http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số An Giang (Theo Lô) (đài {dai})"
01
3.72% (430 lượt)
02
1.88% (218 lượt)
03
0.01% (1 lượt)
05
1.89% (219 lượt)
06
1.83% (212 lượt)
08
3.66% (424 lượt)
09
1.88% (218 lượt)
10
1.75% (202 lượt)
11
0.09% (10 lượt)
13
3.72% (430 lượt)
14
3.72% (430 lượt)
15
0.09% (10 lượt)
16
1.75% (202 lượt)
17
0.10% (11 lượt)
18
3.58% (414 lượt)
20
1.88% (218 lượt)
22
0.01% (1 lượt)
24
0.02% (2 lượt)
26
0.10% (11 lượt)
27
0.01% (1 lượt)
28
0.09% (10 lượt)
29
1.75% (202 lượt)
30
3.72% (430 lượt)
32
1.75% (202 lượt)
34
3.63% (420 lượt)
35
1.84% (213 lượt)
36
0.09% (10 lượt)
38
1.88% (218 lượt)
39
1.75% (202 lượt)
40
0.01% (1 lượt)
41
1.83% (212 lượt)
43
0.09% (10 lượt)
47
1.83% (212 lượt)
53
7.13% (825 lượt)
55
1.97% (228 lượt)
57
1.98% (229 lượt)
59
3.64% (421 lượt)
60
0.09% (10 lượt)
62
1.83% (212 lượt)
63
3.58% (414 lượt)
66
1.83% (212 lượt)
67
1.75% (202 lượt)
68
0.09% (10 lượt)
69
0.09% (10 lượt)
70
3.66% (424 lượt)
73
0.09% (10 lượt)
74
1.88% (218 lượt)
76
1.89% (219 lượt)
77
1.83% (212 lượt)
83
0.09% (10 lượt)
86
1.75% (202 lượt)
88
1.83% (212 lượt)
89
0.10% (11 lượt)
90
1.90% (220 lượt)
92
3.59% (415 lượt)
93
1.83% (212 lượt)
97
1.75% (202 lượt)
98
1.88% (218 lượt)
99
0.09% (10 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số An Giang đến Ngày 20/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

42      ( 40 ngày )
46      ( 25 ngày )
37      ( 24 ngày )
31      ( 21 ngày )
23      ( 19 ngày )
12      ( 15 ngày )
54      ( 15 ngày )
95      ( 13 ngày )
04      ( 12 ngày )
19      ( 12 ngày )
56      ( 12 ngày )
96      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

53 ( 607 Lần ) Giảm 218
08 ( 424 Lần ) Không tăng
70 ( 424 Lần ) Không tăng
92 ( 415 Lần ) Không tăng
18 ( 414 Lần ) Không tăng
63 ( 414 Lần ) Không tăng
35 ( 213 Lần ) Không tăng
01 ( 212 Lần ) Giảm 218
06 ( 212 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

55 ( 1151 Lần ) Không tăng
08 ( 879 Lần ) Giảm 1
70 ( 864 Lần ) Không tăng
53 ( 825 Lần ) Không tăng
06 ( 704 Lần ) Giảm 1
57 ( 684 Lần ) Giảm 1
13 ( 676 Lần ) Không tăng
28 ( 659 Lần ) Giảm 1
30 ( 624 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

39 ( 2128 Lần ) Giảm 182
70 ( 1960 Lần ) Không tăng
03 ( 1921 Lần ) Không tăng
08 ( 1877 Lần ) Không tăng
53 ( 1737 Lần ) Không tăng
97 ( 1648 Lần ) Không tăng
92 ( 1618 Lần ) Không tăng
59 ( 1541 Lần ) Không tăng
44 ( 1509 Lần ) Giảm 182

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số An Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
850 Lần 872
0 851 Lần 654
1273 Lần 436
1 434 Lần 218
227 Lần 218
2 830 Lần 218
1041 Lần 654
3 1476 Lần 436
435 Lần 0
4 416 Lần 654
831 Lần 872
5 234 Lần 436
1070 Lần 0
6 850 Lần 218
647 Lần 436
7 851 Lần 218
435 Lần 0
8 1070 Lần 436
841 Lần 436
9 638 Lần 436

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )