http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Thuận (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.16% (335 lượt)
02
1.18% (339 lượt)
04
2.17% (624 lượt)
05
2.29% (659 lượt)
06
1.12% (324 lượt)
07
1.09% (314 lượt)
08
1.11% (321 lượt)
11
1.24% (357 lượt)
12
1.03% (296 lượt)
15
2.04% (588 lượt)
17
1.12% (322 lượt)
18
1.26% (363 lượt)
19
2.26% (652 lượt)
20
1.00% (287 lượt)
21
1.20% (345 lượt)
22
2.43% (699 lượt)
23
2.29% (659 lượt)
24
4.67% (1346 lượt)
27
2.12% (611 lượt)
28
2.06% (593 lượt)
30
1.19% (344 lượt)
32
2.36% (680 lượt)
33
1.00% (287 lượt)
34
1.07% (308 lượt)
35
2.16% (623 lượt)
36
1.24% (356 lượt)
37
1.21% (349 lượt)
38
1.13% (326 lượt)
41
2.40% (692 lượt)
42
3.40% (979 lượt)
44
1.04% (300 lượt)
45
3.17% (914 lượt)
46
1.00% (289 lượt)
47
2.06% (594 lượt)
48
1.11% (321 lượt)
49
0.98% (281 lượt)
51
1.08% (311 lượt)
52
2.29% (659 lượt)
53
2.08% (599 lượt)
55
1.00% (288 lượt)
60
2.12% (610 lượt)
62
2.12% (611 lượt)
64
0.97% (280 lượt)
65
2.41% (695 lượt)
66
0.99% (285 lượt)
68
1.01% (292 lượt)
69
1.10% (316 lượt)
72
0.97% (278 lượt)
74
0.98% (281 lượt)
76
2.41% (694 lượt)
79
1.12% (324 lượt)
80
2.12% (610 lượt)
81
1.26% (363 lượt)
83
1.14% (329 lượt)
91
1.14% (328 lượt)
92
1.22% (352 lượt)
93
2.30% (664 lượt)
96
1.01% (291 lượt)
97
1.03% (298 lượt)
98
1.19% (344 lượt)
99
3.57% (1029 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 22/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

87      ( 24 ngày )
73      ( 18 ngày )
82      ( 17 ngày )
63      ( 15 ngày )
90      ( 15 ngày )
43      ( 14 ngày )
03      ( 13 ngày )
10      ( 13 ngày )
29      ( 12 ngày )
75      ( 12 ngày )
88      ( 11 ngày )
89      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

24 ( 1346 Lần ) Tăng 309
99 ( 1029 Lần ) Tăng 363
42 ( 979 Lần ) Không tăng
45 ( 914 Lần ) Giảm 9
22 ( 699 Lần ) Tăng 359
65 ( 695 Lần ) Tăng 340
76 ( 694 Lần ) Không tăng
41 ( 692 Lần ) Tăng 349
32 ( 680 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

36 ( 1560 Lần ) Không tăng
24 ( 1441 Lần ) Giảm 255
45 ( 1275 Lần ) Tăng 352
46 ( 1255 Lần ) Không tăng
49 ( 1206 Lần ) Không tăng
47 ( 1170 Lần ) Không tăng
99 ( 1127 Lần ) Tăng 363
21 ( 1010 Lần ) Không tăng
42 ( 979 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

01 ( 2480 Lần ) Không tăng
36 ( 2366 Lần ) Giảm 345
24 ( 2348 Lần ) Tăng 309
18 ( 2341 Lần ) Không tăng
62 ( 2190 Lần ) Không tăng
81 ( 2171 Lần ) Không tăng
30 ( 2151 Lần ) Không tăng
41 ( 2141 Lần ) Tăng 349
17 ( 2089 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2917 Lần 344
0 2186 Lần 311
2578 Lần 40
1 2396 Lần 284
4540 Lần 645
2 4893 Lần 335
3274 Lần 602
3 2538 Lần 639
4371 Lần 738
4 3139 Lần 391
1857 Lần 285
5 3767 Lần 1237
3091 Lần 353
6 2239 Lần 665
1577 Lần 25
7 2488 Lần 1282
1302 Lần 297
8 2560 Lần 966
3306 Lần 650
9 2602 Lần 370

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 14 ngày )
19  ( 13 ngày )
58  ( 11 ngày )
84  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
01  ( 7 ngày )
18  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 21 ngày )
14  ( 13 ngày )
86  ( 12 ngày )
11  ( 10 ngày )
24  ( 9 ngày )
35  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )
16  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 12 ngày )
57  ( 11 ngày )
63  ( 8 ngày )
03  ( 7 ngày )
22  ( 7 ngày )
08  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
83  ( 6 ngày )