http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Dương (Theo Lô) (đài {dai})"
01
4.08% (1048 lượt)
02
3.34% (858 lượt)
03
1.13% (290 lượt)
04
1.11% (286 lượt)
05
1.32% (339 lượt)
06
1.19% (306 lượt)
07
1.03% (264 lượt)
09
1.31% (337 lượt)
10
2.31% (593 lượt)
12
1.92% (494 lượt)
13
3.45% (887 lượt)
16
2.62% (673 lượt)
17
1.07% (276 lượt)
19
1.34% (343 lượt)
21
0.90% (231 lượt)
22
1.31% (337 lượt)
23
1.07% (275 lượt)
24
3.49% (897 lượt)
25
2.07% (532 lượt)
27
2.54% (652 lượt)
29
1.18% (302 lượt)
30
1.14% (292 lượt)
34
1.04% (266 lượt)
35
1.83% (471 lượt)
37
0.87% (223 lượt)
39
0.98% (251 lượt)
41
1.28% (329 lượt)
43
2.23% (572 lượt)
44
1.92% (492 lượt)
45
0.93% (239 lượt)
47
1.29% (330 lượt)
49
2.10% (538 lượt)
52
2.60% (667 lượt)
53
1.10% (283 lượt)
55
1.23% (317 lượt)
56
1.00% (256 lượt)
59
1.35% (347 lượt)
62
1.13% (291 lượt)
63
1.34% (343 lượt)
64
1.93% (495 lượt)
66
1.05% (270 lượt)
67
1.84% (473 lượt)
70
1.33% (341 lượt)
73
1.31% (337 lượt)
75
2.25% (577 lượt)
78
2.18% (559 lượt)
80
1.23% (316 lượt)
81
1.08% (278 lượt)
82
2.25% (577 lượt)
86
2.07% (532 lượt)
87
2.05% (526 lượt)
89
1.06% (271 lượt)
90
1.25% (322 lượt)
91
2.27% (584 lượt)
92
2.41% (620 lượt)
93
0.96% (247 lượt)
94
3.46% (889 lượt)
95
2.87% (738 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Dương đến Ngày 21/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      ( 42 ngày )
65      ( 32 ngày )
51      ( 27 ngày )
83      ( 20 ngày )
97      ( 19 ngày )
00      ( 16 ngày )
46      ( 15 ngày )
71      ( 15 ngày )
48      ( 14 ngày )
54      ( 14 ngày )
60      ( 14 ngày )
68      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

01 ( 1048 Lần ) Không tăng
24 ( 897 Lần ) Tăng 314
94 ( 889 Lần ) Tăng 333
13 ( 887 Lần ) Tăng 223
02 ( 858 Lần ) Tăng 304
95 ( 738 Lần ) Tăng 248
16 ( 673 Lần ) Tăng 344
52 ( 667 Lần ) Không tăng
27 ( 652 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

01 ( 1281 Lần ) Giảm 280
24 ( 1192 Lần ) Tăng 314
94 ( 1116 Lần ) Tăng 333
02 ( 1065 Lần ) Tăng 304
10 ( 1057 Lần ) Không tăng
63 ( 951 Lần ) Giảm 256
92 ( 941 Lần ) Tăng 297
89 ( 924 Lần ) Không tăng
41 ( 893 Lần ) Tăng 47

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

45 ( 2301 Lần ) Không tăng
01 ( 2062 Lần ) Không tăng
24 ( 2016 Lần ) Tăng 314
94 ( 2003 Lần ) Tăng 333
92 ( 1980 Lần ) Tăng 297
30 ( 1937 Lần ) Không tăng
86 ( 1846 Lần ) Không tăng
07 ( 1838 Lần ) Tăng 264
13 ( 1770 Lần ) Tăng 223

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Dương trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3728 Lần 875
0 1864 Lần 507
3267 Lần 252
1 2470 Lần 1
3226 Lần 585
2 3844 Lần 334
1503 Lần 573
3 3234 Lần 534
2500 Lần 253
4 3325 Lần 402
1870 Lần 284
5 3213 Lần 74
1872 Lần 216
6 2037 Lần 267
1814 Lần 708
7 2744 Lần 174
2501 Lần 245
8 559 Lần 336
3400 Lần 864
9 2389 Lần 280

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )