http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Tháp (Theo Lô) (đài {dai})"
01
2.12% (364 lượt)
03
1.06% (182 lượt)
04
1.06% (182 lượt)
05
1.06% (182 lượt)
06
1.06% (182 lượt)
08
2.12% (364 lượt)
09
3.68% (632 lượt)
13
2.12% (364 lượt)
14
1.06% (182 lượt)
17
2.37% (407 lượt)
18
1.31% (225 lượt)
19
3.43% (589 lượt)
20
3.18% (546 lượt)
22
2.12% (364 lượt)
23
1.06% (182 lượt)
24
1.31% (225 lượt)
25
1.06% (182 lượt)
26
1.06% (182 lượt)
27
1.06% (182 lượt)
28
1.06% (182 lượt)
30
1.06% (182 lượt)
31
2.12% (364 lượt)
32
1.06% (182 lượt)
33
1.31% (225 lượt)
34
1.06% (182 lượt)
36
1.06% (182 lượt)
37
2.12% (364 lượt)
38
2.12% (364 lượt)
39
2.12% (364 lượt)
40
2.37% (407 lượt)
50
2.12% (364 lượt)
51
3.43% (589 lượt)
52
3.43% (589 lượt)
53
2.37% (407 lượt)
54
1.06% (182 lượt)
55
2.12% (364 lượt)
56
1.06% (182 lượt)
57
4.75% (814 lượt)
60
1.06% (182 lượt)
62
1.06% (182 lượt)
65
2.12% (364 lượt)
70
1.06% (182 lượt)
71
4.49% (771 lượt)
72
1.06% (182 lượt)
74
1.31% (225 lượt)
75
1.06% (182 lượt)
80
1.31% (225 lượt)
82
1.06% (182 lượt)
83
1.06% (182 lượt)
84
1.06% (182 lượt)
85
1.06% (182 lượt)
86
2.12% (364 lượt)
87
1.06% (182 lượt)
90
1.06% (182 lượt)
92
1.06% (182 lượt)
93
1.31% (225 lượt)
95
2.37% (407 lượt)
98
1.06% (182 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Đồng Tháp đến Ngày 19/04/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

29      ( 18 ngày )
73      ( 18 ngày )
47      ( 17 ngày )
15      ( 15 ngày )
96      ( 15 ngày )
45      ( 14 ngày )
02      ( 13 ngày )
35      ( 12 ngày )
41      ( 11 ngày )
00      ( 10 ngày )
07      ( 10 ngày )
68      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

57 ( 814 Lần ) Không tăng
71 ( 771 Lần ) Tăng 182
09 ( 632 Lần ) Tăng 182
19 ( 589 Lần ) Không tăng
51 ( 589 Lần ) Không tăng
52 ( 589 Lần ) Giảm 182
20 ( 546 Lần ) Tăng 182
17 ( 407 Lần ) Không tăng
40 ( 407 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

57 ( 1178 Lần ) Tăng 182
09 ( 996 Lần ) Tăng 182
52 ( 953 Lần ) Không tăng
18 ( 771 Lần ) Không tăng
19 ( 771 Lần ) Không tăng
51 ( 771 Lần ) Tăng 182
71 ( 771 Lần ) Giảm 1
80 ( 771 Lần ) Không tăng
34 ( 728 Lần ) Giảm 183

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

14 ( 2298 Lần ) Không tăng
48 ( 2278 Lần ) Không tăng
31 ( 2227 Lần ) Không tăng
80 ( 2163 Lần ) Không tăng
51 ( 2076 Lần ) Tăng 182
66 ( 1953 Lần ) Không tăng
18 ( 1913 Lần ) Không tăng
57 ( 1868 Lần ) Giảm 162
23 ( 1819 Lần ) Giảm 237

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Đồng Tháp trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2088 Lần 364
0 2270 Lần 546
1767 Lần 728
1 2088 Lần 0
2045 Lần 546
2 1863 Lần 364
2409 Lần 182
3 1767 Lần 364
407 Lần 364
4 1360 Lần 0
3491 Lần 546
5 1863 Lần 364
728 Lần 364
6 1092 Lần 0
1542 Lần 364
7 1949 Lần 0
1499 Lần 364
8 1317 Lần 364
1178 Lần 182
9 1585 Lần 182

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )