http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tây Ninh (Theo Lô) (đài {dai})"
01
1.24% (316 lượt)
03
5.39% (1369 lượt)
08
1.43% (364 lượt)
09
1.43% (363 lượt)
11
1.16% (296 lượt)
14
1.35% (343 lượt)
15
1.13% (288 lượt)
18
1.43% (363 lượt)
19
1.43% (364 lượt)
21
1.43% (364 lượt)
22
2.70% (686 lượt)
24
1.28% (325 lượt)
26
1.26% (319 lượt)
27
1.43% (364 lượt)
29
2.86% (727 lượt)
30
2.86% (727 lượt)
31
2.86% (727 lượt)
32
1.43% (363 lượt)
33
1.06% (270 lượt)
34
1.43% (364 lượt)
35
2.78% (707 lượt)
37
2.78% (706 lượt)
38
1.43% (364 lượt)
39
2.87% (728 lượt)
43
1.43% (364 lượt)
44
1.43% (363 lượt)
47
1.43% (364 lượt)
48
1.43% (364 lượt)
49
1.30% (331 lượt)
50
2.86% (727 lượt)
53
2.87% (728 lượt)
55
1.35% (343 lượt)
58
1.43% (364 lượt)
61
1.43% (364 lượt)
62
1.43% (364 lượt)
63
4.21% (1071 lượt)
64
1.43% (363 lượt)
67
2.75% (699 lượt)
68
1.22% (310 lượt)
70
1.43% (363 lượt)
71
1.43% (363 lượt)
79
2.87% (728 lượt)
82
5.73% (1455 lượt)
84
2.86% (727 lượt)
86
4.05% (1029 lượt)
91
1.43% (363 lượt)
94
1.43% (364 lượt)
95
1.43% (363 lượt)
97
0.00% (1 lượt)
98
1.43% (364 lượt)
99
1.43% (364 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Tây Ninh đến Ngày 18/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

81      ( 29 ngày )
73      ( 26 ngày )
93      ( 24 ngày )
45      ( 17 ngày )
51      ( 16 ngày )
87      ( 16 ngày )
72      ( 15 ngày )
74      ( 14 ngày )
80      ( 14 ngày )
60      ( 13 ngày )
12      ( 12 ngày )
85      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

82 ( 1455 Lần ) Không tăng
03 ( 1369 Lần ) Tăng 279
63 ( 1071 Lần ) Tăng 343
86 ( 1029 Lần ) Giảm 68
39 ( 728 Lần ) Không tăng
53 ( 728 Lần ) Giảm 369
79 ( 728 Lần ) Không tăng
29 ( 727 Lần ) Không tăng
30 ( 727 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

03 ( 1721 Lần ) Tăng 279
24 ( 1598 Lần ) Tăng 86
82 ( 1455 Lần ) Không tăng
22 ( 1400 Lần ) Tăng 686
86 ( 1398 Lần ) Tăng 301
29 ( 1387 Lần ) Không tăng
08 ( 1153 Lần ) Không tăng
19 ( 1153 Lần ) Giảm 239
95 ( 1135 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

24 ( 2382 Lần ) Tăng 325
03 ( 2133 Lần ) Tăng 279
79 ( 2061 Lần ) Không tăng
75 ( 1983 Lần ) Không tăng
98 ( 1955 Lần ) Không tăng
08 ( 1907 Lần ) Không tăng
19 ( 1859 Lần ) Giảm 68
82 ( 1829 Lần ) Không tăng
31 ( 1823 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tây Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2412 Lần 143
0 1817 Lần 369
1654 Lần 558
1 2793 Lần 864
2785 Lần 592
2 2868 Lần 686
4956 Lần 955
3 3802 Lần 523
1786 Lần 38
4 2849 Lần 439
2162 Lần 1133
5 1701 Lần 236
3171 Lần 118
6 1348 Lần 118
1454 Lần 738
7 2134 Lần 679
3211 Lần 68
8 2493 Lần 797
1819 Lần 737
9 3605 Lần 407

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )