http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tiền Giang (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.12% (183 lượt)
01
2.22% (364 lượt)
02
1.11% (182 lượt)
03
1.11% (182 lượt)
04
2.23% (365 lượt)
06
2.22% (364 lượt)
07
2.23% (365 lượt)
08
1.11% (182 lượt)
10
2.22% (364 lượt)
12
2.22% (364 lượt)
15
1.11% (182 lượt)
18
1.11% (182 lượt)
19
1.11% (182 lượt)
20
1.11% (182 lượt)
22
1.11% (182 lượt)
23
1.11% (182 lượt)
24
1.11% (182 lượt)
27
1.11% (182 lượt)
28
1.11% (182 lượt)
31
3.34% (547 lượt)
32
1.11% (182 lượt)
34
1.11% (182 lượt)
35
1.11% (182 lượt)
36
1.11% (182 lượt)
37
1.11% (182 lượt)
38
3.34% (547 lượt)
39
1.11% (182 lượt)
45
1.11% (182 lượt)
46
1.12% (183 lượt)
49
1.11% (182 lượt)
50
2.22% (364 lượt)
51
1.11% (182 lượt)
52
2.23% (365 lượt)
54
1.11% (182 lượt)
57
1.11% (182 lượt)
58
4.46% (731 lượt)
59
2.22% (364 lượt)
61
1.12% (183 lượt)
63
3.34% (547 lượt)
65
1.11% (182 lượt)
66
1.12% (183 lượt)
67
2.22% (364 lượt)
69
1.11% (182 lượt)
70
3.33% (546 lượt)
71
1.12% (183 lượt)
75
1.11% (182 lượt)
76
1.11% (182 lượt)
79
1.12% (183 lượt)
81
2.22% (364 lượt)
82
1.11% (182 lượt)
83
1.11% (182 lượt)
85
1.11% (182 lượt)
86
1.12% (183 lượt)
87
1.11% (182 lượt)
88
2.22% (364 lượt)
90
2.23% (365 lượt)
91
1.11% (182 lượt)
92
1.11% (182 lượt)
94
2.22% (364 lượt)
95
2.22% (364 lượt)
96
2.23% (365 lượt)
97
1.11% (182 lượt)
99
1.11% (182 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Tiền Giang đến Ngày 20/01/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

11      ( 26 ngày )
05      ( 23 ngày )
44      ( 22 ngày )
09      ( 19 ngày )
13      ( 18 ngày )
89      ( 18 ngày )
41      ( 17 ngày )
47      ( 17 ngày )
14      ( 16 ngày )
29      ( 15 ngày )
17      ( 14 ngày )
40      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

58 ( 731 Lần ) Không tăng
31 ( 547 Lần ) Không tăng
38 ( 547 Lần ) Không tăng
63 ( 547 Lần ) Giảm 182
70 ( 546 Lần ) Tăng 182
04 ( 365 Lần ) Không tăng
07 ( 365 Lần ) Giảm 182
52 ( 365 Lần ) Không tăng
90 ( 365 Lần ) Giảm 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

63 ( 1276 Lần ) Không tăng
95 ( 1093 Lần ) Không tăng
31 ( 911 Lần ) Giảm 182
58 ( 731 Lần ) Giảm 182
70 ( 729 Lần ) Tăng 182
83 ( 729 Lần ) Không tăng
94 ( 729 Lần ) Không tăng
08 ( 728 Lần ) Tăng 182
81 ( 728 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

54 ( 2628 Lần ) Không tăng
31 ( 2575 Lần ) Không tăng
63 ( 2556 Lần ) Không tăng
85 ( 2328 Lần ) Không tăng
79 ( 2268 Lần ) Không tăng
90 ( 2215 Lần ) Không tăng
01 ( 2147 Lần ) Không tăng
08 ( 2129 Lần ) Tăng 182
36 ( 2020 Lần ) Giảm 258

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tiền Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2187 Lần 182
0 2004 Lần 182
1274 Lần 0
1 2005 Lần 364
1092 Lần 0
2 1639 Lần 546
2186 Lần 182
3 1093 Lần 364
547 Lần 0
4 1275 Lần 182
2370 Lần 182
5 1456 Lần 0
1641 Lần 0
6 1642 Lần 182
1276 Lần 0
7 1639 Lần 0
1639 Lần 364
8 2188 Lần 546
2186 Lần 910
9 1457 Lần 546

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )