http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, Theo Lô)"
00
1.06% (131 lượt)
01
1.57% (194 lượt)
02
0.61% (75 lượt)
03
0.48% (59 lượt)
04
1.40% (173 lượt)
05
1.45% (179 lượt)
08
1.11% (137 lượt)
09
1.57% (195 lượt)
12
2.08% (258 lượt)
13
2.08% (258 lượt)
14
0.27% (33 lượt)
15
0.68% (84 lượt)
16
1.02% (126 lượt)
17
1.32% (164 lượt)
18
1.68% (208 lượt)
19
1.91% (237 lượt)
20
2.51% (311 lượt)
21
0.87% (108 lượt)
22
1.32% (164 lượt)
23
1.28% (159 lượt)
24
2.44% (302 lượt)
25
0.68% (84 lượt)
26
1.11% (137 lượt)
27
1.03% (128 lượt)
28
0.49% (61 lượt)
29
0.35% (43 lượt)
30
0.44% (55 lượt)
31
1.87% (231 lượt)
33
1.27% (157 lượt)
34
1.49% (184 lượt)
35
1.33% (165 lượt)
36
0.51% (63 lượt)
37
1.05% (130 lượt)
38
0.60% (74 lượt)
39
0.86% (106 lượt)
40
1.87% (231 lượt)
41
0.61% (75 lượt)
42
1.57% (194 lượt)
43
0.46% (57 lượt)
44
0.83% (103 lượt)
45
0.86% (106 lượt)
46
1.22% (151 lượt)
47
1.62% (201 lượt)
49
0.69% (85 lượt)
50
0.62% (77 lượt)
51
1.70% (210 lượt)
52
2.33% (289 lượt)
53
0.69% (86 lượt)
55
0.74% (92 lượt)
56
0.40% (50 lượt)
57
0.97% (120 lượt)
58
1.20% (149 lượt)
59
2.09% (259 lượt)
60
0.82% (102 lượt)
61
0.38% (47 lượt)
62
1.74% (216 lượt)
63
1.70% (210 lượt)
64
1.13% (140 lượt)
65
0.53% (66 lượt)
66
1.24% (153 lượt)
67
1.45% (180 lượt)
68
2.23% (276 lượt)
69
1.70% (210 lượt)
70
0.40% (49 lượt)
72
0.86% (106 lượt)
73
1.19% (147 lượt)
74
1.63% (202 lượt)
75
2.58% (320 lượt)
76
0.52% (64 lượt)
78
0.42% (52 lượt)
80
2.24% (277 lượt)
81
1.41% (175 lượt)
83
0.72% (89 lượt)
84
0.65% (80 lượt)
85
1.15% (142 lượt)
86
0.33% (41 lượt)
87
1.57% (195 lượt)
88
2.62% (325 lượt)
89
0.62% (77 lượt)
90
1.50% (186 lượt)
94
0.81% (100 lượt)
95
1.19% (148 lượt)
96
0.73% (91 lượt)
99
1.71% (212 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 27/05/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

06      ( 21 ngày )
71      ( 14 ngày )
93      ( 10 ngày )
48      ( 9 ngày )
32      ( 8 ngày )
91      ( 8 ngày )
82      ( 7 ngày )
11      ( 6 ngày )
97      ( 6 ngày )
07      ( 5 ngày )
10      ( 5 ngày )
54      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

06      ( 21 ngày )
71      ( 14 ngày )
93      ( 10 ngày )
48      ( 9 ngày )
32      ( 8 ngày )
91      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

24 ( 302 Lần ) Tăng 95
80 ( 277 Lần ) Không tăng
68 ( 216 Lần ) Tăng 71
99 ( 212 Lần ) Tăng 134
19 ( 199 Lần ) Không tăng
01 ( 194 Lần ) Tăng 116
59 ( 186 Lần ) Tăng 27
35 ( 165 Lần ) Không tăng
88 ( 162 Lần ) Giảm 163

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

24 ( 440 Lần ) Tăng 95
59 ( 370 Lần ) Tăng 27
74 ( 362 Lần ) Tăng 56
42 ( 356 Lần ) Giảm 39
13 ( 347 Lần ) Giảm 55
90 ( 342 Lần ) Tăng 97
80 ( 339 Lần ) Không tăng
40 ( 332 Lần ) Không tăng
87 ( 325 Lần ) Tăng 107

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
643 Lần 130
0 702 Lần 290
665 Lần 488
1 669 Lần 99
801 Lần 85
2 790 Lần 302
795 Lần 18
3 636 Lần 84
527 Lần 225
4 930 Lần 148
769 Lần 201
5 773 Lần 391
981 Lần 16
6 665 Lần 99
490 Lần 135
7 375 Lần 299
1002 Lần 48
8 693 Lần 214
648 Lần 233
9 1085 Lần 389

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )