http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Tháp (Theo Lô) (đài {dai})"
01
3.53% (544 lượt)
03
3.76% (579 lượt)
05
1.18% (182 lượt)
08
1.06% (163 lượt)
13
1.29% (199 lượt)
16
1.18% (182 lượt)
20
3.09% (476 lượt)
22
0.85% (131 lượt)
23
3.53% (544 lượt)
24
0.85% (131 lượt)
26
4.29% (661 lượt)
27
2.24% (345 lượt)
29
2.03% (313 lượt)
30
1.28% (198 lượt)
31
0.85% (131 lượt)
34
1.28% (197 lượt)
35
2.13% (329 lượt)
36
1.18% (182 lượt)
37
0.85% (131 lượt)
39
2.47% (381 lượt)
40
1.18% (182 lượt)
41
1.18% (182 lượt)
43
1.18% (182 lượt)
45
1.18% (182 lượt)
47
0.85% (131 lượt)
48
2.36% (364 lượt)
49
2.36% (364 lượt)
51
2.14% (330 lượt)
53
1.28% (197 lượt)
58
1.91% (294 lượt)
62
1.18% (182 lượt)
64
2.36% (364 lượt)
65
1.06% (163 lượt)
67
2.03% (313 lượt)
68
2.03% (313 lượt)
70
1.06% (163 lượt)
72
5.12% (789 lượt)
73
1.30% (200 lượt)
75
2.24% (345 lượt)
77
2.11% (326 lượt)
78
1.06% (163 lượt)
79
2.36% (364 lượt)
80
1.28% (197 lượt)
81
2.24% (345 lượt)
82
2.36% (364 lượt)
84
0.85% (131 lượt)
86
1.06% (163 lượt)
87
2.47% (381 lượt)
88
2.46% (380 lượt)
89
1.18% (182 lượt)
91
2.03% (313 lượt)
93
1.06% (163 lượt)
94
1.06% (163 lượt)
95
1.06% (163 lượt)
96
1.28% (198 lượt)
97
1.18% (182 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Đồng Tháp đến Ngày 19/07/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

15      ( 20 ngày )
02      ( 18 ngày )
00      ( 15 ngày )
07      ( 15 ngày )
63      ( 14 ngày )
21      ( 13 ngày )
59      ( 13 ngày )
11      ( 12 ngày )
42      ( 12 ngày )
61      ( 12 ngày )
76      ( 12 ngày )
99      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

72 ( 789 Lần ) Tăng 80
26 ( 661 Lần ) Tăng 262
03 ( 579 Lần ) Không tăng
01 ( 544 Lần ) Không tăng
23 ( 544 Lần ) Không tăng
20 ( 476 Lần ) Giảm 51
39 ( 381 Lần ) Giảm 182
87 ( 381 Lần ) Không tăng
88 ( 380 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

20 ( 1022 Lần ) Tăng 131
72 ( 971 Lần ) Tăng 80
51 ( 919 Lần ) Giảm 51
01 ( 908 Lần ) Không tăng
26 ( 843 Lần ) Tăng 262
57 ( 814 Lần ) Giảm 182
71 ( 771 Lần ) Không tăng
03 ( 761 Lần ) Không tăng
39 ( 745 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

80 ( 2060 Lần ) Không tăng
03 ( 2035 Lần ) Không tăng
51 ( 1829 Lần ) Tăng 131
48 ( 1820 Lần ) Không tăng
23 ( 1785 Lần ) Không tăng
72 ( 1699 Lần ) Tăng 262
71 ( 1682 Lần ) Không tăng
18 ( 1681 Lần ) Giảm 232
49 ( 1671 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Đồng Tháp trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1468 Lần 364
0 1216 Lần 779
381 Lần 0
1 1845 Lần 29
2601 Lần 240
2 1466 Lần 29
1549 Lần 153
3 2064 Lần 182
1587 Lần 131
4 986 Lần 80
821 Lần 830
5 1364 Lần 233
1335 Lần 80
6 1386 Lần 262
2350 Lần 284
7 1809 Lần 153
2143 Lần 131
8 1677 Lần 262
1182 Lần 131
9 1604 Lần 233

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 15 ngày )
38  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
19  ( 8 ngày )
40  ( 8 ngày )
89  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
99  ( 7 ngày )

Miền Bắc

62  ( 20 ngày )
16  ( 17 ngày )
77  ( 17 ngày )
78  ( 17 ngày )
64  ( 16 ngày )
47  ( 15 ngày )
86  ( 14 ngày )
57  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

01  ( 17 ngày )
28  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
76  ( 8 ngày )
78  ( 8 ngày )
92  ( 7 ngày )
42  ( 6 ngày )
51  ( 6 ngày )