http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tây Ninh (Theo Lô) (đài {dai})"
01
2.61% (545 lượt)
02
1.38% (289 lượt)
03
1.70% (355 lượt)
04
1.26% (264 lượt)
05
1.17% (244 lượt)
07
1.35% (282 lượt)
08
3.14% (655 lượt)
09
0.35% (73 lượt)
12
2.34% (489 lượt)
15
1.30% (272 lượt)
16
1.37% (286 lượt)
18
2.67% (557 lượt)
19
2.42% (506 lượt)
20
1.10% (230 lượt)
23
0.41% (86 lượt)
27
0.31% (64 lượt)
29
1.17% (245 lượt)
30
1.19% (248 lượt)
31
1.28% (267 lượt)
32
1.38% (289 lượt)
33
0.27% (57 lượt)
34
1.36% (284 lượt)
35
1.31% (274 lượt)
39
1.81% (377 lượt)
43
2.81% (587 lượt)
44
1.35% (281 lượt)
45
0.42% (88 lượt)
46
3.86% (806 lượt)
47
1.23% (256 lượt)
48
4.11% (858 lượt)
49
2.31% (482 lượt)
52
1.54% (321 lượt)
54
2.73% (571 lượt)
57
1.33% (278 lượt)
59
1.37% (286 lượt)
60
1.78% (371 lượt)
64
1.35% (282 lượt)
65
1.20% (251 lượt)
67
1.86% (389 lượt)
69
1.24% (259 lượt)
70
1.29% (269 lượt)
71
1.53% (320 lượt)
74
1.33% (277 lượt)
75
1.40% (292 lượt)
76
0.28% (58 lượt)
77
1.39% (291 lượt)
78
1.30% (271 lượt)
79
1.41% (294 lượt)
80
1.27% (266 lượt)
82
2.83% (591 lượt)
83
1.84% (384 lượt)
86
1.42% (296 lượt)
87
1.32% (275 lượt)
88
5.26% (1098 lượt)
90
1.14% (239 lượt)
91
2.57% (536 lượt)
92
1.40% (292 lượt)
93
2.63% (549 lượt)
94
1.64% (343 lượt)
95
1.30% (272 lượt)
99
0.33% (68 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Tây Ninh đến Ngày 26/05/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

51      ( 34 ngày )
72      ( 33 ngày )
00      ( 28 ngày )
40      ( 26 ngày )
26      ( 18 ngày )
38      ( 15 ngày )
81      ( 14 ngày )
73      ( 13 ngày )
13      ( 12 ngày )
66      ( 12 ngày )
55      ( 11 ngày )
21      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

88 ( 1098 Lần ) Tăng 260
48 ( 858 Lần ) Không tăng
46 ( 806 Lần ) Tăng 74
08 ( 655 Lần ) Tăng 296
82 ( 591 Lần ) Tăng 241
43 ( 587 Lần ) Không tăng
54 ( 571 Lần ) Tăng 571
18 ( 557 Lần ) Không tăng
93 ( 549 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

32 ( 1486 Lần ) Không tăng
48 ( 1123 Lần ) Không tăng
88 ( 1098 Lần ) Tăng 260
83 ( 1072 Lần ) Tăng 296
46 ( 1005 Lần ) Tăng 205
03 ( 875 Lần ) Không tăng
15 ( 818 Lần ) Giảm 111
54 ( 811 Lần ) Tăng 571
01 ( 807 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

03 ( 3667 Lần ) Không tăng
75 ( 2824 Lần ) Không tăng
44 ( 2799 Lần ) Không tăng
68 ( 2701 Lần ) Giảm 232
31 ( 2695 Lần ) Giảm 232
24 ( 2412 Lần ) Không tăng
83 ( 2320 Lần ) Tăng 296
35 ( 2319 Lần ) Không tăng
79 ( 2298 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tây Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2707 Lần 137
0 1623 Lần 344
2110 Lần 151
1 1668 Lần 215
625 Lần 245
2 2271 Lần 530
1796 Lần 151
3 2018 Lần 57
3358 Lần 127
4 2302 Lần 224
1456 Lần 142
5 1693 Lần 251
1552 Lần 547
6 1446 Lần 977
2072 Lần 69
7 1835 Lần 197
2910 Lần 855
8 3439 Lần 556
2299 Lần 401
9 2590 Lần 308

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 13 ngày )
41  ( 13 ngày )
14  ( 10 ngày )
73  ( 10 ngày )
20  ( 9 ngày )
37  ( 8 ngày )
30  ( 7 ngày )
66  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 52 ngày )
05  ( 42 ngày )
98  ( 42 ngày )
47  ( 41 ngày )
51  ( 41 ngày )
07  ( 39 ngày )
55  ( 38 ngày )
95  ( 38 ngày )
35  ( 37 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 20 ngày )
71  ( 13 ngày )
84  ( 13 ngày )
93  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )
28  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
70  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )