http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số An Giang (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.39% (364 lượt)
03
2.77% (727 lượt)
05
2.79% (732 lượt)
06
1.39% (364 lượt)
08
2.79% (733 lượt)
10
1.40% (369 lượt)
12
2.77% (727 lượt)
13
1.39% (364 lượt)
14
1.38% (363 lượt)
15
4.19% (1101 lượt)
16
1.40% (369 lượt)
17
1.39% (364 lượt)
18
1.38% (363 lượt)
20
1.39% (364 lượt)
27
1.40% (369 lượt)
28
1.38% (363 lượt)
29
4.15% (1091 lượt)
31
4.17% (1097 lượt)
34
1.39% (364 lượt)
37
1.40% (369 lượt)
38
1.40% (369 lượt)
43
1.39% (364 lượt)
44
1.39% (364 lượt)
46
1.39% (364 lượt)
48
1.38% (363 lượt)
49
1.39% (364 lượt)
52
2.79% (733 lượt)
53
2.79% (732 lượt)
55
1.38% (363 lượt)
56
1.39% (364 lượt)
60
2.77% (727 lượt)
64
1.39% (364 lượt)
69
1.39% (364 lượt)
70
1.40% (369 lượt)
71
1.40% (369 lượt)
72
2.77% (728 lượt)
74
1.39% (364 lượt)
75
1.40% (369 lượt)
76
2.79% (732 lượt)
77
1.39% (364 lượt)
79
1.39% (364 lượt)
84
2.77% (728 lượt)
85
1.40% (369 lượt)
87
1.38% (363 lượt)
89
1.38% (363 lượt)
90
2.77% (728 lượt)
92
2.77% (727 lượt)
93
5.56% (1460 lượt)
97
1.39% (364 lượt)
98
1.39% (364 lượt)
99
1.38% (363 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số An Giang đến Ngày 16/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

51      ( 27 ngày )
45      ( 25 ngày )
94      ( 25 ngày )
67      ( 17 ngày )
33      ( 16 ngày )
42      ( 16 ngày )
81      ( 16 ngày )
09      ( 15 ngày )
11      ( 15 ngày )
91      ( 15 ngày )
25      ( 14 ngày )
96      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

93 ( 1460 Lần ) Không tăng
15 ( 1101 Lần ) Không tăng
31 ( 1097 Lần ) Không tăng
29 ( 1091 Lần ) Không tăng
08 ( 733 Lần ) Không tăng
52 ( 733 Lần ) Không tăng
05 ( 732 Lần ) Không tăng
53 ( 732 Lần ) Không tăng
76 ( 732 Lần ) Giảm 352

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 ( 1573 Lần ) Không tăng
93 ( 1460 Lần ) Không tăng
08 ( 1396 Lần ) Không tăng
15 ( 1340 Lần ) Không tăng
29 ( 1331 Lần ) Không tăng
76 ( 1323 Lần ) Không tăng
56 ( 1193 Lần ) Giảm 237
84 ( 1151 Lần ) Không tăng
99 ( 1082 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

60 ( 2324 Lần ) Không tăng
53 ( 2299 Lần ) Không tăng
08 ( 2277 Lần ) Giảm 1
93 ( 2130 Lần ) Không tăng
92 ( 2079 Lần ) Không tăng
31 ( 2023 Lần ) Không tăng
88 ( 2005 Lần ) Không tăng
03 ( 1814 Lần ) Không tăng
28 ( 1772 Lần ) Giảm 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số An Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2920 Lần 0
0 2921 Lần 704
4020 Lần 352
1 1466 Lần 704
2187 Lần 1760
2 2915 Lần 1408
2199 Lần 704
3 3647 Lần 352
1819 Lần 704
4 2547 Lần 352
2192 Lần 704
5 2934 Lần 704
1455 Lần 1056
6 2193 Lần 704
3659 Lần 704
7 2193 Lần 704
1823 Lần 352
8 2555 Lần 0
4006 Lần 0
9 2909 Lần 704

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )