http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tây Ninh (Theo Lô) (đài {dai})"
02
2.28% (611 lượt)
03
2.67% (717 lượt)
04
1.38% (369 lượt)
05
1.58% (424 lượt)
06
1.16% (312 lượt)
10
1.33% (357 lượt)
13
3.88% (1041 lượt)
14
0.25% (68 lượt)
15
0.41% (111 lượt)
18
2.55% (683 lượt)
22
1.79% (480 lượt)
23
1.78% (477 lượt)
25
2.37% (636 lượt)
27
1.36% (366 lượt)
28
2.64% (709 lượt)
29
1.30% (350 lượt)
30
0.25% (68 lượt)
31
3.79% (1018 lượt)
32
1.34% (360 lượt)
33
1.33% (357 lượt)
34
1.40% (376 lượt)
36
1.27% (341 lượt)
44
4.00% (1073 lượt)
45
0.83% (222 lượt)
46
1.35% (361 lượt)
47
1.32% (353 lượt)
49
2.71% (726 lượt)
50
2.84% (763 lượt)
52
1.40% (376 lượt)
54
1.40% (376 lượt)
55
2.73% (733 lượt)
56
1.62% (434 lượt)
59
2.69% (723 lượt)
60
0.41% (111 lượt)
62
2.76% (741 lượt)
63
1.39% (374 lượt)
66
3.87% (1039 lượt)
68
2.87% (770 lượt)
69
2.74% (735 lượt)
70
1.33% (357 lượt)
71
1.12% (301 lượt)
73
2.46% (661 lượt)
74
1.78% (477 lượt)
81
1.29% (346 lượt)
83
3.76% (1008 lượt)
84
1.40% (376 lượt)
88
2.63% (706 lượt)
89
0.25% (68 lượt)
91
1.22% (327 lượt)
92
1.40% (376 lượt)
93
1.34% (359 lượt)
94
0.41% (111 lượt)
95
2.72% (729 lượt)
97
0.41% (111 lượt)
98
1.40% (376 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Tây Ninh đến Ngày 18/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

51      ( 24 ngày )
72      ( 23 ngày )
80      ( 22 ngày )
12      ( 20 ngày )
85      ( 20 ngày )
00      ( 18 ngày )
07      ( 18 ngày )
76      ( 17 ngày )
17      ( 16 ngày )
40      ( 16 ngày )
16      ( 15 ngày )
57      ( 15 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

44 ( 1073 Lần ) Không tăng
13 ( 1041 Lần ) Không tăng
66 ( 1039 Lần ) Không tăng
31 ( 1018 Lần ) Giảm 360
83 ( 1008 Lần ) Không tăng
68 ( 770 Lần ) Tăng 68
50 ( 763 Lần ) Giảm 292
62 ( 741 Lần ) Không tăng
69 ( 735 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 ( 1701 Lần ) Không tăng
75 ( 1449 Lần ) Không tăng
35 ( 1444 Lần ) Không tăng
68 ( 1441 Lần ) Tăng 68
66 ( 1411 Lần ) Không tăng
03 ( 1350 Lần ) Giảm 364
22 ( 1204 Lần ) Tăng 111
50 ( 1123 Lần ) Giảm 296
92 ( 1096 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

75 ( 3432 Lần ) Không tăng
31 ( 3027 Lần ) Không tăng
03 ( 2792 Lần ) Giảm 218
35 ( 2497 Lần ) Không tăng
68 ( 2475 Lần ) Tăng 68
98 ( 2473 Lần ) Giảm 218
79 ( 2331 Lần ) Không tăng
24 ( 2303 Lần ) Không tăng
44 ( 2227 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tây Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2433 Lần 885
0 1656 Lần 386
2260 Lần 179
1 1992 Lần 658
3018 Lần 222
2 2944 Lần 249
2520 Lần 1948
3 4994 Lần 539
2735 Lần 290
4 3226 Lần 420
3405 Lần 775
5 2855 Lần 237
3770 Lần 119
6 2487 Lần 185
1797 Lần 967
7 830 Lần 247
2505 Lần 68
8 3244 Lần 1285
2389 Lần 420
9 2602 Lần 146

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )