http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số An Giang (Theo Lô) (đài {dai})"
00
2.76% (691 lượt)
02
1.18% (296 lượt)
03
0.44% (111 lượt)
05
0.27% (68 lượt)
06
1.49% (373 lượt)
07
1.35% (337 lượt)
08
2.85% (713 lượt)
10
2.88% (721 lượt)
12
1.27% (317 lượt)
13
1.50% (376 lượt)
14
1.35% (338 lượt)
15
2.25% (563 lượt)
16
3.85% (962 lượt)
18
1.50% (375 lượt)
19
0.12% (30 lượt)
21
0.27% (68 lượt)
23
1.08% (269 lượt)
24
1.12% (279 lượt)
26
1.42% (354 lượt)
27
1.14% (286 lượt)
28
2.72% (679 lượt)
29
1.38% (346 lượt)
35
1.52% (381 lượt)
36
1.39% (347 lượt)
39
0.25% (62 lượt)
40
1.12% (281 lượt)
41
2.94% (736 lượt)
43
1.10% (274 lượt)
47
2.68% (669 lượt)
50
2.69% (673 lượt)
51
1.31% (328 lượt)
52
1.44% (360 lượt)
53
1.46% (366 lượt)
54
1.32% (330 lượt)
58
2.84% (711 lượt)
59
4.33% (1083 lượt)
66
1.49% (372 lượt)
68
1.91% (477 lượt)
70
1.54% (386 lượt)
73
1.48% (369 lượt)
74
2.55% (637 lượt)
75
1.17% (292 lượt)
77
1.06% (266 lượt)
78
1.46% (365 lượt)
79
2.88% (719 lượt)
80
1.51% (377 lượt)
81
1.50% (376 lượt)
82
1.48% (369 lượt)
85
1.18% (296 lượt)
86
1.27% (318 lượt)
87
0.54% (136 lượt)
89
3.98% (994 lượt)
90
1.34% (334 lượt)
91
1.12% (279 lượt)
92
1.39% (348 lượt)
93
2.38% (596 lượt)
95
0.27% (68 lượt)
96
2.13% (532 lượt)
97
1.41% (352 lượt)
98
1.32% (329 lượt)
99
1.04% (259 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số An Giang đến Ngày 20/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

45      ( 34 ngày )
67      ( 26 ngày )
33      ( 25 ngày )
42      ( 25 ngày )
25      ( 23 ngày )
04      ( 22 ngày )
88      ( 17 ngày )
30      ( 15 ngày )
22      ( 14 ngày )
62      ( 14 ngày )
71      ( 13 ngày )
48      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

59 ( 1083 Lần ) Không tăng
89 ( 994 Lần ) Không tăng
16 ( 962 Lần ) Giảm 361
41 ( 736 Lần ) Không tăng
10 ( 721 Lần ) Tăng 62
79 ( 719 Lần ) Không tăng
08 ( 713 Lần ) Giảm 295
58 ( 711 Lần ) Không tăng
00 ( 691 Lần ) Tăng 111

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

93 ( 1438 Lần ) Không tăng
69 ( 1352 Lần ) Giảm 364
16 ( 1323 Lần ) Không tăng
28 ( 1283 Lần ) Không tăng
85 ( 1258 Lần ) Không tăng
74 ( 1251 Lần ) Không tăng
59 ( 1083 Lần ) Không tăng
81 ( 1014 Lần ) Không tăng
08 ( 1008 Lần ) Giảm 364

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

93 ( 3568 Lần ) Không tăng
53 ( 3049 Lần ) Giảm 218
69 ( 2872 Lần ) Không tăng
08 ( 2829 Lần ) Không tăng
74 ( 2793 Lần ) Giảm 218
92 ( 2296 Lần ) Không tăng
76 ( 2251 Lần ) Giảm 218
15 ( 2138 Lần ) Không tăng
28 ( 2127 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số An Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2589 Lần 274
0 3463 Lần 229
3712 Lần 240
1 1787 Lần 648
2282 Lần 107
2 1690 Lần 304
790 Lần 174
3 2361 Lần 120
1960 Lần 0
4 1584 Lần 319
3852 Lần 614
5 1668 Lần 204
849 Lần 1265
6 3258 Lần 914
3034 Lần 773
7 2046 Lần 136
2866 Lần 126
8 3649 Lần 737
3099 Lần 555
9 3493 Lần 1220

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )