http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Thuận (Theo Lô) (đài {dai})"
00
2.76% (727 lượt)
01
1.38% (363 lượt)
02
2.77% (728 lượt)
03
1.38% (364 lượt)
04
1.38% (364 lượt)
05
1.38% (364 lượt)
06
1.38% (363 lượt)
08
5.56% (1462 lượt)
10
1.38% (364 lượt)
11
2.81% (740 lượt)
12
1.38% (363 lượt)
15
1.38% (364 lượt)
16
1.41% (370 lượt)
17
1.38% (363 lượt)
19
2.79% (734 lượt)
20
1.38% (364 lượt)
22
1.41% (370 lượt)
23
4.18% (1098 lượt)
25
1.38% (364 lượt)
28
1.38% (364 lượt)
30
1.38% (363 lượt)
31
1.38% (364 lượt)
32
1.38% (364 lượt)
33
2.79% (733 lượt)
34
2.79% (733 lượt)
42
1.41% (370 lượt)
44
1.41% (370 lượt)
45
1.41% (370 lượt)
46
1.38% (363 lượt)
49
1.38% (364 lượt)
50
1.38% (364 lượt)
56
1.38% (363 lượt)
57
1.38% (364 lượt)
59
1.38% (363 lượt)
62
4.20% (1104 lượt)
63
2.77% (728 lượt)
65
1.41% (370 lượt)
71
1.41% (370 lượt)
72
1.38% (364 lượt)
73
1.38% (364 lượt)
80
2.77% (728 lượt)
81
1.38% (364 lượt)
82
1.41% (370 lượt)
84
2.79% (734 lượt)
86
1.38% (364 lượt)
87
1.38% (364 lượt)
89
2.76% (726 lượt)
92
1.38% (364 lượt)
95
1.38% (363 lượt)
96
1.38% (363 lượt)
97
2.76% (726 lượt)
98
1.38% (364 lượt)
99
2.76% (727 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 16/01/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18      ( 38 ngày )
24      ( 26 ngày )
43      ( 26 ngày )
88      ( 26 ngày )
93      ( 21 ngày )
74      ( 19 ngày )
48      ( 18 ngày )
55      ( 18 ngày )
66      ( 16 ngày )
52      ( 15 ngày )
21      ( 14 ngày )
09      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

08 ( 1462 Lần ) Giảm 352
62 ( 1104 Lần ) Giảm 352
23 ( 1098 Lần ) Không tăng
11 ( 740 Lần ) Không tăng
19 ( 734 Lần ) Không tăng
84 ( 734 Lần ) Không tăng
33 ( 733 Lần ) Không tăng
34 ( 733 Lần ) Không tăng
02 ( 728 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

08 ( 2236 Lần ) Không tăng
62 ( 1935 Lần ) Không tăng
23 ( 1337 Lần ) Không tăng
99 ( 1149 Lần ) Không tăng
63 ( 1080 Lần ) Không tăng
82 ( 973 Lần ) Không tăng
84 ( 973 Lần ) Không tăng
34 ( 970 Lần ) Không tăng
80 ( 968 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 ( 3090 Lần ) Giảm 1
15 ( 2783 Lần ) Không tăng
73 ( 2195 Lần ) Không tăng
13 ( 2159 Lần ) Giảm 2
62 ( 2141 Lần ) Không tăng
27 ( 2098 Lần ) Không tăng
19 ( 1987 Lần ) Không tăng
82 ( 1835 Lần ) Giảm 1
23 ( 1780 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4735 Lần 1056
0 2910 Lần 352
3298 Lần 352
1 2201 Lần 1056
2560 Lần 352
2 4397 Lần 352
2557 Lần 352
3 3287 Lần 1056
1837 Lần 1056
4 2201 Lần 1056
1454 Lần 352
5 2195 Lần 352
2202 Lần 1760
6 2186 Lần 704
1098 Lần 352
7 1817 Lần 704
3650 Lần 0
8 2190 Lần 352
2907 Lần 704
9 2914 Lần 352

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )