http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số An Giang (Theo Lô) (đài {dai})"
03
3.43% (909 lượt)
05
2.19% (582 lượt)
06
5.88% (1558 lượt)
09
1.04% (277 lượt)
10
1.04% (276 lượt)
15
1.32% (349 lượt)
16
1.86% (493 lượt)
18
1.05% (278 lượt)
21
1.15% (306 lượt)
23
1.16% (307 lượt)
24
3.32% (881 lượt)
25
3.96% (1050 lượt)
29
2.40% (637 lượt)
30
1.27% (336 lượt)
31
1.13% (299 lượt)
32
1.23% (325 lượt)
35
1.18% (314 lượt)
38
1.86% (493 lượt)
39
1.09% (290 lượt)
40
2.02% (536 lượt)
41
2.19% (580 lượt)
44
0.97% (257 lượt)
45
2.04% (542 lượt)
46
1.25% (332 lượt)
47
3.54% (939 lượt)
49
1.06% (282 lượt)
53
2.56% (679 lượt)
54
3.38% (896 lượt)
56
1.13% (300 lượt)
58
2.54% (673 lượt)
59
2.23% (591 lượt)
60
0.80% (212 lượt)
62
0.98% (260 lượt)
63
2.46% (652 lượt)
67
2.15% (569 lượt)
68
1.01% (268 lượt)
69
1.18% (312 lượt)
71
1.21% (322 lượt)
72
3.31% (877 lượt)
73
2.51% (665 lượt)
75
1.08% (286 lượt)
77
2.47% (654 lượt)
78
2.27% (601 lượt)
81
1.25% (331 lượt)
84
3.29% (872 lượt)
88
1.35% (359 lượt)
90
1.19% (315 lượt)
91
0.98% (259 lượt)
92
3.38% (896 lượt)
93
0.86% (227 lượt)
95
0.91% (241 lượt)
97
0.91% (242 lượt)
98
0.89% (236 lượt)
99
1.10% (293 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số An Giang đến Ngày 25/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

13      ( 28 ngày )
50      ( 20 ngày )
57      ( 19 ngày )
66      ( 19 ngày )
87      ( 17 ngày )
07      ( 16 ngày )
65      ( 16 ngày )
55      ( 15 ngày )
85      ( 14 ngày )
52      ( 13 ngày )
94      ( 13 ngày )
11      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

06 ( 1558 Lần ) Không tăng
25 ( 1050 Lần ) Tăng 323
47 ( 939 Lần ) Không tăng
03 ( 909 Lần ) Không tăng
54 ( 896 Lần ) Không tăng
92 ( 896 Lần ) Giảm 31
24 ( 881 Lần ) Không tăng
72 ( 877 Lần ) Không tăng
84 ( 872 Lần ) Giảm 287

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

06 ( 1842 Lần ) Không tăng
25 ( 1449 Lần ) Tăng 323
84 ( 1415 Lần ) Không tăng
92 ( 1328 Lần ) Tăng 317
45 ( 1106 Lần ) Tăng 312
47 ( 956 Lần ) Không tăng
95 ( 917 Lần ) Không tăng
03 ( 909 Lần ) Không tăng
54 ( 896 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

06 ( 2583 Lần ) Không tăng
92 ( 2493 Lần ) Tăng 317
86 ( 2365 Lần ) Không tăng
91 ( 2308 Lần ) Giảm 20
25 ( 2297 Lần ) Tăng 323
84 ( 2233 Lần ) Không tăng
40 ( 2155 Lần ) Tăng 270
93 ( 2139 Lần ) Không tăng
41 ( 2087 Lần ) Tăng 580

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số An Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3327 Lần 701
0 1675 Lần 343
1396 Lần 25
1 2097 Lần 528
3183 Lần 308
2 2358 Lần 346
2057 Lần 901
3 3439 Lần 293
3468 Lần 621
4 2906 Lần 859
3139 Lần 356
5 3364 Lần 984
2273 Lần 253
6 2683 Lần 222
3405 Lần 35
7 2404 Lần 0
1563 Lần 1554
8 2908 Lần 356
2710 Lần 227
9 2682 Lần 288

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )