http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Thuận (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.70% (359 lượt)
01
3.89% (822 lượt)
03
1.36% (287 lượt)
07
1.16% (245 lượt)
09
1.27% (269 lượt)
10
1.43% (301 lượt)
11
2.65% (560 lượt)
12
1.31% (276 lượt)
13
1.25% (264 lượt)
15
0.29% (61 lượt)
16
1.20% (254 lượt)
18
4.05% (856 lượt)
19
1.35% (284 lượt)
20
1.53% (324 lượt)
22
1.29% (272 lượt)
24
1.20% (253 lượt)
26
2.45% (517 lượt)
27
3.17% (669 lượt)
28
1.27% (269 lượt)
29
1.31% (277 lượt)
30
1.46% (309 lượt)
31
1.25% (264 lượt)
34
1.19% (252 lượt)
37
1.76% (372 lượt)
41
2.50% (527 lượt)
43
0.31% (65 lượt)
45
1.62% (343 lượt)
48
1.40% (296 lượt)
50
1.72% (364 lượt)
51
1.13% (238 lượt)
52
1.37% (290 lượt)
53
1.43% (301 lượt)
57
2.79% (589 lượt)
58
1.16% (244 lượt)
59
2.62% (553 lượt)
60
2.45% (518 lượt)
62
2.62% (553 lượt)
63
3.45% (728 lượt)
64
2.69% (569 lượt)
65
3.00% (633 lượt)
67
1.25% (264 lượt)
68
0.41% (87 lượt)
71
3.04% (642 lượt)
73
1.41% (297 lượt)
76
0.73% (154 lượt)
77
1.69% (357 lượt)
78
1.37% (289 lượt)
81
2.56% (540 lượt)
82
2.83% (597 lượt)
83
4.07% (859 lượt)
88
1.11% (235 lượt)
89
1.36% (287 lượt)
92
1.39% (294 lượt)
94
1.37% (289 lượt)
96
1.10% (233 lượt)
99
1.25% (263 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 27/05/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

21      ( 18 ngày )
40      ( 16 ngày )
44      ( 16 ngày )
70      ( 13 ngày )
47      ( 12 ngày )
61      ( 12 ngày )
79      ( 12 ngày )
23      ( 11 ngày )
32      ( 11 ngày )
39      ( 11 ngày )
85      ( 11 ngày )
02      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

83 ( 859 Lần ) Tăng 273
18 ( 856 Lần ) Tăng 283
01 ( 822 Lần ) Tăng 271
63 ( 728 Lần ) Không tăng
27 ( 669 Lần ) Không tăng
71 ( 642 Lần ) Tăng 296
65 ( 633 Lần ) Không tăng
82 ( 597 Lần ) Tăng 284
57 ( 589 Lần ) Tăng 288

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

57 ( 1277 Lần ) Tăng 288
81 ( 1133 Lần ) Không tăng
18 ( 1123 Lần ) Tăng 283
01 ( 1104 Lần ) Tăng 271
63 ( 989 Lần ) Không tăng
65 ( 900 Lần ) Không tăng
83 ( 859 Lần ) Tăng 273
41 ( 835 Lần ) Tăng 280
45 ( 814 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 ( 4514 Lần ) Không tăng
62 ( 3531 Lần ) Tăng 261
11 ( 2886 Lần ) Không tăng
23 ( 2789 Lần ) Không tăng
63 ( 2765 Lần ) Không tăng
82 ( 2474 Lần ) Tăng 284
33 ( 2466 Lần ) Không tăng
01 ( 2413 Lần ) Tăng 271
19 ( 2384 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1982 Lần 580
0 2175 Lần 816
2856 Lần 578
1 3593 Lần 847
2581 Lần 787
2 2282 Lần 616
1197 Lần 696
3 2801 Lần 84
1231 Lần 102
4 1363 Lần 162
2579 Lần 62
5 1037 Lần 208
3352 Lần 821
6 1158 Lần 607
1739 Lần 57
7 2496 Lần 51
2518 Lần 106
8 2276 Lần 357
1079 Lần 79
9 1933 Lần 180

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )