http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Định (Theo Lô) (đài {dai})"
03
1.52% (162 lượt)
04
1.14% (122 lượt)
05
3.29% (351 lượt)
06
4.03% (430 lượt)
07
1.35% (144 lượt)
08
2.54% (271 lượt)
09
1.81% (193 lượt)
10
1.87% (200 lượt)
13
1.51% (161 lượt)
15
1.31% (140 lượt)
17
0.42% (45 lượt)
18
1.60% (171 lượt)
20
1.33% (142 lượt)
22
2.36% (252 lượt)
25
2.49% (266 lượt)
26
1.11% (119 lượt)
27
2.14% (229 lượt)
28
1.56% (167 lượt)
29
2.10% (224 lượt)
32
0.83% (89 lượt)
33
1.58% (169 lượt)
36
1.70% (182 lượt)
38
1.18% (126 lượt)
39
1.30% (139 lượt)
42
1.21% (129 lượt)
43
1.26% (135 lượt)
44
3.12% (333 lượt)
45
1.52% (162 lượt)
50
1.48% (158 lượt)
51
1.63% (174 lượt)
54
4.62% (493 lượt)
55
3.88% (414 lượt)
57
0.65% (69 lượt)
60
1.40% (149 lượt)
62
1.55% (165 lượt)
65
2.07% (221 lượt)
66
1.05% (112 lượt)
69
2.32% (248 lượt)
71
2.16% (231 lượt)
73
1.70% (182 lượt)
75
3.64% (389 lượt)
77
2.09% (223 lượt)
78
1.26% (135 lượt)
79
1.64% (175 lượt)
81
1.16% (124 lượt)
82
3.06% (327 lượt)
83
1.18% (126 lượt)
84
0.95% (101 lượt)
85
6.34% (677 lượt)
86
0.85% (91 lượt)
92
0.79% (84 lượt)
94
0.89% (95 lượt)
96
0.53% (57 lượt)
98
1.91% (204 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Định đến Ngày 25/09/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      ( 29 ngày )
53      ( 26 ngày )
74      ( 23 ngày )
72      ( 22 ngày )
21      ( 21 ngày )
01      ( 19 ngày )
49      ( 19 ngày )
19      ( 18 ngày )
64      ( 17 ngày )
02      ( 16 ngày )
88      ( 16 ngày )
40      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

85 ( 677 Lần ) Tăng 245
54 ( 493 Lần ) Tăng 156
06 ( 430 Lần ) Tăng 106
55 ( 414 Lần ) Tăng 241
75 ( 389 Lần ) Tăng 147
05 ( 351 Lần ) Tăng 136
44 ( 333 Lần ) Tăng 89
82 ( 327 Lần ) Không tăng
08 ( 271 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

85 ( 677 Lần ) Tăng 245
06 ( 604 Lần ) Tăng 106
54 ( 564 Lần ) Tăng 156
75 ( 494 Lần ) Tăng 147
55 ( 457 Lần ) Tăng 241
27 ( 434 Lần ) Không tăng
80 ( 419 Lần ) Không tăng
05 ( 415 Lần ) Tăng 136
63 ( 415 Lần ) Giảm 102

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

90 ( 1003 Lần ) Không tăng
25 ( 952 Lần ) Giảm 108
54 ( 904 Lần ) Tăng 156
03 ( 837 Lần ) Giảm 119
80 ( 835 Lần ) Không tăng
63 ( 821 Lần ) Không tăng
39 ( 808 Lần ) Không tăng
60 ( 746 Lần ) Không tăng
84 ( 730 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1674 Lần 175
0 649 Lần 418
717 Lần 4
1 529 Lần 239
1399 Lần 136
2 1046 Lần 114
707 Lần 126
3 935 Lần 52
759 Lần 60
4 1144 Lần 66
1308 Lần 31
5 2620 Lần 769
895 Lần 387
6 991 Lần 32
1335 Lần 716
7 710 Lần 12
1446 Lần 137
8 1074 Lần 92
440 Lần 217
9 979 Lần 175

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )