http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (Theo Lô) (đài {dai})"
00
2.51% (513 lượt)
01
0.74% (151 lượt)
03
3.13% (638 lượt)
10
1.20% (245 lượt)
13
3.38% (690 lượt)
15
1.71% (350 lượt)
16
1.31% (267 lượt)
17
2.33% (476 lượt)
20
1.20% (246 lượt)
21
0.00% (1 lượt)
22
2.36% (482 lượt)
24
1.03% (210 lượt)
25
4.61% (941 lượt)
27
1.61% (329 lượt)
28
1.08% (221 lượt)
29
0.41% (84 lượt)
30
3.08% (629 lượt)
31
1.48% (302 lượt)
32
1.19% (242 lượt)
33
1.56% (319 lượt)
34
2.48% (507 lượt)
35
0.98% (201 lượt)
36
0.40% (81 lượt)
38
1.77% (362 lượt)
39
1.35% (275 lượt)
40
1.08% (220 lượt)
42
2.76% (564 lượt)
46
1.11% (226 lượt)
47
0.96% (196 lượt)
49
1.29% (264 lượt)
56
2.86% (584 lượt)
59
0.20% (40 lượt)
60
4.33% (883 lượt)
61
0.19% (39 lượt)
64
1.58% (322 lượt)
65
3.36% (685 lượt)
69
1.77% (362 lượt)
70
1.27% (259 lượt)
72
1.42% (289 lượt)
74
0.44% (90 lượt)
75
1.66% (338 lượt)
76
1.68% (343 lượt)
78
1.65% (336 lượt)
79
4.09% (834 lượt)
80
1.97% (402 lượt)
81
2.85% (581 lượt)
83
2.04% (417 lượt)
84
1.72% (351 lượt)
85
2.55% (520 lượt)
87
1.58% (323 lượt)
89
1.22% (249 lượt)
90
1.45% (296 lượt)
91
0.23% (46 lượt)
92
2.03% (414 lượt)
93
3.36% (685 lượt)
95
1.01% (207 lượt)
98
1.41% (288 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Phước đến Ngày 18/08/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      ( 41 ngày )
88      ( 24 ngày )
07      ( 23 ngày )
41      ( 22 ngày )
02      ( 19 ngày )
45      ( 18 ngày )
68      ( 18 ngày )
54      ( 17 ngày )
99      ( 14 ngày )
05      ( 13 ngày )
55      ( 13 ngày )
63      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

25 ( 941 Lần ) Tăng 294
60 ( 883 Lần ) Không tăng
79 ( 834 Lần ) Tăng 18
13 ( 690 Lần ) Không tăng
65 ( 685 Lần ) Không tăng
93 ( 685 Lần ) Tăng 341
03 ( 638 Lần ) Giảm 38
30 ( 629 Lần ) Không tăng
56 ( 584 Lần ) Tăng 300

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

83 ( 1301 Lần ) Giảm 85
60 ( 1165 Lần ) Không tăng
32 ( 1075 Lần ) Không tăng
79 ( 1049 Lần ) Tăng 233
56 ( 1046 Lần ) Tăng 300
20 ( 1019 Lần ) Không tăng
25 ( 984 Lần ) Tăng 294
65 ( 973 Lần ) Giảm 30
93 ( 945 Lần ) Tăng 341

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

83 ( 2644 Lần ) Không tăng
78 ( 2503 Lần ) Tăng 336
76 ( 2375 Lần ) Không tăng
33 ( 2335 Lần ) Tăng 319
32 ( 2069 Lần ) Không tăng
00 ( 2064 Lần ) Tăng 282
56 ( 2001 Lần ) Tăng 300
31 ( 1990 Lần ) Không tăng
03 ( 1975 Lần ) Tăng 249

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Phước trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1302 Lần 244
0 3693 Lần 481
2028 Lần 4
1 1120 Lần 475
2514 Lần 109
2 1991 Lần 555
2918 Lần 862
3 2749 Lần 112
1470 Lần 0
4 1480 Lần 287
624 Lần 142
5 3242 Lần 604
2291 Lần 251
6 1501 Lần 216
2489 Lần 650
7 1324 Lần 89
2843 Lần 314
8 1207 Lần 347
1936 Lần 80
9 2108 Lần 74

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )