http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Định (Theo Lô) (đài {dai})"
01
1.27% (79 lượt)
03
1.33% (83 lượt)
05
1.24% (77 lượt)
06
0.55% (34 lượt)
07
1.48% (92 lượt)
09
3.13% (195 lượt)
10
1.17% (73 lượt)
12
1.61% (100 lượt)
13
1.58% (98 lượt)
14
1.13% (70 lượt)
17
2.67% (166 lượt)
18
1.48% (92 lượt)
19
1.24% (77 lượt)
20
3.20% (199 lượt)
21
1.09% (68 lượt)
22
2.07% (129 lượt)
23
1.16% (72 lượt)
24
0.77% (48 lượt)
25
0.72% (45 lượt)
27
0.80% (50 lượt)
28
1.03% (64 lượt)
30
1.33% (83 lượt)
31
0.61% (38 lượt)
32
1.04% (65 lượt)
33
1.51% (94 lượt)
34
1.19% (74 lượt)
35
2.84% (177 lượt)
37
1.46% (91 lượt)
41
1.75% (109 lượt)
42
1.86% (116 lượt)
43
2.94% (183 lượt)
44
1.43% (89 lượt)
45
1.64% (102 lượt)
46
3.49% (217 lượt)
47
1.99% (124 lượt)
48
1.09% (68 lượt)
49
1.22% (76 lượt)
50
1.22% (76 lượt)
51
2.06% (128 lượt)
52
1.14% (71 lượt)
54
2.39% (149 lượt)
55
1.01% (63 lượt)
56
0.76% (47 lượt)
57
1.01% (63 lượt)
59
2.46% (153 lượt)
61
1.43% (89 lượt)
63
1.32% (82 lượt)
64
1.99% (124 lượt)
67
3.34% (208 lượt)
68
1.01% (63 lượt)
69
1.54% (96 lượt)
73
2.65% (165 lượt)
77
2.97% (185 lượt)
78
0.84% (52 lượt)
79
0.68% (42 lượt)
80
0.87% (54 lượt)
81
0.84% (52 lượt)
82
1.61% (100 lượt)
84
1.25% (78 lượt)
88
3.76% (234 lượt)
90
1.43% (89 lượt)
92
1.16% (72 lượt)
93
0.40% (25 lượt)
98
0.72% (45 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Định đến Ngày 27/05/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

85      ( 30 ngày )
94      ( 28 ngày )
40      ( 21 ngày )
38      ( 15 ngày )
95      ( 15 ngày )
99      ( 15 ngày )
15      ( 13 ngày )
97      ( 12 ngày )
58      ( 11 ngày )
66      ( 11 ngày )
26      ( 9 ngày )
39      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

88 ( 234 Lần ) Tăng 56
46 ( 217 Lần ) Tăng 92
67 ( 208 Lần ) Tăng 180
20 ( 199 Lần ) Tăng 73
09 ( 195 Lần ) Tăng 68
77 ( 185 Lần ) Không tăng
43 ( 183 Lần ) Giảm 29
35 ( 177 Lần ) Giảm 38
17 ( 166 Lần ) Tăng 105

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

16 ( 582 Lần ) Không tăng
03 ( 527 Lần ) Không tăng
53 ( 454 Lần ) Không tăng
80 ( 416 Lần ) Không tăng
17 ( 415 Lần ) Tăng 105
68 ( 415 Lần ) Không tăng
02 ( 379 Lần ) Không tăng
33 ( 352 Lần ) Không tăng
13 ( 303 Lần ) Tăng 80

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 ( 1440 Lần ) Giảm 50
04 ( 1200 Lần ) Giảm 50
53 ( 1105 Lần ) Không tăng
86 ( 1071 Lần ) Không tăng
16 ( 1068 Lần ) Không tăng
81 ( 1013 Lần ) Không tăng
17 ( 1005 Lần ) Tăng 105
39 ( 1002 Lần ) Không tăng
11 ( 991 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
560 Lần 51
0 574 Lần 143
676 Lần 185
1 563 Lần 73
675 Lần 57
2 653 Lần 142
622 Lần 71
3 802 Lần 87
1087 Lần 67
4 632 Lần 34
750 Lần 120
5 464 Lần 39
662 Lần 248
6 298 Lần 60
444 Lần 103
7 979 Lần 304
518 Lần 117
8 618 Lần 29
232 Lần 70
9 639 Lần 16

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )