http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Thuận (Theo Lô) (đài {dai})"
00
0.42% (112 lượt)
01
1.33% (357 lượt)
02
2.75% (740 lượt)
03
2.63% (708 lượt)
04
1.21% (327 lượt)
05
2.59% (697 lượt)
06
0.51% (138 lượt)
07
2.76% (742 lượt)
08
2.76% (742 lượt)
09
1.29% (348 lượt)
10
1.20% (322 lượt)
11
2.66% (716 lượt)
12
2.51% (675 lượt)
13
0.26% (69 lượt)
14
0.26% (69 lượt)
17
3.13% (844 lượt)
19
2.60% (701 lượt)
20
1.31% (354 lượt)
22
1.23% (331 lượt)
23
5.39% (1452 lượt)
26
2.61% (702 lượt)
28
1.40% (376 lượt)
29
0.26% (69 lượt)
30
1.39% (373 lượt)
32
1.36% (365 lượt)
33
0.42% (112 lượt)
35
1.36% (366 lượt)
36
2.67% (719 lượt)
38
2.77% (747 lượt)
39
1.40% (376 lượt)
42
1.24% (334 lượt)
43
1.37% (369 lượt)
46
1.19% (320 lượt)
47
1.36% (366 lượt)
53
1.37% (369 lượt)
55
1.10% (295 lượt)
56
0.26% (69 lượt)
57
1.37% (369 lượt)
60
1.36% (366 lượt)
61
1.36% (366 lượt)
62
3.70% (997 lượt)
63
1.28% (345 lượt)
67
1.37% (369 lượt)
68
1.39% (375 lượt)
70
1.37% (369 lượt)
72
0.67% (181 lượt)
76
0.83% (224 lượt)
78
1.35% (364 lượt)
79
1.30% (350 lượt)
81
1.38% (371 lượt)
83
1.13% (304 lượt)
85
1.40% (376 lượt)
86
2.60% (700 lượt)
88
2.69% (725 lượt)
89
0.26% (69 lượt)
90
2.60% (700 lượt)
91
1.79% (481 lượt)
92
0.26% (69 lượt)
95
1.23% (330 lượt)
96
1.28% (345 lượt)
97
1.31% (354 lượt)
98
2.42% (652 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 20/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

93      ( 30 ngày )
74      ( 28 ngày )
66      ( 25 ngày )
51      ( 22 ngày )
58      ( 17 ngày )
69      ( 16 ngày )
75      ( 15 ngày )
41      ( 14 ngày )
64      ( 14 ngày )
94      ( 14 ngày )
65      ( 13 ngày )
71      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

23 ( 1452 Lần ) Không tăng
62 ( 997 Lần ) Không tăng
17 ( 844 Lần ) Tăng 112
38 ( 747 Lần ) Tăng 112
07 ( 742 Lần ) Không tăng
08 ( 742 Lần ) Giảm 322
02 ( 740 Lần ) Tăng 69
88 ( 725 Lần ) Không tăng
36 ( 719 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

08 ( 1780 Lần ) Giảm 364
23 ( 1452 Lần ) Giảm 728
19 ( 1366 Lần ) Giảm 364
11 ( 1364 Lần ) Không tăng
42 ( 1357 Lần ) Không tăng
90 ( 1325 Lần ) Không tăng
17 ( 1206 Lần ) Tăng 112
02 ( 1100 Lần ) Giảm 295
38 ( 1082 Lần ) Tăng 112

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 ( 4158 Lần ) Giảm 218
62 ( 2942 Lần ) Không tăng
23 ( 2790 Lần ) Không tăng
19 ( 2538 Lần ) Giảm 218
38 ( 2495 Lần ) Tăng 112
42 ( 2401 Lần ) Không tăng
99 ( 2385 Lần ) Không tăng
11 ( 2317 Lần ) Không tăng
82 ( 2315 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4911 Lần 304
0 2596 Lần 542
3396 Lần 1764
1 2291 Lần 897
3284 Lần 274
2 3692 Lần 1048
3058 Lần 137
3 3728 Lần 181
1389 Lần 694
4 396 Lần 585
1102 Lần 248
5 2064 Lần 704
2818 Lần 361
6 3217 Lần 431
1488 Lần 405
7 3044 Lần 221
2545 Lần 620
8 3981 Lần 876
2931 Lần 476
9 1913 Lần 211

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )