http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vĩnh Long (Theo Lô) (đài {dai})"
01
1.20% (293 lượt)
02
2.12% (520 lượt)
03
0.76% (187 lượt)
04
0.81% (199 lượt)
05
1.34% (327 lượt)
06
1.63% (398 lượt)
07
1.11% (273 lượt)
08
2.28% (558 lượt)
10
0.86% (210 lượt)
11
2.77% (678 lượt)
13
1.05% (257 lượt)
17
1.48% (363 lượt)
19
2.27% (556 lượt)
20
1.43% (349 lượt)
22
1.02% (250 lượt)
27
1.03% (253 lượt)
28
1.04% (254 lượt)
29
2.15% (527 lượt)
30
2.89% (708 lượt)
31
2.50% (612 lượt)
33
1.94% (475 lượt)
35
1.48% (362 lượt)
36
2.06% (505 lượt)
37
0.87% (214 lượt)
39
2.21% (542 lượt)
40
2.44% (598 lượt)
42
3.00% (734 lượt)
43
3.43% (839 lượt)
49
2.35% (576 lượt)
51
1.97% (482 lượt)
52
2.24% (548 lượt)
53
2.49% (611 lượt)
54
0.75% (183 lượt)
55
0.82% (202 lượt)
57
1.84% (450 lượt)
58
1.24% (304 lượt)
60
2.51% (614 lượt)
62
0.99% (243 lượt)
63
0.80% (197 lượt)
66
2.39% (585 lượt)
67
1.14% (280 lượt)
69
1.18% (288 lượt)
72
0.89% (219 lượt)
73
1.33% (325 lượt)
75
1.83% (449 lượt)
76
2.17% (532 lượt)
78
1.15% (282 lượt)
80
1.38% (337 lượt)
82
1.09% (268 lượt)
87
1.11% (273 lượt)
88
1.08% (264 lượt)
89
3.41% (835 lượt)
90
2.22% (543 lượt)
91
1.40% (343 lượt)
92
2.68% (657 lượt)
93
1.38% (338 lượt)
95
2.22% (544 lượt)
99
2.77% (678 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 21/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

26      ( 21 ngày )
44      ( 21 ngày )
56      ( 21 ngày )
38      ( 16 ngày )
98      ( 16 ngày )
12      ( 15 ngày )
18      ( 15 ngày )
86      ( 14 ngày )
14      ( 13 ngày )
97      ( 13 ngày )
47      ( 12 ngày )
64      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

43 ( 839 Lần ) Không tăng
89 ( 835 Lần ) Không tăng
42 ( 734 Lần ) Không tăng
30 ( 708 Lần ) Không tăng
11 ( 678 Lần ) Tăng 433
99 ( 678 Lần ) Tăng 318
92 ( 657 Lần ) Không tăng
60 ( 614 Lần ) Tăng 614
31 ( 612 Lần ) Tăng 355

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

89 ( 1451 Lần ) Giảm 291
53 ( 1342 Lần ) Tăng 265
27 ( 1186 Lần ) Không tăng
76 ( 1147 Lần ) Tăng 306
35 ( 1112 Lần ) Không tăng
43 ( 1103 Lần ) Không tăng
62 ( 1094 Lần ) Tăng 243
06 ( 1091 Lần ) Tăng 210
51 ( 1076 Lần ) Giảm 212

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

40 ( 2734 Lần ) Không tăng
76 ( 2110 Lần ) Tăng 306
89 ( 2078 Lần ) Không tăng
51 ( 1982 Lần ) Không tăng
91 ( 1936 Lần ) Không tăng
90 ( 1916 Lần ) Giảm 290
33 ( 1760 Lần ) Không tăng
63 ( 1741 Lần ) Không tăng
42 ( 1687 Lần ) Giảm 356

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Vĩnh Long trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2755 Lần 15
0 3359 Lần 587
2064 Lần 593
1 2408 Lần 479
1633 Lần 49
2 3439 Lần 663
3419 Lần 81
3 3229 Lần 507
2749 Lần 330
4 382 Lần 0
2780 Lần 571
5 1884 Lần 613
2207 Lần 353
6 2020 Lần 190
1807 Lần 649
7 2106 Lần 381
1977 Lần 337
8 1662 Lần 41
3103 Lần 279
9 4002 Lần 613

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )