http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hậu Giang (Theo Lô) (đài {dai})"
01
1.02% (249 lượt)
03
1.06% (258 lượt)
04
2.10% (511 lượt)
05
4.30% (1047 lượt)
07
1.03% (251 lượt)
08
1.06% (259 lượt)
09
0.99% (242 lượt)
10
1.08% (264 lượt)
11
1.22% (298 lượt)
12
1.01% (246 lượt)
13
1.29% (315 lượt)
14
2.17% (528 lượt)
15
2.20% (537 lượt)
16
0.98% (239 lượt)
17
0.93% (226 lượt)
19
0.98% (238 lượt)
20
1.17% (285 lượt)
21
1.05% (255 lượt)
22
1.17% (284 lượt)
23
1.08% (262 lượt)
27
1.20% (292 lượt)
28
2.04% (497 lượt)
29
1.11% (271 lượt)
32
1.10% (268 lượt)
33
1.30% (318 lượt)
34
2.49% (608 lượt)
36
0.97% (236 lượt)
37
1.13% (275 lượt)
39
2.35% (572 lượt)
40
1.22% (297 lượt)
41
1.24% (303 lượt)
42
0.85% (206 lượt)
44
1.01% (246 lượt)
45
0.89% (218 lượt)
46
2.20% (535 lượt)
47
4.35% (1061 lượt)
50
1.29% (314 lượt)
56
1.06% (259 lượt)
57
0.96% (234 lượt)
59
2.38% (581 lượt)
61
1.16% (282 lượt)
63
1.24% (301 lượt)
64
5.01% (1222 lượt)
67
0.99% (242 lượt)
69
0.96% (234 lượt)
70
3.62% (881 lượt)
71
2.50% (609 lượt)
73
0.99% (241 lượt)
75
1.08% (264 lượt)
76
2.22% (542 lượt)
77
1.14% (277 lượt)
79
1.07% (261 lượt)
80
0.93% (227 lượt)
82
3.39% (825 lượt)
83
0.96% (234 lượt)
85
1.33% (324 lượt)
86
1.28% (312 lượt)
87
2.19% (534 lượt)
88
0.90% (219 lượt)
89
1.19% (290 lượt)
90
0.90% (219 lượt)
91
1.10% (268 lượt)
95
1.26% (307 lượt)
96
1.31% (319 lượt)
98
2.26% (550 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Hậu Giang đến Ngày 17/10/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

99      ( 23 ngày )
35      ( 17 ngày )
38      ( 16 ngày )
74      ( 15 ngày )
30      ( 13 ngày )
43      ( 13 ngày )
18      ( 12 ngày )
48      ( 12 ngày )
24      ( 11 ngày )
97      ( 11 ngày )
31      ( 10 ngày )
55      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

64 ( 1222 Lần ) Không tăng
47 ( 1061 Lần ) Giảm 299
05 ( 1047 Lần ) Tăng 540
70 ( 881 Lần ) Giảm 189
82 ( 825 Lần ) Tăng 45
71 ( 609 Lần ) Giảm 326
34 ( 608 Lần ) Không tăng
59 ( 581 Lần ) Không tăng
39 ( 572 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

82 ( 1370 Lần ) Tăng 307
47 ( 1360 Lần ) Không tăng
05 ( 1318 Lần ) Tăng 540
64 ( 1222 Lần ) Không tăng
87 ( 1156 Lần ) Không tăng
70 ( 1070 Lần ) Không tăng
67 ( 1049 Lần ) Không tăng
03 ( 1030 Lần ) Tăng 5
04 ( 1029 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

05 ( 2486 Lần ) Tăng 540
20 ( 2432 Lần ) Giảm 42
47 ( 2365 Lần ) Giảm 6
16 ( 2193 Lần ) Không tăng
63 ( 2145 Lần ) Tăng 267
82 ( 2020 Lần ) Tăng 307
89 ( 1991 Lần ) Giảm 60
46 ( 1861 Lần ) Tăng 260
03 ( 1772 Lần ) Tăng 257

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hậu Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2817 Lần 19
0 2487 Lần 1113
2892 Lần 419
1 2264 Lần 112
2148 Lần 593
2 1829 Lần 735
2277 Lần 226
3 1929 Lần 882
2866 Lần 39
4 3115 Lần 545
1388 Lần 59
5 2697 Lần 1415
2281 Lần 296
6 2442 Lần 280
3075 Lần 39
7 3392 Lần 7
2967 Lần 274
8 1525 Lần 74
1665 Lần 106
9 2689 Lần 261

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )