http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Định (Theo Lô) (đài {dai})"
03
2.01% (212 lượt)
04
1.67% (176 lượt)
07
1.13% (119 lượt)
08
1.09% (115 lượt)
10
1.74% (184 lượt)
11
2.63% (277 lượt)
13
1.34% (141 lượt)
15
1.72% (181 lượt)
17
1.02% (108 lượt)
18
3.19% (337 lượt)
21
1.60% (169 lượt)
23
1.72% (182 lượt)
24
1.42% (150 lượt)
25
2.05% (216 lượt)
27
1.78% (188 lượt)
29
2.02% (213 lượt)
31
1.00% (106 lượt)
32
1.13% (119 lượt)
33
1.17% (123 lượt)
35
1.75% (185 lượt)
36
1.44% (152 lượt)
39
1.30% (137 lượt)
41
1.37% (145 lượt)
42
1.27% (134 lượt)
44
2.37% (250 lượt)
46
1.69% (178 lượt)
48
2.71% (286 lượt)
50
1.69% (178 lượt)
52
1.48% (156 lượt)
53
3.23% (341 lượt)
57
4.26% (450 lượt)
58
1.41% (149 lượt)
63
1.66% (175 lượt)
65
3.83% (404 lượt)
66
0.86% (91 lượt)
67
2.42% (255 lượt)
70
1.57% (166 lượt)
72
4.18% (441 lượt)
76
4.21% (444 lượt)
78
3.40% (359 lượt)
79
2.19% (231 lượt)
81
3.28% (346 lượt)
86
1.47% (155 lượt)
87
1.51% (159 lượt)
89
1.08% (114 lượt)
90
3.27% (345 lượt)
92
3.16% (333 lượt)
96
2.97% (313 lượt)
97
1.55% (164 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Định đến Ngày 18/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

71      ( 27 ngày )
19      ( 22 ngày )
47      ( 21 ngày )
74      ( 20 ngày )
85      ( 20 ngày )
02      ( 19 ngày )
20      ( 19 ngày )
51      ( 19 ngày )
94      ( 18 ngày )
98      ( 16 ngày )
09      ( 15 ngày )
82      ( 15 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

57 ( 450 Lần ) Không tăng
76 ( 444 Lần ) Không tăng
72 ( 441 Lần ) Giảm 151
65 ( 404 Lần ) Không tăng
78 ( 359 Lần ) Không tăng
81 ( 346 Lần ) Không tăng
90 ( 345 Lần ) Không tăng
53 ( 341 Lần ) Không tăng
18 ( 337 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

81 ( 712 Lần ) Không tăng
04 ( 654 Lần ) Giảm 183
67 ( 647 Lần ) Không tăng
72 ( 592 Lần ) Không tăng
96 ( 493 Lần ) Giảm 183
86 ( 466 Lần ) Không tăng
48 ( 460 Lần ) Giảm 183
57 ( 450 Lần ) Không tăng
76 ( 444 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 ( 1466 Lần ) Không tăng
04 ( 1181 Lần ) Không tăng
11 ( 993 Lần ) Giảm 39
81 ( 934 Lần ) Không tăng
50 ( 878 Lần ) Giảm 39
27 ( 837 Lần ) Không tăng
39 ( 832 Lần ) Không tăng
86 ( 827 Lần ) Không tăng
96 ( 804 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
622 Lần 121
0 873 Lần 121
1229 Lần 95
1 1043 Lần 287
1118 Lần 243
2 1183 Lần 151
822 Lần 115
3 1174 Lần 455
993 Lần 309
4 576 Lần 0
1274 Lần 103
5 986 Lần 146
925 Lần 327
6 1333 Lần 376
1641 Lần 559
7 1443 Lần 611
774 Lần 244
8 1246 Lần 115
1155 Lần 321
9 695 Lần 175

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )