http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Khánh Hòa (Theo Lô) (đài {dai})"
02
0.93% (1 lượt)
03
2.78% (3 lượt)
06
2.78% (3 lượt)
07
3.70% (4 lượt)
08
1.85% (2 lượt)
11
0.93% (1 lượt)
12
2.78% (3 lượt)
16
0.93% (1 lượt)
17
0.93% (1 lượt)
18
1.85% (2 lượt)
20
1.85% (2 lượt)
21
1.85% (2 lượt)
22
1.85% (2 lượt)
25
0.93% (1 lượt)
27
0.93% (1 lượt)
30
0.93% (1 lượt)
32
0.93% (1 lượt)
33
0.93% (1 lượt)
35
2.78% (3 lượt)
36
0.93% (1 lượt)
40
2.78% (3 lượt)
42
0.93% (1 lượt)
43
0.93% (1 lượt)
44
0.93% (1 lượt)
45
0.93% (1 lượt)
46
0.93% (1 lượt)
49
0.93% (1 lượt)
51
2.78% (3 lượt)
52
1.85% (2 lượt)
53
0.93% (1 lượt)
54
1.85% (2 lượt)
56
0.93% (1 lượt)
58
0.93% (1 lượt)
59
3.70% (4 lượt)
60
1.85% (2 lượt)
61
0.93% (1 lượt)
62
0.93% (1 lượt)
63
1.85% (2 lượt)
65
2.78% (3 lượt)
66
0.93% (1 lượt)
68
0.93% (1 lượt)
69
0.93% (1 lượt)
70
1.85% (2 lượt)
71
2.78% (3 lượt)
73
0.93% (1 lượt)
75
1.85% (2 lượt)
77
2.78% (3 lượt)
78
3.70% (4 lượt)
79
0.93% (1 lượt)
80
0.93% (1 lượt)
81
0.93% (1 lượt)
82
0.93% (1 lượt)
83
2.78% (3 lượt)
87
0.93% (1 lượt)
88
2.78% (3 lượt)
90
1.85% (2 lượt)
93
0.93% (1 lượt)
95
0.93% (1 lượt)
96
3.70% (4 lượt)
97
1.85% (2 lượt)
99
0.93% (1 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 20/01/2019

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

23      ( 35 ngày )
37      ( 22 ngày )
84      ( 18 ngày )
01      ( 17 ngày )
04      ( 14 ngày )
09      ( 14 ngày )
14      ( 14 ngày )
05      ( 13 ngày )
10      ( 13 ngày )
13      ( 13 ngày )
34      ( 12 ngày )
24      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

07 ( 4 Lần ) Tăng 1
59 ( 4 Lần ) Không tăng
78 ( 4 Lần ) Giảm 1
96 ( 4 Lần ) Tăng 1
03 ( 3 Lần ) Tăng 1
06 ( 3 Lần ) Không tăng
12 ( 3 Lần ) Không tăng
35 ( 3 Lần ) Tăng 1
40 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

78 ( 9 Lần ) Không tăng
27 ( 8 Lần ) Không tăng
65 ( 8 Lần ) Không tăng
59 ( 6 Lần ) Không tăng
40 ( 5 Lần ) Tăng 1
51 ( 5 Lần ) Không tăng
54 ( 5 Lần ) Không tăng
71 ( 5 Lần ) Không tăng
96 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

56 ( 455 Lần ) Tăng 1
62 ( 442 Lần ) Giảm 112
01 ( 409 Lần ) Không tăng
06 ( 392 Lần ) Giảm 142
87 ( 389 Lần ) Không tăng
44 ( 387 Lần ) Giảm 125
28 ( 368 Lần ) Không tăng
92 ( 354 Lần ) Không tăng
20 ( 351 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Khánh Hòa trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 1
0 13 Lần 2
8 Lần 1
1 11 Lần 2
8 Lần 1
2 12 Lần 1
7 Lần 2
3 13 Lần 2
9 Lần 4
4 3 Lần 1
14 Lần 1
5 11 Lần 2
12 Lần 0
6 12 Lần 1
16 Lần 2
7 12 Lần 2
10 Lần 0
8 13 Lần 4
11 Lần 2
9 8 Lần 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )