http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số An Giang (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.10% (232 lượt)
01
1.10% (232 lượt)
03
2.14% (450 lượt)
05
1.13% (237 lượt)
06
1.10% (232 lượt)
07
1.13% (237 lượt)
12
1.10% (232 lượt)
13
3.30% (696 lượt)
14
2.23% (469 lượt)
15
2.20% (464 lượt)
18
1.10% (232 lượt)
20
2.26% (476 lượt)
21
1.13% (237 lượt)
23
1.10% (232 lượt)
24
1.13% (239 lượt)
26
1.13% (239 lượt)
27
2.17% (457 lượt)
28
2.24% (471 lượt)
30
1.07% (225 lượt)
31
3.33% (701 lượt)
34
1.13% (237 lượt)
35
1.13% (239 lượt)
36
2.25% (474 lượt)
37
1.07% (225 lượt)
39
1.13% (237 lượt)
40
2.20% (464 lượt)
41
1.07% (225 lượt)
48
2.19% (462 lượt)
49
1.13% (239 lượt)
50
1.13% (237 lượt)
52
1.13% (239 lượt)
53
1.10% (232 lượt)
54
1.10% (232 lượt)
55
1.13% (237 lượt)
56
2.25% (474 lượt)
57
2.23% (469 lượt)
58
2.19% (462 lượt)
60
3.33% (701 lượt)
61
1.07% (225 lượt)
66
2.25% (474 lượt)
68
1.13% (237 lượt)
69
2.23% (469 lượt)
72
1.07% (225 lượt)
73
3.30% (694 lượt)
74
3.39% (713 lượt)
75
1.13% (237 lượt)
76
1.13% (239 lượt)
77
1.13% (239 lượt)
78
2.26% (476 lượt)
79
1.13% (237 lượt)
80
1.13% (237 lượt)
82
3.26% (687 lượt)
87
2.27% (478 lượt)
88
3.38% (711 lượt)
92
2.19% (462 lượt)
93
1.10% (232 lượt)
97
1.13% (237 lượt)
98
1.13% (237 lượt)
99
1.13% (239 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số An Giang đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

46      ( 34 ngày )
95      ( 22 ngày )
64      ( 20 ngày )
51      ( 19 ngày )
45      ( 17 ngày )
94      ( 17 ngày )
44      ( 14 ngày )
85      ( 14 ngày )
02      ( 13 ngày )
43      ( 12 ngày )
83      ( 12 ngày )
47      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

74 ( 713 Lần ) Tăng 12
88 ( 711 Lần ) Giảm 213
31 ( 701 Lần ) Tăng 12
60 ( 701 Lần ) Giảm 225
13 ( 696 Lần ) Không tăng
73 ( 694 Lần ) Tăng 237
82 ( 687 Lần ) Tăng 237
87 ( 478 Lần ) Giảm 225
20 ( 476 Lần ) Giảm 450

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

88 ( 1445 Lần ) Tăng 237
60 ( 1378 Lần ) Không tăng
53 ( 1347 Lần ) Giảm 1
74 ( 938 Lần ) Tăng 237
20 ( 926 Lần ) Không tăng
31 ( 926 Lần ) Tăng 237
40 ( 917 Lần ) Giảm 1
73 ( 837 Lần ) Tăng 237
87 ( 703 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

88 ( 2282 Lần ) Tăng 237
53 ( 2114 Lần ) Không tăng
97 ( 1929 Lần ) Không tăng
08 ( 1878 Lần ) Không tăng
58 ( 1741 Lần ) Tăng 237
03 ( 1686 Lần ) Không tăng
55 ( 1665 Lần ) Tăng 237
13 ( 1651 Lần ) Không tăng
59 ( 1628 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số An Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1620 Lần 201
0 2572 Lần 201
2093 Lần 0
1 1620 Lần 438
2351 Lần 450
2 1845 Lần 249
2338 Lần 249
3 2536 Lần 213
1390 Lần 213
4 1890 Lần 201
2582 Lần 48
5 1414 Lần 486
2106 Lần 24
6 2132 Lần 474
3060 Lần 486
7 2342 Lần 12
2113 Lần 36
8 3288 Lần 273
1407 Lần 237
9 1421 Lần 225

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )