http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số An Giang (Theo Lô) (đài {dai})"
01
1.43% (260 lượt)
04
0.46% (83 lượt)
05
2.61% (473 lượt)
06
0.55% (100 lượt)
09
1.07% (194 lượt)
10
1.52% (276 lượt)
11
1.20% (218 lượt)
12
1.14% (206 lượt)
15
1.51% (273 lượt)
16
3.83% (694 lượt)
19
2.72% (493 lượt)
20
1.27% (230 lượt)
21
0.30% (54 lượt)
22
2.74% (497 lượt)
23
1.48% (269 lượt)
25
3.58% (650 lượt)
27
1.47% (267 lượt)
28
2.27% (412 lượt)
29
2.38% (431 lượt)
31
2.75% (498 lượt)
34
1.44% (261 lượt)
37
2.28% (413 lượt)
38
2.43% (441 lượt)
39
1.31% (237 lượt)
40
3.92% (710 lượt)
41
0.22% (39 lượt)
43
1.26% (229 lượt)
46
1.33% (242 lượt)
49
1.89% (342 lượt)
51
1.85% (336 lượt)
52
1.30% (235 lượt)
54
0.23% (41 lượt)
58
2.34% (424 lượt)
59
1.24% (224 lượt)
60
1.63% (296 lượt)
61
1.28% (232 lượt)
62
0.99% (180 lượt)
63
2.92% (529 lượt)
64
1.56% (282 lượt)
68
2.95% (535 lượt)
69
1.37% (248 lượt)
70
2.59% (470 lượt)
74
2.35% (426 lượt)
77
2.29% (415 lượt)
78
0.72% (130 lượt)
79
1.20% (218 lượt)
80
1.19% (215 lượt)
82
1.53% (277 lượt)
85
0.39% (70 lượt)
86
4.32% (783 lượt)
90
1.40% (253 lượt)
91
3.95% (716 lượt)
94
1.50% (272 lượt)
97
3.45% (626 lượt)
99
1.15% (209 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số An Giang đến Ngày 16/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

30      ( 32 ngày )
17      ( 23 ngày )
76      ( 22 ngày )
13      ( 18 ngày )
81      ( 18 ngày )
03      ( 17 ngày )
36      ( 15 ngày )
47      ( 15 ngày )
18      ( 13 ngày )
45      ( 13 ngày )
50      ( 10 ngày )
95      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

86 ( 783 Lần ) Tăng 252
91 ( 716 Lần ) Tăng 156
40 ( 710 Lần ) Giảm 82
16 ( 694 Lần ) Tăng 491
25 ( 650 Lần ) Không tăng
97 ( 626 Lần ) Tăng 246
68 ( 535 Lần ) Không tăng
63 ( 529 Lần ) Tăng 277
31 ( 498 Lần ) Tăng 498

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

40 ( 1338 Lần ) Không tăng
86 ( 1051 Lần ) Tăng 252
20 ( 884 Lần ) Không tăng
69 ( 876 Lần ) Không tăng
97 ( 873 Lần ) Tăng 246
84 ( 818 Lần ) Không tăng
63 ( 802 Lần ) Tăng 277
34 ( 788 Lần ) Tăng 144
91 ( 779 Lần ) Tăng 155

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

93 ( 3568 Lần ) Giảm 369
69 ( 2592 Lần ) Không tăng
74 ( 2339 Lần ) Không tăng
91 ( 2328 Lần ) Tăng 219
28 ( 2282 Lần ) Tăng 223
16 ( 2272 Lần ) Tăng 122
92 ( 2236 Lần ) Không tăng
86 ( 2187 Lần ) Tăng 252
80 ( 2152 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số An Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1110 Lần 272
0 2450 Lần 182
2160 Lần 386
1 2353 Lần 810
2810 Lần 379
2 1395 Lần 153
1851 Lần 948
3 1027 Lần 326
1562 Lần 310
4 1365 Lần 380
1260 Lần 120
5 1466 Lần 219
2302 Lần 559
6 1819 Lần 746
1660 Lần 123
7 1721 Lần 513
1345 Lần 184
8 1942 Lần 3
2076 Lần 311
9 2596 Lần 444

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
07  ( 7 ngày )
19  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )
69  ( 6 ngày )
80  ( 6 ngày )

Miền Bắc

37  ( 22 ngày )
32  ( 20 ngày )
11  ( 18 ngày )
70  ( 18 ngày )
79  ( 17 ngày )
25  ( 16 ngày )
52  ( 16 ngày )
64  ( 15 ngày )
96  ( 15 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

26  ( 14 ngày )
40  ( 14 ngày )
50  ( 10 ngày )
07  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )
64  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
18  ( 6 ngày )
36  ( 6 ngày )