http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.07% (2 lượt)
01
1.35% (39 lượt)
02
2.64% (76 lượt)
03
1.49% (43 lượt)
04
0.14% (4 lượt)
05
0.03% (1 lượt)
07
1.32% (38 lượt)
09
1.32% (38 lượt)
10
1.32% (38 lượt)
12
0.07% (2 lượt)
13
1.35% (39 lượt)
15
1.42% (41 lượt)
16
2.71% (78 lượt)
17
0.03% (1 lượt)
18
1.39% (40 lượt)
19
0.07% (2 lượt)
20
2.71% (78 lượt)
22
1.32% (38 lượt)
23
1.39% (40 lượt)
24
1.42% (41 lượt)
25
5.35% (154 lượt)
26
3.99% (115 lượt)
28
2.74% (79 lượt)
30
1.32% (38 lượt)
31
1.32% (38 lượt)
34
2.74% (79 lượt)
35
1.46% (42 lượt)
37
0.03% (1 lượt)
38
0.07% (2 lượt)
39
2.78% (80 lượt)
40
0.07% (2 lượt)
42
0.03% (1 lượt)
43
0.10% (3 lượt)
44
2.78% (80 lượt)
45
0.07% (2 lượt)
46
0.07% (2 lượt)
47
0.10% (3 lượt)
49
0.03% (1 lượt)
50
0.03% (1 lượt)
51
1.42% (41 lượt)
52
0.03% (1 lượt)
53
1.39% (40 lượt)
54
2.67% (77 lượt)
55
1.35% (39 lượt)
57
0.10% (3 lượt)
58
0.03% (1 lượt)
59
1.46% (42 lượt)
60
2.71% (78 lượt)
61
2.71% (78 lượt)
62
1.42% (41 lượt)
64
0.07% (2 lượt)
65
0.07% (2 lượt)
66
1.39% (40 lượt)
67
0.03% (1 lượt)
68
2.71% (78 lượt)
69
0.03% (1 lượt)
70
0.03% (1 lượt)
71
0.07% (2 lượt)
72
0.03% (1 lượt)
73
1.32% (38 lượt)
74
1.39% (40 lượt)
75
5.31% (153 lượt)
76
2.67% (77 lượt)
77
0.07% (2 lượt)
80
1.39% (40 lượt)
82
1.42% (41 lượt)
83
0.03% (1 lượt)
84
0.03% (1 lượt)
86
2.71% (78 lượt)
87
2.71% (78 lượt)
88
1.32% (38 lượt)
89
1.32% (38 lượt)
92
0.10% (3 lượt)
94
1.39% (40 lượt)
95
2.78% (80 lượt)
96
1.39% (40 lượt)
97
0.03% (1 lượt)
98
0.07% (2 lượt)
99
4.10% (118 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 20/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

06      ( 13 ngày )
36      ( 12 ngày )
90      ( 9 ngày )
08      ( 8 ngày )
11      ( 7 ngày )
41      ( 7 ngày )
48      ( 7 ngày )
79      ( 7 ngày )
21      ( 6 ngày )
27      ( 6 ngày )
33      ( 6 ngày )
56      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

06      ( 13 ngày )
36      ( 12 ngày )
90      ( 9 ngày )
08      ( 8 ngày )
11      ( 7 ngày )
41      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

03 ( 4 Lần ) Giảm 38
04 ( 4 Lần ) Tăng 1
35 ( 3 Lần ) Giảm 36
39 ( 3 Lần ) Giảm 38
43 ( 3 Lần ) Không tăng
44 ( 3 Lần ) Giảm 38
47 ( 3 Lần ) Tăng 2
57 ( 3 Lần ) Tăng 1
59 ( 3 Lần ) Giảm 39

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

25 ( 155 Lần ) Không tăng
75 ( 154 Lần ) Không tăng
99 ( 119 Lần ) Không tăng
26 ( 116 Lần ) Tăng 1
95 ( 82 Lần ) Không tăng
16 ( 81 Lần ) Tăng 1
39 ( 81 Lần ) Tăng 1
34 ( 80 Lần ) Tăng 1
44 ( 80 Lần ) Tăng 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 73
0 8 Lần 153
10 Lần 75
1 5 Lần 115
6 Lần 271
2 12 Lần 74
10 Lần 150
3 13 Lần 36
17 Lần 34
4 15 Lần 266
14 Lần 113
5 12 Lần 307
13 Lần 153
6 10 Lần 74
8 Lần 113
7 12 Lần 74
6 Lần 193
8 9 Lần 114
13 Lần 193
9 12 Lần 155

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )