http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Thuận (Theo Lô) (đài {dai})"
00
0.09% (10 lượt)
02
1.83% (212 lượt)
04
1.89% (219 lượt)
05
0.09% (10 lượt)
06
1.88% (218 lượt)
08
1.88% (218 lượt)
10
0.27% (31 lượt)
11
1.83% (212 lượt)
12
1.75% (202 lượt)
13
3.77% (436 lượt)
14
1.75% (202 lượt)
15
1.75% (202 lượt)
16
1.75% (202 lượt)
17
1.83% (212 lượt)
19
3.72% (431 lượt)
22
1.88% (218 lượt)
23
0.01% (1 lượt)
25
1.75% (203 lượt)
27
5.60% (648 lượt)
30
1.88% (218 lượt)
33
1.83% (212 lượt)
34
1.84% (213 lượt)
36
1.89% (219 lượt)
37
1.75% (202 lượt)
39
0.10% (11 lượt)
41
0.01% (1 lượt)
42
1.75% (202 lượt)
44
3.58% (414 lượt)
45
0.09% (10 lượt)
47
1.75% (202 lượt)
48
0.01% (1 lượt)
51
1.88% (218 lượt)
52
1.88% (218 lượt)
53
0.01% (1 lượt)
55
0.10% (11 lượt)
56
1.75% (202 lượt)
57
0.26% (30 lượt)
60
1.75% (202 lượt)
62
0.09% (10 lượt)
63
1.75% (202 lượt)
64
2.06% (238 lượt)
66
3.72% (431 lượt)
68
1.83% (212 lượt)
69
1.93% (223 lượt)
70
1.83% (212 lượt)
72
1.83% (212 lượt)
73
1.83% (212 lượt)
74
1.83% (212 lượt)
76
0.01% (1 lượt)
77
1.83% (212 lượt)
78
0.02% (2 lượt)
80
0.01% (1 lượt)
81
1.83% (212 lượt)
82
1.75% (202 lượt)
84
1.83% (212 lượt)
86
1.75% (202 lượt)
87
1.75% (202 lượt)
89
1.83% (212 lượt)
90
1.83% (212 lượt)
92
1.97% (228 lượt)
93
1.88% (218 lượt)
98
1.88% (218 lượt)
99
1.75% (202 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 20/09/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

95      ( 27 ngày )
01      ( 26 ngày )
71      ( 23 ngày )
18      ( 21 ngày )
61      ( 15 ngày )
75      ( 15 ngày )
97      ( 15 ngày )
67      ( 13 ngày )
50      ( 12 ngày )
59      ( 12 ngày )
91      ( 12 ngày )
03      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

44 ( 414 Lần ) Không tăng
69 ( 223 Lần ) Không tăng
19 ( 213 Lần ) Giảm 218
34 ( 213 Lần ) Không tăng
66 ( 213 Lần ) Giảm 218
02 ( 212 Lần ) Không tăng
11 ( 212 Lần ) Không tăng
17 ( 212 Lần ) Không tăng
27 ( 212 Lần ) Giảm 436

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

73 ( 1135 Lần ) Không tăng
15 ( 1099 Lần ) Không tăng
19 ( 1028 Lần ) Không tăng
13 ( 892 Lần ) Không tăng
74 ( 770 Lần ) Không tăng
08 ( 712 Lần ) Không tăng
11 ( 706 Lần ) Không tăng
22 ( 674 Lần ) Không tăng
27 ( 648 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

19 ( 2539 Lần ) Không tăng
15 ( 1859 Lần ) Không tăng
23 ( 1749 Lần ) Không tăng
90 ( 1623 Lần ) Không tăng
88 ( 1599 Lần ) Không tăng
13 ( 1541 Lần ) Không tăng
48 ( 1526 Lần ) Không tăng
08 ( 1450 Lần ) Không tăng
02 ( 1401 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
233 Lần 654
0 668 Lần 218
1476 Lần 654
1 425 Lần 218
416 Lần 654
2 1050 Lần 654
639 Lần 436
3 628 Lần 654
830 Lần 0
4 1274 Lần 436
244 Lần 436
5 436 Lần 0
1082 Lần 436
6 821 Lần 654
1063 Lần 0
7 1272 Lần 436
1243 Lần 0
8 215 Lần 436
424 Lần 654
9 861 Lần 218

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )