http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (Theo Lô) (đài {dai})"
03
2.34% (607 lượt)
08
1.10% (284 lượt)
09
2.10% (545 lượt)
10
2.92% (757 lượt)
14
1.26% (327 lượt)
16
2.25% (583 lượt)
17
2.37% (614 lượt)
18
1.24% (322 lượt)
19
1.18% (305 lượt)
20
1.99% (515 lượt)
22
0.97% (252 lượt)
23
2.31% (600 lượt)
25
1.16% (300 lượt)
27
0.93% (241 lượt)
29
1.26% (327 lượt)
30
1.26% (327 lượt)
32
1.03% (267 lượt)
34
1.32% (341 lượt)
35
1.31% (339 lượt)
36
5.61% (1454 lượt)
37
1.28% (333 lượt)
39
4.29% (1111 lượt)
41
1.23% (320 lượt)
42
2.31% (600 lượt)
43
2.22% (575 lượt)
44
3.37% (873 lượt)
45
2.30% (595 lượt)
46
3.05% (791 lượt)
47
2.19% (568 lượt)
49
0.92% (238 lượt)
50
2.11% (547 lượt)
51
2.34% (607 lượt)
52
1.17% (302 lượt)
54
1.07% (277 lượt)
55
1.29% (335 lượt)
56
0.92% (238 lượt)
57
1.03% (268 lượt)
62
1.33% (346 lượt)
63
2.45% (636 lượt)
64
1.20% (312 lượt)
65
1.21% (314 lượt)
66
1.12% (290 lượt)
69
0.86% (224 lượt)
70
2.13% (553 lượt)
72
1.89% (490 lượt)
73
0.93% (241 lượt)
74
0.98% (253 lượt)
78
1.05% (272 lượt)
80
1.06% (276 lượt)
81
1.13% (292 lượt)
85
2.61% (676 lượt)
86
1.05% (273 lượt)
87
1.18% (307 lượt)
89
2.33% (605 lượt)
91
2.11% (548 lượt)
92
0.99% (256 lượt)
97
1.06% (274 lượt)
98
1.04% (270 lượt)
99
1.27% (328 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Phước đến Ngày 17/10/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

88      ( 32 ngày )
07      ( 31 ngày )
68      ( 26 ngày )
05      ( 21 ngày )
96      ( 19 ngày )
82      ( 18 ngày )
48      ( 17 ngày )
06      ( 16 ngày )
58      ( 14 ngày )
12      ( 13 ngày )
67      ( 13 ngày )
71      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

36 ( 1454 Lần ) Không tăng
39 ( 1111 Lần ) Tăng 325
44 ( 873 Lần ) Tăng 296
46 ( 791 Lần ) Tăng 540
10 ( 757 Lần ) Tăng 265
85 ( 676 Lần ) Tăng 341
63 ( 636 Lần ) Giảm 215
17 ( 614 Lần ) Tăng 274
03 ( 607 Lần ) Tăng 308

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

03 ( 1501 Lần ) Tăng 308
36 ( 1454 Lần ) Không tăng
39 ( 1388 Lần ) Tăng 325
30 ( 1193 Lần ) Không tăng
78 ( 1184 Lần ) Không tăng
42 ( 1144 Lần ) Tăng 34
80 ( 1099 Lần ) Không tăng
17 ( 1082 Lần ) Tăng 40
72 ( 1051 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

83 ( 2358 Lần ) Giảm 33
78 ( 2318 Lần ) Không tăng
91 ( 2118 Lần ) Tăng 260
20 ( 2090 Lần ) Giảm 8
10 ( 2064 Lần ) Tăng 265
01 ( 2023 Lần ) Không tăng
79 ( 1958 Lần ) Không tăng
03 ( 1926 Lần ) Tăng 308
43 ( 1903 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Phước trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1436 Lần 942
0 2975 Lần 265
2908 Lần 802
1 1767 Lần 1267
2235 Lần 792
2 2513 Lần 176
4173 Lần 325
3 2659 Lần 399
4562 Lần 1211
4 2383 Lần 10
2574 Lần 206
5 2559 Lần 676
2123 Lần 722
6 3629 Lần 567
1809 Lần 0
7 2605 Lần 40
2430 Lần 19
8 1148 Lần 253
1676 Lần 267
9 3683 Lần 912

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )