http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số TP. HCM (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.26% (295 lượt)
03
2.28% (532 lượt)
04
1.01% (235 lượt)
05
1.13% (265 lượt)
06
1.04% (244 lượt)
08
2.09% (488 lượt)
09
1.03% (241 lượt)
10
1.06% (247 lượt)
11
1.04% (242 lượt)
15
1.06% (247 lượt)
16
2.28% (533 lượt)
17
3.33% (777 lượt)
18
1.24% (290 lượt)
20
0.91% (212 lượt)
25
1.03% (241 lượt)
26
1.16% (270 lượt)
27
1.08% (253 lượt)
28
0.99% (230 lượt)
29
2.36% (550 lượt)
30
2.07% (483 lượt)
31
1.01% (235 lượt)
34
2.18% (508 lượt)
35
1.17% (274 lượt)
36
2.15% (502 lượt)
37
2.45% (571 lượt)
38
0.93% (216 lượt)
41
3.63% (848 lượt)
44
0.90% (209 lượt)
45
1.13% (263 lượt)
47
3.49% (815 lượt)
48
1.11% (260 lượt)
50
1.19% (279 lượt)
52
2.34% (547 lượt)
53
2.39% (559 lượt)
55
1.18% (275 lượt)
57
2.42% (565 lượt)
61
1.22% (285 lượt)
62
3.47% (811 lượt)
64
2.11% (493 lượt)
65
0.98% (228 lượt)
66
3.01% (703 lượt)
67
0.84% (195 lượt)
68
2.02% (472 lượt)
71
1.13% (263 lượt)
72
2.09% (487 lượt)
73
2.03% (474 lượt)
79
0.94% (219 lượt)
81
1.20% (280 lượt)
82
2.34% (546 lượt)
83
1.26% (295 lượt)
85
2.51% (585 lượt)
86
1.22% (285 lượt)
88
1.25% (291 lượt)
89
0.93% (218 lượt)
90
2.63% (614 lượt)
92
1.27% (296 lượt)
94
2.11% (492 lượt)
95
0.93% (217 lượt)
96
2.30% (536 lượt)
99
1.13% (264 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số TP. HCM đến Ngày 18/08/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      ( 30 ngày )
13      ( 26 ngày )
91      ( 22 ngày )
63      ( 20 ngày )
60      ( 19 ngày )
76      ( 17 ngày )
33      ( 15 ngày )
98      ( 15 ngày )
80      ( 14 ngày )
87      ( 14 ngày )
42      ( 13 ngày )
46      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

41 ( 848 Lần ) Giảm 243
47 ( 815 Lần ) Tăng 302
62 ( 811 Lần ) Tăng 286
17 ( 777 Lần ) Không tăng
66 ( 703 Lần ) Tăng 223
90 ( 614 Lần ) Tăng 306
85 ( 585 Lần ) Giảm 192
37 ( 571 Lần ) Tăng 268
57 ( 565 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

62 ( 1556 Lần ) Tăng 286
52 ( 1181 Lần ) Tăng 241
41 ( 1091 Lần ) Không tăng
47 ( 1089 Lần ) Tăng 302
53 ( 1026 Lần ) Không tăng
05 ( 869 Lần ) Không tăng
55 ( 837 Lần ) Không tăng
90 ( 823 Lần ) Tăng 306
17 ( 817 Lần ) Giảm 215

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

53 ( 2216 Lần ) Giảm 44
51 ( 2148 Lần ) Không tăng
62 ( 2072 Lần ) Tăng 286
17 ( 1992 Lần ) Giảm 7
52 ( 1967 Lần ) Tăng 241
03 ( 1869 Lần ) Không tăng
26 ( 1753 Lần ) Không tăng
70 ( 1727 Lần ) Không tăng
49 ( 1724 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số TP. HCM trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2300 Lần 210
0 2130 Lần 105
2337 Lần 247
1 2153 Lần 297
1756 Lần 488
2 2687 Lần 358
2789 Lần 811
3 1860 Lần 295
2395 Lần 291
4 1938 Lần 210
2226 Lần 844
5 2595 Lần 692
3188 Lần 74
6 3073 Lần 4
1444 Lần 604
7 3176 Lần 148
2500 Lần 927
8 2247 Lần 737
2420 Lần 306
9 1492 Lần 338

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )