http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Định (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.44% (106 lượt)
03
1.05% (77 lượt)
04
1.43% (105 lượt)
05
0.38% (28 lượt)
06
1.15% (85 lượt)
07
1.49% (110 lượt)
08
0.38% (28 lượt)
09
0.86% (63 lượt)
10
1.44% (106 lượt)
12
1.83% (135 lượt)
13
1.33% (98 lượt)
15
1.29% (95 lượt)
18
0.38% (28 lượt)
20
1.62% (119 lượt)
24
1.57% (116 lượt)
25
3.62% (267 lượt)
26
1.25% (92 lượt)
27
0.94% (69 lượt)
28
0.90% (66 lượt)
29
2.44% (180 lượt)
30
0.65% (48 lượt)
32
0.38% (28 lượt)
33
2.32% (171 lượt)
34
1.21% (89 lượt)
35
3.23% (238 lượt)
37
1.10% (81 lượt)
38
1.78% (131 lượt)
39
1.45% (107 lượt)
40
1.37% (101 lượt)
43
1.36% (100 lượt)
44
3.29% (242 lượt)
46
0.77% (57 lượt)
47
3.23% (238 lượt)
51
1.45% (107 lượt)
52
1.90% (140 lượt)
56
1.83% (135 lượt)
57
1.60% (118 lượt)
58
1.18% (87 lượt)
60
2.86% (211 lượt)
61
3.20% (236 lượt)
62
2.73% (201 lượt)
63
1.38% (102 lượt)
67
1.64% (121 lượt)
68
0.38% (28 lượt)
69
1.62% (119 lượt)
70
0.38% (28 lượt)
71
1.13% (83 lượt)
73
0.76% (56 lượt)
76
1.36% (100 lượt)
78
0.01% (1 lượt)
81
1.72% (127 lượt)
84
4.28% (315 lượt)
87
1.36% (100 lượt)
89
0.50% (37 lượt)
90
1.09% (80 lượt)
92
2.54% (187 lượt)
93
1.41% (104 lượt)
94
2.58% (190 lượt)
95
2.84% (209 lượt)
96
1.25% (92 lượt)
98
1.57% (116 lượt)
99
4.51% (332 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Định đến Ngày 16/07/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

85      ( 37 ngày )
97      ( 19 ngày )
66      ( 18 ngày )
53      ( 16 ngày )
65      ( 16 ngày )
83      ( 16 ngày )
16      ( 14 ngày )
74      ( 13 ngày )
75      ( 13 ngày )
11      ( 12 ngày )
36      ( 12 ngày )
72      ( 12 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

99 ( 332 Lần ) Tăng 115
84 ( 315 Lần ) Tăng 101
25 ( 267 Lần ) Tăng 151
44 ( 242 Lần ) Giảm 56
35 ( 238 Lần ) Không tăng
47 ( 238 Lần ) Tăng 111
61 ( 236 Lần ) Tăng 236
60 ( 211 Lần ) Không tăng
95 ( 209 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

44 ( 387 Lần ) Không tăng
67 ( 375 Lần ) Tăng 121
47 ( 362 Lần ) Tăng 111
46 ( 356 Lần ) Không tăng
25 ( 355 Lần ) Tăng 194
60 ( 345 Lần ) Không tăng
99 ( 332 Lần ) Tăng 115
35 ( 324 Lần ) Giảm 91
43 ( 324 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 ( 1320 Lần ) Không tăng
81 ( 1140 Lần ) Tăng 127
86 ( 1124 Lần ) Không tăng
04 ( 1055 Lần ) Tăng 105
67 ( 1050 Lần ) Tăng 121
39 ( 1024 Lần ) Giảm 130
11 ( 991 Lần ) Không tăng
53 ( 978 Lần ) Không tăng
25 ( 977 Lần ) Tăng 174

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
602 Lần 105
0 799 Lần 82
462 Lần 45
1 553 Lần 92
909 Lần 270
2 691 Lần 64
893 Lần 151
3 708 Lần 191
738 Lần 154
4 1057 Lần 251
587 Lần 50
5 837 Lần 151
1018 Lần 408
6 561 Lần 15
268 Lần 54
7 837 Lần 140
580 Lần 101
8 485 Lần 72
1310 Lần 118
9 838 Lần 10

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
07  ( 7 ngày )
19  ( 7 ngày )
59  ( 7 ngày )
69  ( 6 ngày )
80  ( 6 ngày )

Miền Bắc

37  ( 22 ngày )
32  ( 20 ngày )
11  ( 18 ngày )
70  ( 18 ngày )
79  ( 17 ngày )
25  ( 16 ngày )
52  ( 16 ngày )
64  ( 15 ngày )
96  ( 15 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

26  ( 14 ngày )
40  ( 14 ngày )
50  ( 10 ngày )
07  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )
64  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
18  ( 6 ngày )
36  ( 6 ngày )