http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.11% (1 lượt)
02
1.11% (1 lượt)
03
1.11% (1 lượt)
04
3.33% (3 lượt)
05
1.11% (1 lượt)
06
1.11% (1 lượt)
08
3.33% (3 lượt)
11
2.22% (2 lượt)
12
2.22% (2 lượt)
13
1.11% (1 lượt)
14
1.11% (1 lượt)
17
1.11% (1 lượt)
20
1.11% (1 lượt)
21
2.22% (2 lượt)
22
1.11% (1 lượt)
23
3.33% (3 lượt)
25
1.11% (1 lượt)
27
3.33% (3 lượt)
30
1.11% (1 lượt)
32
1.11% (1 lượt)
37
1.11% (1 lượt)
38
3.33% (3 lượt)
41
1.11% (1 lượt)
42
1.11% (1 lượt)
44
1.11% (1 lượt)
45
2.22% (2 lượt)
46
1.11% (1 lượt)
47
1.11% (1 lượt)
48
1.11% (1 lượt)
49
2.22% (2 lượt)
50
1.11% (1 lượt)
51
1.11% (1 lượt)
52
1.11% (1 lượt)
53
2.22% (2 lượt)
55
1.11% (1 lượt)
57
2.22% (2 lượt)
58
1.11% (1 lượt)
59
1.11% (1 lượt)
62
2.22% (2 lượt)
64
1.11% (1 lượt)
65
1.11% (1 lượt)
66
1.11% (1 lượt)
69
2.22% (2 lượt)
71
1.11% (1 lượt)
74
1.11% (1 lượt)
75
1.11% (1 lượt)
76
1.11% (1 lượt)
77
2.22% (2 lượt)
79
2.22% (2 lượt)
81
2.22% (2 lượt)
82
1.11% (1 lượt)
83
1.11% (1 lượt)
84
1.11% (1 lượt)
87
2.22% (2 lượt)
90
2.22% (2 lượt)
92
1.11% (1 lượt)
93
1.11% (1 lượt)
94
1.11% (1 lượt)
97
6.67% (6 lượt)
98
2.22% (2 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 23/02/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

72      ( 25 ngày )
39      ( 21 ngày )
07      ( 20 ngày )
31      ( 19 ngày )
91      ( 16 ngày )
01      ( 15 ngày )
67      ( 15 ngày )
89      ( 15 ngày )
78      ( 13 ngày )
40      ( 12 ngày )
60      ( 12 ngày )
80      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

97 ( 6 Lần ) Tăng 1
04 ( 3 Lần ) Tăng 2
08 ( 3 Lần ) Không tăng
23 ( 3 Lần ) Tăng 2
27 ( 3 Lần ) Không tăng
38 ( 3 Lần ) Không tăng
11 ( 2 Lần ) Tăng 1
12 ( 2 Lần ) Không tăng
21 ( 2 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

97 ( 8 Lần ) Tăng 1
69 ( 6 Lần ) Không tăng
02 ( 5 Lần ) Không tăng
08 ( 5 Lần ) Tăng 1
21 ( 5 Lần ) Tăng 1
27 ( 5 Lần ) Không tăng
42 ( 5 Lần ) Không tăng
04 ( 4 Lần ) Tăng 2
20 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

66 ( 857 Lần ) Tăng 1
99 ( 767 Lần ) Không tăng
04 ( 693 Lần ) Tăng 2
51 ( 691 Lần ) Không tăng
47 ( 634 Lần ) Giảm 95
10 ( 630 Lần ) Không tăng
69 ( 616 Lần ) Giảm 156
63 ( 610 Lần ) Không tăng
92 ( 578 Lần ) Tăng 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Thừa T. Huế trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 1
0 6 Lần 2
7 Lần 2
1 9 Lần 1
11 Lần 1
2 11 Lần 1
6 Lần 1
3 9 Lần 2
10 Lần 0
4 9 Lần 2
10 Lần 3
5 7 Lần 1
7 Lần 1
6 4 Lần 1
8 Lần 0
7 18 Lần 3
7 Lần 3
8 10 Lần 0
13 Lần 2
9 7 Lần 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )