http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tây Ninh (Theo Lô) (đài {dai})"
00
0.01% (1 lượt)
02
0.10% (10 lượt)
04
0.01% (1 lượt)
05
2.09% (202 lượt)
06
2.09% (202 lượt)
07
2.09% (202 lượt)
09
0.01% (1 lượt)
12
2.29% (222 lượt)
13
4.17% (404 lượt)
16
0.10% (10 lượt)
17
3.25% (315 lượt)
18
0.11% (11 lượt)
19
0.10% (10 lượt)
23
2.09% (202 lượt)
24
1.17% (113 lượt)
26
4.39% (425 lượt)
27
2.19% (212 lượt)
28
0.01% (1 lượt)
29
0.11% (11 lượt)
30
2.33% (226 lượt)
31
1.17% (113 lượt)
32
2.29% (222 lượt)
34
0.10% (10 lượt)
36
0.01% (1 lượt)
38
3.25% (315 lượt)
43
3.36% (325 lượt)
44
2.09% (202 lượt)
45
3.36% (325 lượt)
48
2.29% (222 lượt)
49
3.25% (315 lượt)
51
4.28% (414 lượt)
52
2.09% (202 lượt)
53
2.11% (204 lượt)
54
0.10% (10 lượt)
55
0.01% (1 lượt)
60
2.19% (212 lượt)
61
0.10% (10 lượt)
62
2.09% (202 lượt)
63
2.09% (202 lượt)
65
2.19% (212 lượt)
68
0.10% (10 lượt)
70
0.10% (10 lượt)
78
1.18% (114 lượt)
79
3.36% (325 lượt)
80
2.09% (202 lượt)
82
1.17% (113 lượt)
83
2.20% (213 lượt)
84
4.28% (414 lượt)
85
2.29% (222 lượt)
86
0.10% (10 lượt)
87
2.44% (236 lượt)
89
5.55% (537 lượt)
90
1.18% (114 lượt)
91
0.11% (11 lượt)
92
1.17% (113 lượt)
94
2.19% (212 lượt)
95
1.18% (114 lượt)
96
0.01% (1 lượt)
97
0.01% (1 lượt)
98
2.19% (212 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Tây Ninh đến Ngày 21/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

21      ( 27 ngày )
56      ( 26 ngày )
74      ( 22 ngày )
75      ( 19 ngày )
76      ( 15 ngày )
33      ( 14 ngày )
58      ( 14 ngày )
66      ( 13 ngày )
88      ( 13 ngày )
01      ( 12 ngày )
77      ( 12 ngày )
81      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

89 ( 537 Lần ) Tăng 113
26 ( 425 Lần ) Giảm 218
51 ( 414 Lần ) Giảm 218
84 ( 414 Lần ) Không tăng
13 ( 404 Lần ) Không tăng
43 ( 325 Lần ) Tăng 113
45 ( 325 Lần ) Tăng 113
79 ( 325 Lần ) Tăng 113
17 ( 315 Lần ) Giảm 105

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

12 ( 939 Lần ) Không tăng
38 ( 917 Lần ) Tăng 113
26 ( 851 Lần ) Không tăng
49 ( 833 Lần ) Tăng 113
07 ( 822 Lần ) Không tăng
17 ( 741 Lần ) Tăng 113
51 ( 734 Lần ) Không tăng
13 ( 705 Lần ) Không tăng
45 ( 626 Lần ) Tăng 112

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

79 ( 2138 Lần ) Tăng 113
95 ( 2039 Lần ) Tăng 113
13 ( 1980 Lần ) Không tăng
17 ( 1851 Lần ) Tăng 113
15 ( 1795 Lần ) Không tăng
12 ( 1762 Lần ) Không tăng
31 ( 1734 Lần ) Tăng 113
24 ( 1705 Lần ) Tăng 113
81 ( 1530 Lần ) Giảm 182

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tây Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
619 Lần 1090
0 765 Lần 97
972 Lần 541
1 548 Lần 541
964 Lần 323
2 1084 Lần 8
887 Lần 234
3 1550 Lần 105
1389 Lần 97
4 962 Lần 105
831 Lần 218
5 1076 Lần 8
848 Lần 218
6 649 Lần 654
449 Lần 226
7 966 Lần 751
1947 Lần 234
8 885 Lần 8
778 Lần 97
9 1199 Lần 339

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )