http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Phú Yên (Theo Lô) (đài {dai})"
00
3.33% (3 lượt)
02
2.22% (2 lượt)
03
2.22% (2 lượt)
04
2.22% (2 lượt)
05
1.11% (1 lượt)
07
2.22% (2 lượt)
08
1.11% (1 lượt)
10
1.11% (1 lượt)
11
1.11% (1 lượt)
12
2.22% (2 lượt)
14
1.11% (1 lượt)
15
3.33% (3 lượt)
17
2.22% (2 lượt)
19
1.11% (1 lượt)
24
2.22% (2 lượt)
25
1.11% (1 lượt)
27
1.11% (1 lượt)
30
1.11% (1 lượt)
33
2.22% (2 lượt)
34
1.11% (1 lượt)
36
2.22% (2 lượt)
37
2.22% (2 lượt)
38
2.22% (2 lượt)
39
1.11% (1 lượt)
40
1.11% (1 lượt)
41
1.11% (1 lượt)
42
1.11% (1 lượt)
43
1.11% (1 lượt)
45
1.11% (1 lượt)
46
2.22% (2 lượt)
48
1.11% (1 lượt)
51
1.11% (1 lượt)
53
1.11% (1 lượt)
54
1.11% (1 lượt)
55
2.22% (2 lượt)
57
1.11% (1 lượt)
60
1.11% (1 lượt)
64
1.11% (1 lượt)
65
2.22% (2 lượt)
66
2.22% (2 lượt)
69
1.11% (1 lượt)
72
2.22% (2 lượt)
74
1.11% (1 lượt)
77
1.11% (1 lượt)
78
3.33% (3 lượt)
79
3.33% (3 lượt)
80
1.11% (1 lượt)
81
1.11% (1 lượt)
82
2.22% (2 lượt)
83
1.11% (1 lượt)
85
3.33% (3 lượt)
87
2.22% (2 lượt)
90
1.11% (1 lượt)
91
2.22% (2 lượt)
92
1.11% (1 lượt)
95
1.11% (1 lượt)
96
1.11% (1 lượt)
97
1.11% (1 lượt)
98
2.22% (2 lượt)
99
1.11% (1 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Phú Yên đến Ngày 23/02/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32      ( 32 ngày )
18      ( 26 ngày )
13      ( 20 ngày )
75      ( 19 ngày )
28      ( 18 ngày )
62      ( 17 ngày )
21      ( 15 ngày )
09      ( 14 ngày )
29      ( 14 ngày )
71      ( 14 ngày )
16      ( 13 ngày )
88      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

00 ( 3 Lần ) Không tăng
15 ( 3 Lần ) Tăng 1
78 ( 3 Lần ) Giảm 1
79 ( 3 Lần ) Tăng 1
85 ( 3 Lần ) Không tăng
02 ( 2 Lần ) Không tăng
03 ( 2 Lần ) Tăng 1
04 ( 2 Lần ) Không tăng
07 ( 2 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

10 ( 7 Lần ) Giảm 1
00 ( 6 Lần ) Không tăng
04 ( 6 Lần ) Không tăng
61 ( 6 Lần ) Không tăng
37 ( 5 Lần ) Không tăng
60 ( 5 Lần ) Không tăng
78 ( 5 Lần ) Không tăng
80 ( 5 Lần ) Không tăng
17 ( 4 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

68 ( 907 Lần ) Không tăng
41 ( 780 Lần ) Không tăng
05 ( 778 Lần ) Không tăng
87 ( 722 Lần ) Giảm 130
12 ( 610 Lần ) Không tăng
73 ( 593 Lần ) Không tăng
71 ( 568 Lần ) Không tăng
85 ( 556 Lần ) Không tăng
11 ( 555 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Phú Yên trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 1
0 9 Lần 3
11 Lần 2
1 6 Lần 5
4 Lần 1
2 10 Lần 3
11 Lần 3
3 7 Lần 1
8 Lần 1
4 9 Lần 0
6 Lần 2
5 14 Lần 3
7 Lần 0
6 7 Lần 1
10 Lần 1
7 12 Lần 1
10 Lần 0
8 9 Lần 2
10 Lần 1
9 7 Lần 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )