http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tây Ninh (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.13% (239 lượt)
01
1.10% (232 lượt)
02
1.13% (237 lượt)
04
2.26% (476 lượt)
06
4.46% (940 lượt)
07
1.13% (239 lượt)
08
1.13% (237 lượt)
09
2.26% (476 lượt)
10
2.17% (457 lượt)
12
2.20% (464 lượt)
15
1.07% (225 lượt)
16
3.26% (687 lượt)
18
1.13% (239 lượt)
19
4.43% (933 lượt)
20
1.13% (237 lượt)
21
1.13% (237 lượt)
22
2.25% (474 lượt)
23
1.07% (225 lượt)
24
1.13% (239 lượt)
25
1.13% (237 lượt)
26
1.13% (237 lượt)
27
1.13% (237 lượt)
28
2.26% (476 lượt)
29
2.23% (469 lượt)
31
1.10% (232 lượt)
34
1.07% (225 lượt)
35
1.13% (237 lượt)
36
1.13% (237 lượt)
37
1.10% (232 lượt)
38
2.26% (476 lượt)
40
2.19% (462 lượt)
41
1.07% (225 lượt)
44
1.13% (237 lượt)
46
2.19% (462 lượt)
47
1.07% (225 lượt)
48
3.33% (701 lượt)
49
1.13% (239 lượt)
50
1.10% (232 lượt)
52
1.13% (237 lượt)
55
2.26% (476 lượt)
58
2.19% (462 lượt)
60
1.07% (225 lượt)
64
1.13% (237 lượt)
66
2.20% (464 lượt)
68
2.24% (471 lượt)
69
2.23% (469 lượt)
70
1.13% (239 lượt)
71
1.13% (237 lượt)
75
3.32% (699 lượt)
76
1.13% (237 lượt)
77
1.13% (237 lượt)
78
1.13% (239 lượt)
82
1.10% (232 lượt)
84
2.23% (469 lượt)
85
2.17% (457 lượt)
89
1.13% (237 lượt)
92
1.10% (232 lượt)
94
1.07% (225 lượt)
95
1.13% (237 lượt)
97
1.13% (239 lượt)
98
1.10% (232 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Tây Ninh đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

56      ( 34 ngày )
81      ( 20 ngày )
67      ( 18 ngày )
39      ( 17 ngày )
73      ( 17 ngày )
42      ( 16 ngày )
93      ( 15 ngày )
57      ( 14 ngày )
59      ( 14 ngày )
03      ( 13 ngày )
11      ( 13 ngày )
54      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

06 ( 940 Lần ) Giảm 225
19 ( 933 Lần ) Tăng 237
48 ( 701 Lần ) Tăng 237
75 ( 699 Lần ) Giảm 438
16 ( 687 Lần ) Không tăng
04 ( 476 Lần ) Không tăng
09 ( 476 Lần ) Tăng 12
28 ( 476 Lần ) Không tăng
38 ( 476 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

75 ( 1374 Lần ) Tăng 237
06 ( 1367 Lần ) Không tăng
19 ( 933 Lần ) Tăng 237
09 ( 927 Lần ) Tăng 236
38 ( 820 Lần ) Không tăng
48 ( 701 Lần ) Tăng 237
22 ( 700 Lần ) Tăng 474
69 ( 695 Lần ) Không tăng
08 ( 689 Lần ) Tăng 237

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 ( 1948 Lần ) Tăng 237
95 ( 1759 Lần ) Tăng 237
38 ( 1700 Lần ) Giảm 182
12 ( 1680 Lần ) Không tăng
79 ( 1665 Lần ) Không tăng
75 ( 1651 Lần ) Tăng 237
06 ( 1644 Lần ) Không tăng
24 ( 1609 Lần ) Không tăng
31 ( 1492 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tây Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3076 Lần 426
0 2091 Lần 12
3005 Lần 213
1 1163 Lần 249
3068 Lần 948
2 1876 Lần 249
1639 Lần 201
3 225 Lần 0
2551 Lần 948
4 2108 Lần 24
1407 Lần 225
5 2568 Lần 189
1866 Lần 237
6 3264 Lần 486
1888 Lần 189
7 1409 Lần 900
1395 Lần 450
8 3533 Lần 201
1165 Lần 213
9 2823 Lần 486

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )