http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Cà Mau (Theo Lô) (đài {dai})"
00
2.35% (400 lượt)
01
1.07% (182 lượt)
02
2.35% (400 lượt)
03
1.28% (218 lượt)
05
1.07% (182 lượt)
06
2.35% (400 lượt)
07
1.07% (182 lượt)
08
1.07% (182 lượt)
09
1.07% (182 lượt)
10
1.07% (182 lượt)
12
3.42% (582 lượt)
13
1.07% (182 lượt)
16
2.14% (364 lượt)
17
1.07% (182 lượt)
18
1.07% (182 lượt)
19
1.28% (218 lượt)
21
2.14% (364 lượt)
22
2.14% (364 lượt)
23
1.07% (182 lượt)
24
3.21% (546 lượt)
25
1.28% (218 lượt)
26
1.07% (182 lượt)
29
1.07% (182 lượt)
30
1.07% (182 lượt)
32
1.28% (218 lượt)
34
1.07% (182 lượt)
35
2.35% (400 lượt)
39
1.07% (182 lượt)
40
1.07% (182 lượt)
41
1.28% (218 lượt)
44
2.14% (364 lượt)
45
4.70% (800 lượt)
46
1.07% (182 lượt)
48
1.07% (182 lượt)
49
1.07% (182 lượt)
51
1.07% (182 lượt)
59
1.07% (182 lượt)
60
1.07% (182 lượt)
63
2.14% (364 lượt)
64
2.35% (400 lượt)
65
1.07% (182 lượt)
66
2.14% (364 lượt)
67
1.28% (218 lượt)
69
1.07% (182 lượt)
71
2.14% (364 lượt)
72
2.14% (364 lượt)
73
1.07% (182 lượt)
74
3.21% (546 lượt)
76
1.07% (182 lượt)
78
3.42% (582 lượt)
80
1.07% (182 lượt)
81
1.28% (218 lượt)
82
2.14% (364 lượt)
86
1.28% (218 lượt)
87
1.07% (182 lượt)
88
1.07% (182 lượt)
89
1.07% (182 lượt)
90
1.07% (182 lượt)
94
1.07% (182 lượt)
95
3.42% (582 lượt)
97
1.07% (182 lượt)
99
2.14% (364 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Cà Mau đến Ngày 19/04/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

98      ( 28 ngày )
36      ( 26 ngày )
42      ( 24 ngày )
31      ( 20 ngày )
54      ( 20 ngày )
84      ( 19 ngày )
15      ( 18 ngày )
47      ( 17 ngày )
61      ( 16 ngày )
55      ( 15 ngày )
85      ( 15 ngày )
33      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

45 ( 800 Lần ) Giảm 182
12 ( 582 Lần ) Không tăng
78 ( 582 Lần ) Tăng 182
95 ( 582 Lần ) Không tăng
24 ( 546 Lần ) Không tăng
74 ( 546 Lần ) Tăng 182
00 ( 400 Lần ) Giảm 182
02 ( 400 Lần ) Không tăng
06 ( 400 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

45 ( 1164 Lần ) Không tăng
51 ( 1092 Lần ) Giảm 1
00 ( 946 Lần ) Giảm 1
78 ( 764 Lần ) Tăng 182
86 ( 764 Lần ) Giảm 183
95 ( 764 Lần ) Tăng 182
07 ( 728 Lần ) Giảm 183
72 ( 728 Lần ) Không tăng
74 ( 728 Lần ) Tăng 182

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

51 ( 2866 Lần ) Tăng 182
11 ( 2421 Lần ) Không tăng
27 ( 2253 Lần ) Giảm 279
45 ( 2142 Lần ) Không tăng
95 ( 2130 Lần ) Tăng 182
67 ( 2094 Lần ) Giảm 321
88 ( 2028 Lần ) Không tăng
24 ( 1890 Lần ) Không tăng
00 ( 1857 Lần ) Tăng 182

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Cà Mau trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2328 Lần 364
0 1492 Lần 364
1892 Lần 0
1 1528 Lần 364
2038 Lần 182
2 2292 Lần 0
1164 Lần 182
3 1128 Lần 0
2110 Lần 0
4 2220 Lần 182
364 Lần 0
5 2364 Lần 0
1892 Lần 0
6 1892 Lần 0
2220 Lần 364
7 946 Lần 182
1528 Lần 182
8 1310 Lần 546
1492 Lần 182
9 1856 Lần 546

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )