http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
01
0.01% (2 lượt)
02
2.77% (732 lượt)
03
2.77% (732 lượt)
04
0.01% (2 lượt)
06
0.00% (1 lượt)
09
2.78% (733 lượt)
11
2.77% (732 lượt)
17
2.78% (733 lượt)
18
2.78% (733 lượt)
22
2.78% (733 lượt)
23
2.77% (732 lượt)
24
2.78% (733 lượt)
25
2.77% (732 lượt)
26
5.55% (1464 lượt)
27
0.00% (1 lượt)
29
2.77% (732 lượt)
32
2.77% (732 lượt)
34
0.00% (1 lượt)
35
0.00% (1 lượt)
37
5.55% (1464 lượt)
39
0.01% (2 lượt)
40
0.00% (1 lượt)
42
2.77% (732 lượt)
43
2.78% (733 lượt)
44
0.00% (1 lượt)
45
0.00% (1 lượt)
50
0.00% (1 lượt)
51
5.55% (1464 lượt)
53
0.00% (1 lượt)
58
0.00% (1 lượt)
59
0.00% (1 lượt)
60
2.77% (732 lượt)
62
0.00% (1 lượt)
64
0.00% (1 lượt)
65
2.77% (732 lượt)
66
2.77% (732 lượt)
67
2.78% (733 lượt)
68
2.77% (732 lượt)
70
2.77% (732 lượt)
71
0.00% (1 lượt)
72
2.77% (732 lượt)
73
2.77% (732 lượt)
74
2.78% (733 lượt)
75
0.00% (1 lượt)
78
2.78% (733 lượt)
80
2.77% (732 lượt)
84
0.01% (2 lượt)
85
2.77% (732 lượt)
87
0.00% (1 lượt)
88
0.00% (1 lượt)
89
0.00% (1 lượt)
91
2.77% (732 lượt)
95
2.77% (732 lượt)
96
2.77% (732 lượt)
97
2.78% (733 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 29/04/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

38      ( 19 ngày )
81      ( 16 ngày )
63      ( 13 ngày )
98      ( 11 ngày )
00      ( 9 ngày )
47      ( 9 ngày )
90      ( 9 ngày )
93      ( 9 ngày )
28      ( 8 ngày )
46      ( 8 ngày )
69      ( 8 ngày )
76      ( 8 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

38      ( 19 ngày )
81      ( 16 ngày )
63      ( 13 ngày )
98      ( 11 ngày )
00      ( 9 ngày )
47      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

26 ( 1466 Lần ) Không tăng
37 ( 1464 Lần ) Không tăng
51 ( 1464 Lần ) Giảm 1
43 ( 735 Lần ) Giảm 1
60 ( 735 Lần ) Giảm 1
09 ( 734 Lần ) Không tăng
17 ( 734 Lần ) Không tăng
22 ( 734 Lần ) Không tăng
24 ( 734 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
0 Lần 2196
0 0 Lần 2196
0 Lần 2196
1 0 Lần 2928
0 Lần 5124
2 0 Lần 3660
0 Lần 2196
3 0 Lần 2928
0 Lần 1464
4 0 Lần 1464
0 Lần 1464
5 0 Lần 2928
0 Lần 3660
6 0 Lần 2928
0 Lần 3660
7 0 Lần 3660
0 Lần 1464
8 0 Lần 2196
0 Lần 2928
9 0 Lần 1464

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )