http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
00
0.68% (61 lượt)
01
2.72% (245 lượt)
02
0.71% (64 lượt)
03
0.70% (63 lượt)
05
0.70% (63 lượt)
07
1.40% (126 lượt)
08
0.69% (62 lượt)
09
0.68% (61 lượt)
10
0.69% (62 lượt)
11
2.10% (189 lượt)
12
1.42% (128 lượt)
13
1.40% (126 lượt)
14
0.71% (64 lượt)
15
0.69% (62 lượt)
16
1.37% (123 lượt)
17
1.42% (128 lượt)
18
0.71% (64 lượt)
20
0.71% (64 lượt)
23
1.39% (125 lượt)
24
0.71% (64 lượt)
25
2.76% (248 lượt)
26
2.79% (251 lượt)
27
1.40% (126 lượt)
30
1.37% (123 lượt)
31
1.39% (125 lượt)
32
2.08% (187 lượt)
33
0.68% (61 lượt)
34
2.09% (188 lượt)
35
2.06% (185 lượt)
36
0.68% (61 lượt)
37
2.06% (185 lượt)
38
1.37% (123 lượt)
40
0.69% (62 lượt)
41
1.40% (126 lượt)
42
1.39% (125 lượt)
43
0.68% (61 lượt)
44
0.01% (1 lượt)
45
0.02% (2 lượt)
46
1.40% (126 lượt)
47
0.69% (62 lượt)
48
0.70% (63 lượt)
49
1.42% (128 lượt)
50
2.06% (185 lượt)
52
0.69% (62 lượt)
55
2.09% (188 lượt)
56
2.07% (186 lượt)
57
2.07% (186 lượt)
58
2.08% (187 lượt)
59
0.68% (61 lượt)
60
0.71% (64 lượt)
61
2.77% (249 lượt)
62
0.69% (62 lượt)
63
0.69% (62 lượt)
64
1.40% (126 lượt)
65
2.08% (187 lượt)
66
2.79% (251 lượt)
68
2.04% (184 lượt)
69
2.74% (247 lượt)
70
0.69% (62 lượt)
71
0.72% (65 lượt)
72
0.70% (63 lượt)
73
0.69% (62 lượt)
75
1.41% (127 lượt)
76
0.70% (63 lượt)
77
1.40% (126 lượt)
78
0.71% (64 lượt)
80
1.40% (126 lượt)
81
1.38% (124 lượt)
83
1.39% (125 lượt)
84
0.01% (1 lượt)
85
2.11% (190 lượt)
86
0.68% (61 lượt)
87
2.09% (188 lượt)
90
0.69% (62 lượt)
91
2.74% (247 lượt)
92
0.01% (1 lượt)
94
0.02% (2 lượt)
95
0.71% (64 lượt)
96
0.01% (1 lượt)
99
1.40% (126 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

79      ( 17 ngày )
39      ( 14 ngày )
51      ( 13 ngày )
21      ( 11 ngày )
04      ( 10 ngày )
22      ( 10 ngày )
88      ( 10 ngày )
97      ( 10 ngày )
98      ( 8 ngày )
19      ( 7 ngày )
53      ( 7 ngày )
28      ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

79      ( 17 ngày )
39      ( 14 ngày )
51      ( 13 ngày )
21      ( 11 ngày )
04      ( 10 ngày )
22      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

61 ( 249 Lần ) Tăng 1
25 ( 187 Lần ) Giảm 60
57 ( 186 Lần ) Không tăng
91 ( 186 Lần ) Giảm 61
66 ( 126 Lần ) Giảm 59
85 ( 126 Lần ) Tăng 2
11 ( 125 Lần ) Tăng 1
42 ( 125 Lần ) Tăng 1
69 ( 125 Lần ) Giảm 121

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

26 ( 352 Lần ) Không tăng
66 ( 274 Lần ) Giảm 43
58 ( 265 Lần ) Không tăng
61 ( 249 Lần ) Giảm 89
25 ( 248 Lần ) Tăng 1
69 ( 247 Lần ) Tăng 1
91 ( 247 Lần ) Không tăng
01 ( 245 Lần ) Không tăng
85 ( 245 Lần ) Tăng 2

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
251 Lần 363
0 435 Lần 243
376 Lần 118
1 809 Lần 302
311 Lần 182
2 439 Lần 56
558 Lần 488
3 374 Lần 181
378 Lần 116
4 190 Lần 4
497 Lần 365
5 816 Lần 234
810 Lần 362
6 315 Lần 483
379 Lần 54
7 682 Lần 61
562 Lần 57
8 253 Lần 361
378 Lần 55
9 187 Lần 243

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )