http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số An Giang (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.40% (277 lượt)
02
2.75% (544 lượt)
04
1.32% (262 lượt)
08
2.63% (520 lượt)
09
2.79% (553 lượt)
12
0.37% (73 lượt)
20
2.80% (554 lượt)
23
1.36% (269 lượt)
31
1.41% (280 lượt)
32
1.38% (274 lượt)
33
1.14% (225 lượt)
34
4.39% (870 lượt)
35
1.46% (289 lượt)
38
0.36% (71 lượt)
40
2.61% (517 lượt)
41
2.34% (464 lượt)
42
1.47% (291 lượt)
44
1.47% (292 lượt)
46
1.27% (252 lượt)
49
1.16% (229 lượt)
50
0.30% (60 lượt)
51
1.20% (237 lượt)
52
1.41% (279 lượt)
53
0.23% (46 lượt)
54
1.18% (233 lượt)
55
3.64% (721 lượt)
56
1.37% (271 lượt)
57
1.27% (251 lượt)
60
1.40% (277 lượt)
62
3.87% (767 lượt)
63
1.38% (273 lượt)
65
1.46% (289 lượt)
66
1.13% (224 lượt)
67
1.41% (280 lượt)
68
0.25% (49 lượt)
69
2.96% (587 lượt)
70
1.26% (249 lượt)
71
1.38% (273 lượt)
72
1.50% (297 lượt)
73
0.40% (80 lượt)
74
1.50% (298 lượt)
75
1.23% (244 lượt)
77
1.23% (243 lượt)
78
1.61% (318 lượt)
79
1.40% (278 lượt)
80
3.74% (740 lượt)
83
2.58% (511 lượt)
84
4.13% (818 lượt)
86
2.65% (524 lượt)
87
1.79% (354 lượt)
88
1.37% (271 lượt)
89
1.12% (221 lượt)
90
1.35% (268 lượt)
91
1.46% (290 lượt)
92
1.10% (218 lượt)
93
4.09% (810 lượt)
94
0.88% (174 lượt)
95
0.34% (67 lượt)
96
0.31% (62 lượt)
97
1.25% (247 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số An Giang đến Ngày 27/05/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

30      ( 25 ngày )
22      ( 24 ngày )
48      ( 22 ngày )
11      ( 16 ngày )
17      ( 16 ngày )
76      ( 15 ngày )
29      ( 14 ngày )
14      ( 12 ngày )
98      ( 12 ngày )
13      ( 11 ngày )
59      ( 11 ngày )
81      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

34 ( 870 Lần ) Tăng 527
84 ( 818 Lần ) Không tăng
93 ( 810 Lần ) Không tăng
62 ( 767 Lần ) Không tăng
80 ( 740 Lần ) Không tăng
55 ( 721 Lần ) Không tăng
69 ( 587 Lần ) Tăng 293
20 ( 554 Lần ) Giảm 199
09 ( 553 Lần ) Giảm 235

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

91 ( 1270 Lần ) Không tăng
80 ( 1230 Lần ) Giảm 68
93 ( 1039 Lần ) Không tăng
09 ( 1005 Lần ) Không tăng
75 ( 918 Lần ) Không tăng
34 ( 915 Lần ) Tăng 527
15 ( 898 Lần ) Không tăng
84 ( 818 Lần ) Không tăng
62 ( 767 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

93 ( 3937 Lần ) Giảm 232
69 ( 3075 Lần ) Tăng 61
08 ( 2924 Lần ) Tăng 280
74 ( 2866 Lần ) Không tăng
15 ( 2801 Lần ) Không tăng
80 ( 2526 Lần ) Không tăng
50 ( 2457 Lần ) Không tăng
92 ( 2396 Lần ) Không tăng
56 ( 2298 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số An Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2156 Lần 561
0 2942 Lần 182
73 Lần 216
1 1544 Lần 52
823 Lần 622
2 2743 Lần 72
2009 Lần 142
3 2214 Lần 225
2045 Lần 513
4 2947 Lần 1022
2098 Lần 398
5 1610 Lần 362
2747 Lần 390
6 1333 Lần 419
2280 Lần 1005
7 1375 Lần 46
3439 Lần 191
8 1229 Lần 171
2136 Lần 415
9 1868 Lần 125

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )