http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.44% (129 lượt)
01
1.55% (138 lượt)
03
0.01% (1 lượt)
06
0.01% (1 lượt)
07
3.57% (319 lượt)
09
1.10% (98 lượt)
10
1.15% (103 lượt)
12
5.03% (449 lượt)
14
1.18% (105 lượt)
15
1.32% (118 lượt)
17
0.87% (78 lượt)
18
0.97% (87 lượt)
19
3.21% (287 lượt)
21
0.01% (1 lượt)
23
3.57% (319 lượt)
24
0.01% (1 lượt)
25
2.46% (220 lượt)
27
1.41% (126 lượt)
28
1.62% (145 lượt)
29
1.31% (117 lượt)
31
2.31% (206 lượt)
34
1.78% (159 lượt)
35
2.42% (216 lượt)
36
0.01% (1 lượt)
37
2.36% (211 lượt)
38
0.94% (84 lượt)
39
1.37% (122 lượt)
40
1.44% (129 lượt)
41
2.98% (266 lượt)
44
0.77% (69 lượt)
45
1.50% (134 lượt)
47
1.83% (163 lượt)
48
1.57% (140 lượt)
49
1.25% (112 lượt)
50
2.84% (254 lượt)
51
1.66% (148 lượt)
52
2.79% (249 lượt)
54
1.51% (135 lượt)
55
1.40% (125 lượt)
57
1.55% (138 lượt)
58
0.01% (1 lượt)
60
1.01% (90 lượt)
61
0.01% (1 lượt)
64
1.63% (146 lượt)
67
2.80% (250 lượt)
69
0.01% (1 lượt)
71
3.81% (340 lượt)
73
1.72% (154 lượt)
74
1.59% (142 lượt)
78
1.41% (126 lượt)
79
1.21% (108 lượt)
82
2.46% (220 lượt)
83
2.24% (200 lượt)
85
1.83% (163 lượt)
88
1.35% (121 lượt)
90
3.03% (271 lượt)
91
1.55% (138 lượt)
92
0.01% (1 lượt)
94
4.15% (371 lượt)
95
1.22% (109 lượt)
96
0.82% (73 lượt)
98
0.02% (2 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 17/10/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

16      ( 14 ngày )
84      ( 14 ngày )
04      ( 13 ngày )
81      ( 13 ngày )
42      ( 12 ngày )
86      ( 12 ngày )
93      ( 12 ngày )
63      ( 11 ngày )
65      ( 11 ngày )
87      ( 11 ngày )
02      ( 10 ngày )
66      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

12 ( 449 Lần ) Không tăng
94 ( 371 Lần ) Giảm 139
71 ( 340 Lần ) Không tăng
07 ( 319 Lần ) Không tăng
23 ( 319 Lần ) Không tăng
19 ( 287 Lần ) Tăng 1
90 ( 271 Lần ) Không tăng
41 ( 266 Lần ) Không tăng
50 ( 254 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

12 ( 587 Lần ) Không tăng
34 ( 537 Lần ) Không tăng
71 ( 528 Lần ) Không tăng
37 ( 511 Lần ) Giảm 74
94 ( 510 Lần ) Không tăng
07 ( 454 Lần ) Không tăng
46 ( 452 Lần ) Giảm 66
19 ( 428 Lần ) Tăng 1
40 ( 413 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

71 ( 1129 Lần ) Không tăng
78 ( 1110 Lần ) Giảm 1
12 ( 1107 Lần ) Không tăng
14 ( 1041 Lần ) Không tăng
31 ( 1029 Lần ) Không tăng
34 ( 1000 Lần ) Không tăng
37 ( 987 Lần ) Không tăng
75 ( 943 Lần ) Không tăng
20 ( 894 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Đà Nẵng trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
686 Lần 163
0 976 Lần 305
1227 Lần 120
1 1238 Lần 70
929 Lần 158
2 919 Lần 215
999 Lần 333
3 674 Lần 292
1013 Lần 344
4 1128 Lần 365
1050 Lần 127
5 1085 Lần 0
488 Lần 70
6 75 Lần 247
870 Lần 331
7 1285 Lần 126
704 Lần 0
8 706 Lần 253
965 Lần 380
9 845 Lần 153

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )