http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Long An (Theo Lô) (đài {dai})"
01
1.14% (207 lượt)
04
2.98% (542 lượt)
06
3.04% (554 lượt)
07
0.27% (49 lượt)
08
1.68% (305 lượt)
10
1.45% (264 lượt)
11
0.41% (74 lượt)
12
1.39% (253 lượt)
13
3.23% (588 lượt)
15
0.38% (70 lượt)
17
2.46% (448 lượt)
18
1.26% (230 lượt)
20
1.03% (188 lượt)
23
1.35% (246 lượt)
24
0.22% (40 lượt)
25
1.85% (336 lượt)
26
1.74% (317 lượt)
28
1.57% (286 lượt)
30
1.15% (209 lượt)
32
1.36% (247 lượt)
33
1.20% (218 lượt)
34
1.19% (217 lượt)
35
1.08% (197 lượt)
36
1.05% (192 lượt)
38
1.38% (252 lượt)
41
1.19% (216 lượt)
42
1.49% (271 lượt)
43
0.31% (56 lượt)
44
0.36% (65 lượt)
45
2.09% (380 lượt)
46
1.26% (229 lượt)
50
1.28% (233 lượt)
51
1.22% (222 lượt)
52
1.68% (306 lượt)
53
1.55% (283 lượt)
54
2.59% (472 lượt)
55
3.73% (679 lượt)
59
2.20% (400 lượt)
61
1.11% (202 lượt)
62
1.16% (212 lượt)
64
2.03% (369 lượt)
67
2.84% (517 lượt)
68
2.16% (394 lượt)
69
2.44% (444 lượt)
70
2.31% (420 lượt)
73
1.16% (211 lượt)
74
1.40% (255 lượt)
76
5.05% (919 lượt)
78
2.46% (448 lượt)
81
2.87% (523 lượt)
84
3.64% (662 lượt)
85
1.49% (272 lượt)
87
1.26% (230 lượt)
88
1.35% (245 lượt)
89
1.05% (192 lượt)
90
1.31% (239 lượt)
91
1.61% (293 lượt)
93
1.66% (302 lượt)
97
1.43% (260 lượt)
98
0.34% (61 lượt)
99
1.05% (192 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Long An đến Ngày 18/08/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

02      ( 29 ngày )
09      ( 28 ngày )
29      ( 24 ngày )
58      ( 20 ngày )
49      ( 18 ngày )
96      ( 17 ngày )
16      ( 15 ngày )
37      ( 15 ngày )
40      ( 15 ngày )
92      ( 14 ngày )
72      ( 13 ngày )
21      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

76 ( 919 Lần ) Tăng 241
55 ( 679 Lần ) Tăng 247
84 ( 662 Lần ) Không tăng
13 ( 588 Lần ) Không tăng
06 ( 554 Lần ) Tăng 275
04 ( 542 Lần ) Tăng 507
81 ( 523 Lần ) Tăng 233
67 ( 517 Lần ) Tăng 214
54 ( 472 Lần ) Giảm 240

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

64 ( 1024 Lần ) Không tăng
88 ( 1022 Lần ) Không tăng
57 ( 984 Lần ) Giảm 22
17 ( 983 Lần ) Tăng 268
61 ( 940 Lần ) Không tăng
55 ( 928 Lần ) Tăng 247
84 ( 922 Lần ) Không tăng
76 ( 919 Lần ) Tăng 241
68 ( 871 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

70 ( 2282 Lần ) Không tăng
06 ( 2187 Lần ) Tăng 275
94 ( 2151 Lần ) Không tăng
63 ( 2066 Lần ) Không tăng
10 ( 1909 Lần ) Không tăng
45 ( 1898 Lần ) Tăng 301
46 ( 1872 Lần ) Tăng 229
55 ( 1795 Lần ) Tăng 247
64 ( 1791 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Long An trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1658 Lần 1295
0 1553 Lần 715
1927 Lần 268
1 1737 Lần 498
1413 Lần 231
2 1289 Lần 441
1532 Lần 470
3 1904 Lần 22
1217 Lần 53
4 2622 Lần 86
2596 Lần 215
5 1934 Lần 548
2139 Lần 216
6 2211 Lần 526
2253 Lần 168
7 1504 Lần 220
2129 Lần 84
8 2221 Lần 897
1348 Lần 71
9 1228 Lần 452

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )