http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Lắk (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.11% (1 lượt)
01
1.11% (1 lượt)
02
1.11% (1 lượt)
04
1.11% (1 lượt)
05
1.11% (1 lượt)
06
2.22% (2 lượt)
08
1.11% (1 lượt)
09
2.22% (2 lượt)
10
2.22% (2 lượt)
11
1.11% (1 lượt)
13
3.33% (3 lượt)
17
2.22% (2 lượt)
18
1.11% (1 lượt)
20
1.11% (1 lượt)
21
1.11% (1 lượt)
22
3.33% (3 lượt)
23
1.11% (1 lượt)
29
1.11% (1 lượt)
30
1.11% (1 lượt)
33
1.11% (1 lượt)
34
1.11% (1 lượt)
35
2.22% (2 lượt)
39
3.33% (3 lượt)
40
1.11% (1 lượt)
41
1.11% (1 lượt)
42
1.11% (1 lượt)
43
1.11% (1 lượt)
45
1.11% (1 lượt)
46
1.11% (1 lượt)
47
4.44% (4 lượt)
49
1.11% (1 lượt)
50
1.11% (1 lượt)
55
1.11% (1 lượt)
56
2.22% (2 lượt)
58
1.11% (1 lượt)
59
1.11% (1 lượt)
61
1.11% (1 lượt)
62
1.11% (1 lượt)
63
1.11% (1 lượt)
65
1.11% (1 lượt)
67
1.11% (1 lượt)
69
2.22% (2 lượt)
70
1.11% (1 lượt)
71
2.22% (2 lượt)
72
2.22% (2 lượt)
75
2.22% (2 lượt)
76
1.11% (1 lượt)
77
1.11% (1 lượt)
78
2.22% (2 lượt)
80
3.33% (3 lượt)
81
1.11% (1 lượt)
82
2.22% (2 lượt)
83
2.22% (2 lượt)
84
1.11% (1 lượt)
86
1.11% (1 lượt)
88
1.11% (1 lượt)
89
3.33% (3 lượt)
91
1.11% (1 lượt)
92
1.11% (1 lượt)
94
1.11% (1 lượt)
95
1.11% (1 lượt)
97
1.11% (1 lượt)
98
1.11% (1 lượt)
99
1.11% (1 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 30/04/2017

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

37      ( 24 ngày )
26      ( 23 ngày )
24      ( 18 ngày )
03      ( 15 ngày )
57      ( 13 ngày )
48      ( 12 ngày )
93      ( 12 ngày )
27      ( 11 ngày )
44      ( 11 ngày )
96      ( 11 ngày )
52      ( 10 ngày )
53      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

47 ( 4 Lần ) Không tăng
13 ( 3 Lần ) Giảm 2
22 ( 3 Lần ) Tăng 1
39 ( 3 Lần ) Tăng 2
80 ( 3 Lần ) Không tăng
89 ( 3 Lần ) Tăng 1
06 ( 2 Lần ) Không tăng
09 ( 2 Lần ) Tăng 1
10 ( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

47 ( 8 Lần ) Không tăng
39 ( 6 Lần ) Tăng 2
13 ( 5 Lần ) Giảm 1
22 ( 4 Lần ) Tăng 1
49 ( 4 Lần ) Không tăng
65 ( 4 Lần ) Không tăng
78 ( 4 Lần ) Không tăng
80 ( 4 Lần ) Không tăng
04 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

65 ( 238 Lần ) Không tăng
59 ( 178 Lần ) Tăng 1
70 ( 177 Lần ) Giảm 66
50 ( 172 Lần ) Giảm 125
71 ( 167 Lần ) Tăng 1
97 ( 167 Lần ) Giảm 71
47 ( 166 Lần ) Không tăng
02 ( 164 Lần ) Không tăng
55 ( 143 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Đắk Lắk trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 Lần 0
0 11 Lần 0
9 Lần 3
1 9 Lần 0
7 Lần 1
2 11 Lần 2
8 Lần 2
3 9 Lần 2
11 Lần 1
4 4 Lần 2
6 Lần 2
5 9 Lần 0
7 Lần 2
6 7 Lần 3
11 Lần 1
7 9 Lần 2
14 Lần 1
8 7 Lần 0
7 Lần 1
9 14 Lần 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )