http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.62% (110 lượt)
01
1.56% (277 lượt)
03
0.35% (62 lượt)
04
1.84% (327 lượt)
07
3.05% (543 lượt)
08
0.77% (137 lượt)
09
0.20% (35 lượt)
11
0.38% (67 lượt)
13
0.25% (45 lượt)
14
1.79% (318 lượt)
15
0.24% (43 lượt)
16
0.35% (63 lượt)
18
1.75% (311 lượt)
19
0.35% (63 lượt)
20
2.26% (401 lượt)
21
4.66% (828 lượt)
22
1.79% (319 lượt)
24
0.54% (96 lượt)
25
0.90% (160 lượt)
27
1.71% (304 lượt)
28
0.45% (80 lượt)
29
0.26% (46 lượt)
30
0.33% (59 lượt)
31
1.88% (334 lượt)
32
1.43% (254 lượt)
33
1.55% (275 lượt)
34
1.82% (324 lượt)
35
0.87% (154 lượt)
37
5.06% (900 lượt)
39
1.04% (185 lượt)
41
0.75% (134 lượt)
42
0.70% (124 lượt)
43
0.52% (93 lượt)
44
0.43% (77 lượt)
47
0.71% (126 lượt)
48
2.74% (487 lượt)
49
1.99% (354 lượt)
50
0.95% (169 lượt)
51
2.74% (487 lượt)
52
0.43% (76 lượt)
54
1.20% (214 lượt)
55
0.32% (56 lượt)
56
1.24% (220 lượt)
58
3.18% (566 lượt)
59
0.42% (74 lượt)
61
0.41% (72 lượt)
62
1.88% (334 lượt)
63
0.45% (80 lượt)
64
0.52% (93 lượt)
65
2.74% (487 lượt)
66
1.23% (218 lượt)
67
1.09% (194 lượt)
68
0.51% (91 lượt)
69
0.59% (104 lượt)
70
0.68% (120 lượt)
71
0.42% (74 lượt)
73
1.88% (335 lượt)
74
3.24% (576 lượt)
75
1.60% (284 lượt)
76
0.26% (46 lượt)
77
0.61% (109 lượt)
78
3.95% (703 lượt)
79
0.62% (111 lượt)
80
0.52% (93 lượt)
81
1.77% (314 lượt)
82
3.95% (703 lượt)
83
2.09% (371 lượt)
84
0.26% (46 lượt)
85
0.69% (122 lượt)
86
1.51% (268 lượt)
88
0.52% (93 lượt)
89
0.71% (127 lượt)
91
1.08% (192 lượt)
92
1.85% (328 lượt)
94
0.16% (29 lượt)
96
1.82% (323 lượt)
99
2.03% (360 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 18/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

23      ( 14 ngày )
26      ( 12 ngày )
95      ( 12 ngày )
17      ( 10 ngày )
72      ( 10 ngày )
87      ( 10 ngày )
06      ( 8 ngày )
10      ( 8 ngày )
98      ( 8 ngày )
45      ( 7 ngày )
53      ( 7 ngày )
05      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

23      ( 14 ngày )
26      ( 12 ngày )
95      ( 12 ngày )
17      ( 10 ngày )
72      ( 10 ngày )
87      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

74 ( 314 Lần ) Tăng 141
32 ( 254 Lần ) Tăng 61
56 ( 220 Lần ) Tăng 70
66 ( 218 Lần ) Tăng 77
54 ( 214 Lần ) Tăng 61
21 ( 213 Lần ) Tăng 54
07 ( 209 Lần ) Tăng 77
48 ( 195 Lần ) Tăng 132
67 ( 194 Lần ) Tăng 109

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

37 ( 900 Lần ) Không tăng
21 ( 828 Lần ) Tăng 54
73 ( 816 Lần ) Tăng 51
07 ( 780 Lần ) Tăng 77
58 ( 729 Lần ) Không tăng
78 ( 703 Lần ) Tăng 59
82 ( 703 Lần ) Tăng 48
33 ( 685 Lần ) Giảm 126
20 ( 624 Lần ) Tăng 41

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
600 Lần 187
0 646 Lần 108
343 Lần 67
1 960 Lần 311
690 Lần 141
2 549 Lần 234
652 Lần 61
3 412 Lần 69
794 Lần 364
4 916 Lần 308
962 Lần 284
5 724 Lần 45
1041 Lần 300
6 547 Lần 147
884 Lần 487
7 638 Lần 360
712 Lần 93
8 717 Lần 266
314 Lần 29
9 883 Lần 165

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )