 83
920 Lần 243
3 606 Lần 485
760 Lần 234
4 1359 Lần 184
734 Lần 115
5 735 Lần 165
1291 Lần 387
6 829 Lần 28
479 Lần 258
7 740 Lần 41
743 Lần 127
8 753 Lần 46
544 Lần 13
9 432 Lần 216

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )