http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Thuận (Theo Lô) (đài {dai})"
01
5.89% (1067 lượt)
02
1.33% (240 lượt)
03
1.51% (274 lượt)
05
1.51% (273 lượt)
06
0.04% (7 lượt)
08
0.04% (7 lượt)
09
2.95% (535 lượt)
10
1.41% (255 lượt)
12
2.89% (523 lượt)
15
1.17% (212 lượt)
16
0.06% (10 lượt)
17
1.37% (248 lượt)
18
2.85% (517 lượt)
20
0.05% (9 lượt)
21
1.49% (269 lượt)
22
1.55% (281 lượt)
23
1.24% (224 lượt)
24
3.11% (564 lượt)
26
1.54% (279 lượt)
27
1.30% (235 lượt)
28
1.29% (234 lượt)
29
2.64% (479 lượt)
30
1.49% (269 lượt)
31
1.19% (215 lượt)
32
1.25% (226 lượt)
33
2.74% (497 lượt)
34
1.45% (263 lượt)
36
1.17% (211 lượt)
38
1.17% (211 lượt)
39
1.55% (281 lượt)
40
1.36% (246 lượt)
41
2.95% (534 lượt)
46
1.50% (271 lượt)
49
1.43% (259 lượt)
53
2.66% (481 lượt)
54
1.51% (274 lượt)
61
1.52% (276 lượt)
62
1.56% (282 lượt)
64
1.40% (253 lượt)
65
1.34% (242 lượt)
66
0.05% (9 lượt)
67
1.45% (262 lượt)
68
2.77% (501 lượt)
69
1.18% (213 lượt)
70
1.19% (216 lượt)
71
0.04% (7 lượt)
72
1.45% (263 lượt)
75
1.37% (249 lượt)
77
2.51% (454 lượt)
78
1.16% (210 lượt)
81
1.37% (249 lượt)
84
1.54% (279 lượt)
85
1.51% (273 lượt)
86
1.38% (250 lượt)
88
1.13% (204 lượt)
89
1.14% (207 lượt)
91
0.04% (8 lượt)
92
2.53% (459 lượt)
93
1.52% (276 lượt)
94
0.04% (7 lượt)
95
1.24% (224 lượt)
96
0.04% (7 lượt)
97
2.77% (502 lượt)
98
2.70% (489 lượt)
99
1.44% (260 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 20/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

44      ( 24 ngày )
56      ( 18 ngày )
74      ( 17 ngày )
87      ( 15 ngày )
14      ( 14 ngày )
04      ( 13 ngày )
76      ( 11 ngày )
45      ( 10 ngày )
51      ( 10 ngày )
58      ( 10 ngày )
11      ( 9 ngày )
19      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

01 ( 1067 Lần ) Không tăng
24 ( 564 Lần ) Không tăng
09 ( 535 Lần ) Không tăng
41 ( 534 Lần ) Không tăng
12 ( 523 Lần ) Tăng 10
18 ( 517 Lần ) Không tăng
97 ( 502 Lần ) Không tăng
68 ( 501 Lần ) Không tăng
33 ( 497 Lần ) Tăng 10

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

01 ( 1338 Lần ) Giảm 262
18 ( 1165 Lần ) Giảm 280
83 ( 859 Lần ) Không tăng
29 ( 848 Lần ) Không tăng
62 ( 835 Lần ) Không tăng
27 ( 816 Lần ) Không tăng
41 ( 814 Lần ) Giảm 247
53 ( 782 Lần ) Không tăng
57 ( 768 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 ( 3455 Lần ) Tăng 7
01 ( 2528 Lần ) Giảm 363
63 ( 2501 Lần ) Không tăng
23 ( 2404 Lần ) Không tăng
05 ( 2400 Lần ) Không tăng
18 ( 2379 Lần ) Không tăng
62 ( 2242 Lần ) Không tăng
26 ( 2194 Lần ) Không tăng
57 ( 2189 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2403 Lần 209
0 995 Lần 138
1765 Lần 71
1 2625 Lần 71
2574 Lần 74
2 2274 Lần 133
2173 Lần 158
3 1752 Lần 73
1311 Lần 83
4 1640 Lần 22
757 Lần 274
5 1473 Lần 362
2039 Lần 133
6 1044 Lần 34
1399 Lần 422
7 1701 Lần 252
1463 Lần 15
8 2373 Lần 244
2232 Lần 22
9 2234 Lần 100

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )