http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tây Ninh (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.42% (255 lượt)
01
1.13% (203 lượt)
02
1.57% (282 lượt)
03
0.06% (10 lượt)
04
0.04% (8 lượt)
06
3.07% (552 lượt)
07
0.09% (16 lượt)
09
0.06% (11 lượt)
10
1.21% (217 lượt)
11
2.84% (511 lượt)
12
2.65% (477 lượt)
13
2.80% (503 lượt)
14
1.25% (224 lượt)
16
3.90% (701 lượt)
21
1.60% (288 lượt)
22
1.45% (261 lượt)
23
1.25% (224 lượt)
25
2.96% (532 lượt)
26
1.35% (243 lượt)
28
2.45% (440 lượt)
29
0.03% (6 lượt)
31
1.56% (281 lượt)
36
1.38% (248 lượt)
38
1.01% (181 lượt)
39
3.95% (710 lượt)
40
2.67% (481 lượt)
41
1.39% (250 lượt)
42
1.56% (281 lượt)
44
1.57% (282 lượt)
45
1.28% (231 lượt)
50
1.36% (245 lượt)
51
1.15% (207 lượt)
52
2.69% (483 lượt)
53
1.61% (289 lượt)
55
1.53% (276 lượt)
56
1.57% (282 lượt)
57
1.45% (260 lượt)
59
2.93% (526 lượt)
62
0.04% (8 lượt)
64
1.34% (241 lượt)
65
1.46% (262 lượt)
66
1.32% (237 lượt)
67
2.75% (495 lượt)
69
1.31% (236 lượt)
71
1.43% (258 lượt)
72
1.21% (217 lượt)
73
0.06% (10 lượt)
76
1.33% (239 lượt)
78
0.03% (6 lượt)
79
1.57% (282 lượt)
83
1.26% (227 lượt)
84
1.57% (282 lượt)
85
2.97% (534 lượt)
86
2.86% (515 lượt)
88
2.70% (485 lượt)
90
1.28% (231 lượt)
91
2.79% (501 lượt)
92
1.51% (272 lượt)
93
2.60% (467 lượt)
96
1.17% (211 lượt)
98
1.61% (289 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Tây Ninh đến Ngày 22/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

24      ( 17 ngày )
63      ( 17 ngày )
61      ( 16 ngày )
89      ( 15 ngày )
97      ( 14 ngày )
49      ( 12 ngày )
87      ( 12 ngày )
95      ( 12 ngày )
27      ( 11 ngày )
33      ( 11 ngày )
99      ( 11 ngày )
05      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

39 ( 710 Lần ) Không tăng
16 ( 701 Lần ) Không tăng
06 ( 552 Lần ) Không tăng
85 ( 534 Lần ) Không tăng
25 ( 532 Lần ) Giảm 96
59 ( 526 Lần ) Không tăng
86 ( 515 Lần ) Giảm 73
11 ( 511 Lần ) Tăng 11
13 ( 503 Lần ) Giảm 67

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

88 ( 1046 Lần ) Giảm 282
91 ( 1037 Lần ) Không tăng
16 ( 987 Lần ) Không tăng
86 ( 884 Lần ) Không tăng
93 ( 853 Lần ) Giảm 251
67 ( 837 Lần ) Không tăng
39 ( 710 Lần ) Không tăng
06 ( 705 Lần ) Không tăng
08 ( 679 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

03 ( 2699 Lần ) Giảm 716
31 ( 2613 Lần ) Giảm 363
83 ( 2372 Lần ) Tăng 11
86 ( 2292 Lần ) Không tăng
88 ( 2289 Lần ) Không tăng
79 ( 2228 Lần ) Không tăng
44 ( 2199 Lần ) Giảm 363
39 ( 2165 Lần ) Không tăng
35 ( 2082 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tây Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1337 Lần 148
0 1429 Lần 7
2634 Lần 56
1 2499 Lần 220
1994 Lần 468
2 2281 Lần 68
1420 Lần 137
3 1730 Lần 217
1525 Lần 0
4 1037 Lần 56
2568 Lần 62
5 1835 Lần 167
1479 Lần 161
6 3228 Lần 271
1012 Lần 16
7 771 Lần 132
2043 Lần 204
8 1401 Lần 185
1971 Lần 73
9 1771 Lần 17

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

59  ( 13 ngày )
10  ( 11 ngày )
67  ( 11 ngày )
87  ( 11 ngày )
20  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
02  ( 6 ngày )

Miền Bắc

32  ( 26 ngày )
11  ( 24 ngày )
79  ( 23 ngày )
25  ( 22 ngày )
44  ( 16 ngày )
84  ( 16 ngày )
34  ( 13 ngày )
63  ( 13 ngày )
67  ( 13 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

46  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
55  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
20  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )