http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.62% (61 lượt)
01
2.50% (245 lượt)
02
0.65% (64 lượt)
03
1.10% (108 lượt)
05
0.63% (62 lượt)
06
0.23% (23 lượt)
07
1.29% (126 lượt)
08
0.86% (84 lượt)
09
1.33% (130 lượt)
10
0.63% (62 lượt)
11
2.39% (234 lượt)
12
1.29% (126 lượt)
13
1.29% (126 lượt)
14
0.89% (87 lượt)
15
0.62% (61 lượt)
16
1.49% (146 lượt)
17
1.31% (128 lượt)
18
0.65% (64 lượt)
20
0.65% (64 lượt)
23
1.28% (125 lượt)
24
1.12% (110 lượt)
25
2.52% (247 lượt)
26
3.03% (297 lượt)
27
1.29% (126 lượt)
30
1.26% (123 lượt)
31
1.28% (125 lượt)
32
1.91% (187 lượt)
33
1.09% (107 lượt)
34
1.92% (188 lượt)
35
1.89% (185 lượt)
36
0.86% (84 lượt)
37
1.89% (185 lượt)
38
1.26% (123 lượt)
40
0.87% (85 lượt)
41
1.29% (126 lượt)
42
1.27% (124 lượt)
43
0.62% (61 lượt)
46
1.29% (126 lượt)
47
0.87% (85 lượt)
48
0.62% (61 lượt)
49
1.31% (128 lượt)
50
1.88% (184 lượt)
52
0.63% (62 lượt)
54
0.47% (46 lượt)
55
1.92% (188 lượt)
56
2.13% (209 lượt)
57
1.90% (186 lượt)
58
2.14% (210 lượt)
59
0.86% (84 lượt)
60
0.65% (64 lượt)
61
2.53% (248 lượt)
62
0.63% (62 lượt)
63
0.63% (62 lượt)
64
1.29% (126 lượt)
65
2.14% (210 lượt)
66
2.78% (272 lượt)
67
0.23% (23 lượt)
68
1.88% (184 lượt)
69
2.51% (246 lượt)
70
0.63% (62 lượt)
71
0.89% (87 lượt)
72
0.63% (62 lượt)
73
0.63% (62 lượt)
74
0.23% (23 lượt)
75
1.29% (126 lượt)
76
0.62% (61 lượt)
77
1.29% (126 lượt)
78
0.63% (62 lượt)
80
1.52% (149 lượt)
81
1.27% (124 lượt)
82
0.23% (23 lượt)
83
1.27% (124 lượt)
85
1.92% (188 lượt)
86
0.62% (61 lượt)
87
1.92% (188 lượt)
90
0.87% (85 lượt)
91
2.52% (247 lượt)
92
0.47% (46 lượt)
93
0.23% (23 lượt)
95
0.63% (62 lượt)
99
1.29% (126 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 18/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

79      ( 16 ngày )
39      ( 13 ngày )
51      ( 12 ngày )
21      ( 10 ngày )
04      ( 9 ngày )
22      ( 9 ngày )
88      ( 9 ngày )
97      ( 9 ngày )
98      ( 7 ngày )
19      ( 6 ngày )
53      ( 6 ngày )
84      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

79      ( 16 ngày )
39      ( 13 ngày )
51      ( 12 ngày )
21      ( 10 ngày )
04      ( 9 ngày )
22      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

61 ( 301 Lần ) Tăng 177
25 ( 299 Lần ) Tăng 52
69 ( 299 Lần ) Tăng 115
66 ( 289 Lần ) Tăng 40
91 ( 247 Lần ) Tăng 62
01 ( 245 Lần ) Tăng 62
50 ( 236 Lần ) Tăng 114
85 ( 230 Lần ) Tăng 104
57 ( 186 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

66 ( 421 Lần ) Tăng 104
61 ( 391 Lần ) Tăng 117
26 ( 352 Lần ) Không tăng
85 ( 349 Lần ) Tăng 108
37 ( 320 Lần ) Tăng 62
03 ( 316 Lần ) Tăng 115
25 ( 299 Lần ) Tăng 52
69 ( 299 Lần ) Tăng 55
50 ( 291 Lần ) Tăng 114

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
772 Lần 278
0 730 Lần 108
703 Lần 53
1 1269 Lần 274
545 Lần 270
2 757 Lần 442
1046 Lần 56
3 661 Lần 102
757 Lần 317
4 398 Lần 80
914 Lần 16
5 1573 Lần 577
1382 Lần 450
6 1060 Lần 66
800 Lần 361
7 743 Lần 74
883 Lần 258
8 824 Lần 206
748 Lần 437
9 483 Lần 15

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )