http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Nam (Theo Lô) (đài {dai})"
03
0.51% (23 lượt)
05
2.77% (126 lượt)
06
1.67% (76 lượt)
07
3.78% (172 lượt)
10
2.61% (119 lượt)
11
1.27% (58 lượt)
13
1.27% (58 lượt)
15
2.50% (114 lượt)
16
3.12% (142 lượt)
17
1.23% (56 lượt)
18
1.23% (56 lượt)
19
1.16% (53 lượt)
20
1.27% (58 lượt)
23
1.38% (63 lượt)
24
1.01% (46 lượt)
26
1.01% (46 lượt)
28
1.38% (63 lượt)
30
1.23% (56 lượt)
31
1.16% (53 lượt)
33
1.27% (58 lượt)
35
1.23% (56 lượt)
36
0.51% (23 lượt)
38
1.23% (56 lượt)
40
1.27% (58 lượt)
41
1.23% (56 lượt)
42
5.01% (228 lượt)
43
2.50% (114 lượt)
44
1.38% (63 lượt)
47
1.89% (86 lượt)
48
2.50% (114 lượt)
49
1.38% (63 lượt)
52
2.61% (119 lượt)
54
1.01% (46 lượt)
56
0.51% (23 lượt)
57
3.71% (169 lượt)
58
1.16% (53 lượt)
59
0.51% (23 lượt)
61
1.38% (63 lượt)
62
1.23% (56 lượt)
64
1.27% (58 lượt)
65
2.66% (121 lượt)
66
1.78% (81 lượt)
67
2.66% (121 lượt)
68
2.44% (111 lượt)
71
0.51% (23 lượt)
72
3.49% (159 lượt)
76
1.16% (53 lượt)
80
1.27% (58 lượt)
82
0.51% (23 lượt)
86
1.27% (58 lượt)
87
2.46% (112 lượt)
88
1.27% (58 lượt)
90
1.16% (53 lượt)
91
1.38% (63 lượt)
92
1.67% (76 lượt)
93
1.67% (76 lượt)
94
1.16% (53 lượt)
95
1.38% (63 lượt)
97
1.27% (58 lượt)
98
1.27% (58 lượt)
99
1.16% (53 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Nam đến Ngày 19/11/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34      ( 39 ngày )
08      ( 22 ngày )
84      ( 19 ngày )
50      ( 17 ngày )
74      ( 17 ngày )
77      ( 15 ngày )
85      ( 15 ngày )
21      ( 14 ngày )
01      ( 13 ngày )
12      ( 13 ngày )
53      ( 11 ngày )
75      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

42 ( 228 Lần ) Giảm 51
07 ( 172 Lần ) Không tăng
57 ( 169 Lần ) Không tăng
72 ( 159 Lần ) Không tăng
16 ( 142 Lần ) Tăng 23
05 ( 126 Lần ) Không tăng
65 ( 121 Lần ) Không tăng
67 ( 121 Lần ) Giảm 51
10 ( 119 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

42 ( 279 Lần ) Không tăng
87 ( 214 Lần ) Không tăng
43 ( 207 Lần ) Không tăng
57 ( 207 Lần ) Không tăng
16 ( 178 Lần ) Giảm 10
07 ( 172 Lần ) Không tăng
67 ( 172 Lần ) Không tăng
52 ( 170 Lần ) Không tăng
48 ( 160 Lần ) Giảm 33

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

01 ( 508 Lần ) Không tăng
65 ( 503 Lần ) Giảm 1
61 ( 407 Lần ) Không tăng
33 ( 398 Lần ) Không tăng
42 ( 384 Lần ) Giảm 1
87 ( 370 Lần ) Không tăng
57 ( 367 Lần ) Không tăng
72 ( 341 Lần ) Không tăng
12 ( 339 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Nam trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
397 Lần 107
0 402 Lần 0
656 Lần 79
1 316 Lần 28
276 Lần 92
2 661 Lần 107
302 Lần 79
3 392 Lần 56
782 Lần 79
4 266 Lần 92
433 Lần 10
5 480 Lần 51
611 Lần 130
6 502 Lần 59
235 Lần 28
7 774 Lần 181
309 Lần 79
8 569 Lần 153
553 Lần 5
9 192 Lần 79

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )